Valtioneuvosto

Kainuun hallintokokeilulle jatkoaikaa vuoteen 2016 saakka

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2010 18:56 EET

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt hallituksen esityksen Kainuun hallintokokeilusta annetun lain voimassaolon jatkamisesta neljällä vuodella vuoteen 2016 saakka. Esityksessä annettaisiin kokeilualueen kunnille toimivalta päättää kokeilun jatkamisesta vuoden 2012 jälkeen.
Lakiehdotuksen ehdotetaan tulevan voimaan 31. päivänä joulukuuta 2012.

Kuntien tulisi tehdä päätökset kokeilun jatkamisesta ja ilmoittaa siitä valtioneuvostolle vuoden 2011 loppuun mennessä. Kokeiluun osallistuminen on ollut pakollista kokeilualueen kunnille kahdeksan vuotta, mutta esityksessä annetaan kunnille itselleen lopullinen päätösvalta kokeilun jatkamisesta.

Kainuussa hallintokokeilu on toteuttanut PARAS-hankkeen tavoitteita.

Maakunnan rahoitus

Maakunnan rahoitusta koskevaa säännöstä esitetään täsmennettäväksi niin, että se sallii esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden siirtämisen perussopimuksella kokonaan tai osittain maakunnalle.

Maakuntajohtaja

Lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että maakuntavaltuusto voisi nykyistä vapaammin päättää maakuntajohtajan asemasta. Tällä hetkellä lain mukaan maakuntajohtaja toimii myös maakuntahallituksen puheenjohtajana. Muutoksen jälkeen maakuntavaltuusto voisi päättää, että myös maakuntahallituksen puheenjohtajuus on luottamustoimi.

Kainuun hallintokokeilun taustaa

Kokeilun aikana Kainuussa on koottu maakuntatasolle kuntien järjestämisvastuulla olevista palveluista erikoissairaanhoito, perusterveydenhoito sekä sosiaalihuolto (ei kuitenkaan lasten päivähoito), vammaispalvelut, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus sekä maakunnan liiton alueiden kehittämistehtävät ja maakunnan suunnittelu. Palveluiden järjestämisvastuu kokeilussa on maakunta-kuntayhtymällä.

Kunnat sopivat kunnilta maakunnalle tulevan rahoituksen järjestettäväksi niin, että kunnat maksavat maakunnalle prosenttiosuuden erikseen määritellyistä verotuloistaan. Prosenttiosuus on sama kaikille kunnille ja se on vaihdellut 60 % molemmin puolin kokeilun aikana. Rahoituspohjaan, josta prosenttiosuus lasketaan, ovat kuuluneet kunnallisverot, kiinteistöverot, yhteisöverot, yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveysministeriön valtionosuus ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus. Vuoden 2010 valtionosuusuudistuksen jälkeen maakunnan rahoituspohjaan kuuluvat peruspalvelujen valtionosuudesta yleinen osa, sosiaali- ja terveydenhuollon osuus, verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ja erityisen harvan asutuksen perusteella määräytyvä lisävaltionosuus.

Kokeilussa maakunnalle on annettu valtion toimivaltaa Kainuun kehittämisrahan osalta niin, että maakuntavaltuusto päättää kehittämisrahan kohdentamisesta kokeilulaissa säädettyihin käyttötarkoituksiin, kuten työllisyyspolitiikka, tiestön hoito ja alueellinen kehittäminen. Maakuntavaltuusto asettaa määrärahojen käytölle myös tulostavoitteet.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, puh. 09 160 32235