Valtioneuvosto

Kainuun hallintokokeilulle jatkoaika

Lehdistötiedote   •   Syys 23, 2010 22:19 EEST

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi 23. syyskuuta Kainuun hallintokokeilun jatkamista. Tarkoituksena on antaa vielä syysistuntokaudella lakiesitys Kainuun hallintokokeilulain voimassaolon jatkamisesta neljällä vuodella vuoden 2012 jälkeen.

Lakiehdotuksella on tarkoitus turvata Kainuun kunnille mahdollisuus saumattomasti jatkaa toimintaa tähänastisen kokeilukauden aikana sovellettuja rakenteita ja menettelytapoja käyttäen. Tämä mahdollistaa jatkossakin Kainuussa palvelujen kokonaisvaltaisen ja kustannustehokkaan kehittämisen. Myös Kainuun kehittämisraha ja siihen kuuluvat menettelyt jatkuisivat nykyisenlaisina.

Kokeilukauden jatkuminen mahdollistaa kokeilun hyvien tulosten hyödyntämisen myös muun muassa seuraavalla vaalikaudella toteutettavaksi suunnitellun kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Perustuslaki ja kielelliset oikeudet eivät mahdollista Keski-Pohjanmaan aluehallinnollista suuntautumista pohjoiseen

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä käsitteli myös aluehallintovirastojen (AVIt) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) toimialuejakoa Keski-Pohjanmaan maakunnan osalta. Keski-Pohjanmaa kuuluu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen sekä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueeseen, kuten marraskuussa 2009 annetuissa valtioneuvoston asetuksissa (906/2009 ja 910/2009) on päätetty.

Ministerityöryhmän päätöksentekoa sitoi eduskunnan perustuslakivaliokunnan tulkinta siitä, että aluejakovaihtoehdoista on valittava se, joka parhaiten toteuttaa kielelliset oikeudet sekä oikeuskanslerin lausunto siitä, että kielelliset olosuhteet voivat merkitä erityistä syytä poiketa hallinnollisesti yhteensopivista aluejaotuksista. Perustuslain tulkinnasta johtuen aluehallintouudistuksen alkuperäinen linjaus Keski-Pohjanmaan maakunnan suuntautumisesta maakunnan oman tahtonsa mukaisesti pohjoiseen ei voi toteutua.

Lisätietoja:
- Kainuu: ylijohtaja Silja Hiironniemi, p. 09 1603 33250 ja kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, p. 09 1603 2235, valtiovarainministeriö
- Keski-Pohjanmaa: ylijohtaja Silja Hiironniemi, p. 09 1603 33250, valtiovarainministeriö (AVIt) ja teollisuusneuvos Marja-Riitta Pihlman, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 010 604 9208 (ELY-keskukset)