Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistojen palvelujen laatu on parantunut

Lehdistötiedote   •   Syys 21, 2010 19:43 EEST

Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta kesä-heinäkuussa 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan  Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistojen palvelujen laatu on parantunut viime vuoteen verrattuna.

Työnantajien palveluita arvioitiin työvoiman hankinnan palveluprosessina: yli 70 % työnantajista kokeen saaneensa hyvää tai erittäin hyvää palvelua TE-toimistosta (2009: n. 65 %). Työnantajien mukaan palveluprosessi on parantunut lähes kaikissa palveluprosessin osatekijöissä ja huomattavasti työvoimakoulutuksessa ja työntekijäehdokkaiden esittelyssä. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistot saivat koko maan keskitasoa paremmat arvostelut lähes kaikissa palvelun osatekijöissä. Kaakkois-Suomen TE-toimistojen mukaan alueella on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, mitä on hyvä työnantajapalvelu. Näin ollen palveluiden laatu ja tarpeiden mukaan räätälöinti ovat vaikuttaneet työnantajien ja yritysten palvelukokemuksiin.

Työnhakijoiden palveluita arvioitiin palveluprosessin henkilökohtaistamisen näkökulmasta: hyvää ja erittäin hyvää palvelua koki saaneensa n. 55 % vastaajista (2009: vajaa 53 %).  Erityisesti palvelujen laadun koettiin parantuneen jatkotoimenpiteistä sopimisessa ja niiden seuraamisessa, työttömyysturvasta saadun tiedon määrässä ja tietojen saannissa palkkatuetun työn periaatteista, tavoitteista ja työpaikoista. Vaikeasta talous- ja työllisyystilanteesta huolimatta TE-toimistot ovat keskimäärin onnistuneet parantamaan palveluaan viime vuoteen verrattuna.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää työhallinnon palveluiden laadun tilaa koko maassa ja 15 ELY-keskuksessa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna. Kohdejoukkona olivat TE-toimistojen asiakastietojärjestelmästä poimitut työnantaja- ja työnhakija-asiakkaat, jotka olivat asioineet TE-toimistossa vuonna 2010 tammi-toukokuun aikana. Työnhakijoista satunnaisotantaan perustuneeseen kyselyyn vastasi 25 % ja työnantajista 19 %.

Lisätietoja:
Imatran ja Lappeenrannan TE-toimistot, johtaja Juha Kouvo, puh. 010 60 40530
Kotka TE-toimisto, johtaja Jari Saarinen, puh. 010 60 40475
Kouvolan TE-toimisto, johtaja Eero Valkonen, puh. 010 60 40205