Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Käyttökatkoilla ei merkittäviä vesistövaikutuksia Mäntyharjun ja Hirvensalmen jätevesien puhdistuksessa

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 10:20 EET

Tammikuun lopussa sähkökatkot aiheuttivat ongelmia muun muassa Mäntyharjun ja Hirvensalmen jätevedenpuhdistamoilla aiheuttaen toimintaan katkoksia. Mäntyharjulla jätevesien suoraa ylivuotoa ei päässyt tapahtumaan, mutta jätevesien puhdistustulos oli todennäköisesti tavallista heikompi.

Jätevedenvedenpuhdistamolta ajettiin sähkökatkoksen vuoksi jätevettä säiliöautoilla Mikkeliin. Hirvensalmella jätevesiä jouduttiin ohittamaan vaillinnaisesti puhdistettuina ohi puhdistusprosessin, mutta niiden määrä oli kuitenkin suhteellisen pieni, noin 50 kuutiota.

 

Mäntyharjun Pyhävedelle ja Hirvensalmen Liekuneelle järjestettiin ylimääräinen vedenlaadun tarkkailu. Näytteet otettiin Pyhävedellä 26.1. ja Liekuneella 27.1. kummankin laitoksen kahdesta velvoitetarkkailun havaintopaikasta.

 

Tulosten perusteella näytepisteiden veden laadussa ei ollut tapahtunut muutoksia aiempaan verrattuna, kun vertailukohteina käytettiin vuosien 2009 ja 2010 kevättuloksia. Ohijuoksutuksilla ei siten todennäköisesti ollut laajempia vesistövaikutuksia.

 

 

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus,
p. 0400 572 215