Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kaakkois-Suomen kuntien taksilupakiintiöt ja hakuajat 2011

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2010 11:00 EET

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvisti kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät 25.11.2010. Taksilupien enimmäismäärä Kaakkois-Suomen alueella pysyy lähes ennallaan vuonna 2011.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) myönsi vuodelle 2011 Kaakkois-Suomeen kaksi uutta taksilupaa, yhden Kanta-Kouvolaan ja yhden Kanta-Lappeenrantaan. Lupakiintiötä pienennettiin yhdellä luvalla Anjalankoskella, Lemillä ja Parikkalassa. Iitissä lupien enimmäismäärä pysyi samana, mutta tavallisten taksien määrää vähennettiin yhdellä ja esteettömien taksien määrää lisättiin yhdellä.

ELY-keskukset vahvistavat kuntien taksilupien enimmäismäärät eli ns. taksilupakiintiöt vuosittain. Kiintiöt tulee määrittää siten, etteivät ne rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikoina eivätkä heikennä palvelujen laataua.

Kiintiöiden määrittämiseksi ELY-keskus seuraa taksien kysyntää ja tarjontaa sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan. Taksipalvelujen kysyntään vaikuttavina tekijöinä seurataan mm. väestökehitystä, väestön ikärakennetta, työpaikkaomavaraisuutta ja joukkoliikenteen palveluja. Keskeisinä taksitarjontaa ja toimialan kehitystä määrittävinä tekijöinä seurataan taksien ajosuoritteita, liikevaihtoa, välitystietoja sekä olemassa olevia lupamääriä ja niiden suhdetta asukaslukuun.

Taksikiintiötä määrittäessään Kaakkois-Suomen ELY-keskus otti huomioon myös laskusuhdanteesta kasvuun lähteneen talouden ja kasvun jatkumisen epävarmuuden sekä kuntien lausunnoissaan perustellut kuljetustarpeet.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus vahvisti 25.11.2010 myös taksilupien hakuajat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella vuonna 2011.

 

Liitteet:

Päätös taksilupakiintiöistä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella kunnittain 2011 

Taksilupien hakuajat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella 2011.

 Lisätietoja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa:
Ylitarkastaja Riitta Kanerva,  puh. 040 077 9401
Suunnittelija Aulikki Kylliäinen, puh. 040 543 2592