Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kaikkien työpanosta tarvitaan – seminaari Oulussa 28.marraskuuta

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2011 07:13 EET

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoima ESR-rahoitteinen Välityömarkkinoiden kehittäminen – hanke järjestää päätösseminaarin Kaikkien työpanosta tarvitaan. Tapahtuma järjestetään maanantaina 28.11. klo 9.30–15.30 Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan Salissa. Tilaisuudessa arvioidaan Välityömarkkinoiden kehittäminen – hankkeessa tehtyä kehittämistyötä ja tilaisuuden tavoitteena on kannustaa ja antaa ideoita välityömarkkinatoimijoiden toimintaan.

Hankkeen päätösseminaarissa puhuvat Kuntaliiton erityisasiantuntija Erja Lindberg ja Oulun kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo sekä työ- ja elinkeinohallinnon edustajat. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yksikön päällikkö Maire Mäki esittelee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa laadittua suunnitelmaa rakennetyöttömyyden alentamiseksi. Tilaisuuteen on ollut ennakkoilmoittautuminen.  

Mitä välityömarkkinat ovat?

Välityömarkkinat voidaan määritellä työttömyyden ja avointen työmarkkinoiden väliin sijoittuviksi työskentelymahdollisuuksiksi, joista työttömille maksetaan korvaus. Työskentelymahdollisuuksia tarjotaan henkilöille, joilla on eri syistä vaikeuksia sijoittua työhön avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Välityömarkkinoilla tarjotaan aktiivisen työvoimapolitiikan palveluja, jotka sisältävät mm. työharjoittelun ja työelämävalmennuksen sekä palkkatuetun työn. Palveluiden tavoitteena on parantaa työelämävalmiuksia, ammattitaitoa ja osaamista sekä näin edistää pääsyä avoimille työmarkkinoille. Palveluiden tavoitteena on ylläpitää henkilöiden toimintakykyä ja parantaa elämänhallintaa sekä näin luoda edellytyksiä siirtymiselle aktiivisen työvoimapolitiikan palvelujen piiriin tai suoraan avoimille työmarkkinoille.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Välityömarkkinoiden kehittäminen -hanke

Välityömarkkinoiden kehittäminen -hanke kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnalliseen ESR-kehittämisohjelmaan 2007–2013. Kehittämisohjelmaan sisältyvien hankkeiden avulla pyritään luomaan työllistymispolkuja avoimille työmarkkinoille. Välityömarkkinoiden kehittäminen -hanke toteutetaan ajalla 1.7.2008 - 31.12.2011. Hankkeessa on kehitetty suunnitelmallisesti Pohjois-Pohjanmaan alueen välityömarkkinoita ja sisällöllisesti päätavoitteena on ollut välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön lisääminen. Hanke on myös tukenut ja koordinoinut muita alueella toimivia työllistämishankkeita yhteistyön lisäämisen ja verkostoitumisen edistämisen avulla järjestämällä erilaisia kokoontumisia ja tilaisuuksia. Yhteentoista työvoimapoliittiseen hankkeeseen liittyvää koulutusta ja palkkatukityöhön liittyvää koordinointia on myös toteutettu yhteistyössä  toimijoiden kanssa. Koulutukseen ja palkkatukityöhön liittyvä koordinointityö jatkuu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Lisätietoja:
vs. projektipäällikkö Ritva Sauvola, Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 390 2393.

OHJELMA

KAIKKIEN TYÖPANOSTA TARVITAAN

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Välityömarkkinoiden kehittäminen -hankkeen päätösseminaari

Aika 28.11.2011 klo 9.00 – 15.30

Paikka Pakkalan Sali, Oulun kaupunginkirjasto, Kaarlenväylä 3, Oulu.

Tilaisuuden juontaa Sanna Hirvaskari.

9.00                     Aamukahvit

9.30                     Avaus

Ryhmäpäällikkö Anna-Liisa Hietala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

9.45                     Kunnat ja työelämäosallisuuden edistäminen

Erityisasiantuntija Erja Lindberg, Kuntaliitto

10. 30                 Nuoret Oulun voimavara

Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo, Oulun kaupunki

11.00                  Työllisyys hallitusohjelmassa - nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen ja pitkäaikaistyöttömyyden ratkaisukeinot

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset esittelee vastuualueen johtaja Leila Helaakoski, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

 

11.30                  Suunnitelma rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Pohjanmaalla

Yksikön päällikkö Maire Mäki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

12.00                  Lounas (omakustanne)

13.15                  Pitkittyneen työttömyyden katkaisukeinoista

Johtaja Pasi Wallenberg, Oulun seudun TE-toimisto

 

13.45                  Kehittyvätkö välityömarkkinat?

Poimintoja ulkoisen arvioinnin havainnoista ja parannusehdotuksista

Yksikön päällikkö Kaisa Lähteenmäki-Smith, Ramboll Management Consulting Oy

14.15                  Tauko

14.45                  Rohkeasti luomaan tuloksellisia kontakteja yrityksiin!

Konsultti Anne Penttinen, Consultica Oy

15.30                  Seminaarin päätös

                            Projektipäällikkö Ritva Sauvola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus