FIBS

Kaivosalan vastuullisuutta voidaan kehittää

Lehdistötiedote   •   Maalis 21, 2012 09:19 EET

Kaivosalan vastuullisuus on tänään esillä Finnish Business & Societyn (FiBS) ja kestävän kehityksen asiantuntijayhtiö Gaian  Vastuullisen kaivosalan tekijät -aamuseminaarissa Helsingissä.

Tilaisuudessa puhuvat muun muassa Talvivaaran Kaivososakeyhtiön kestävän kehityksen johtaja Eeva Ruokonen, kaivosalan kehittämisyhtiö Northland Resourcesin ympäristö- ja turvallisuusjohtaja Joanna Kuntonen-van't Riet sekä Nokian toimitusketjun vastuullisuustoiminnan Senior Manager Seija Säynevirta.

FiBSin toiminnanjohtaja Mikko Routti korostaa sidosryhmäyhteistyön merkitystä ympäristöintensiivisten toimialojen vastuullisuustoiminnassa.

"Aktiivisen vuoropuhelun merkitystä lähiyhteisön kanssa ei voi liikaa korostaa erityisesti kaivosalan kaltaisilla toimialoilla, joissa tulee kiinnittää erityistä huomiota ympäristöhaittojen minimointiin. Tiedottamisen ja raportoinnin lisäksi yritysten kannattaa harkita asukkaiden osallistamista toiminnan suunnitteluun tavalla tai toisella. Systemaattinen sidosryhmäyhteistyö on yksi yritysvastuun keskeisistä työkaluista, joita on käytetty onnistuneesti eri toimialoilla ympäri maailman."

Gaia on kehittänyt kaivosalan vastuullisuutta ja riskienhallintaa muun muassa viime vuonna yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa käynnistämänsä Keski-Aasian tutkimushankkeen kautta. Gaia tarkastelee hankkeessa erityisesti kaivostoiminnan sosiaalisia vaikutuksia ja luo konkreettisia työkaluja vastuullisuuden kehittämiseen.

”Kaivosalan vastuullisuus on moniulotteinen kysymys. Vastuullisuustyössä on otettava huomioon  koko arvoketju sekä kaivostoiminnan koko elinkaari malmin etsinnästä aina kaivosten sulkemiseen asti. Lisäksi on katettava kaikki oleelliset vastuullisuuden osa-alueet, kuten sosiaalinen ja ympäristövastuu sekä hyvän hallintotavan ja avoimen raportoinnin vaateet. Vastuullisuusasioiden hyvällä hoitamisella voidaan kuitenkin saada myös kilpailuetua”, Gaian johtava asiantuntija Tiina Pursula sanoo.
    
Lisätietoja:

Mikko Routti, toiminnanjohtaja
Finnish Business & Society
Puh. 040 527 4575, mikko.routti(at)fibsry.fi
    
Tiina Pursula, johtava asiantuntija
Gaia Group Oy
Puh. 040 514 9507, tiina.pursula(at)gaia.fi

Finnish Business & Society (FiBS) on vastuullisen yritystoiminnan verkosto, jonka tarkoituksena on edistää yhteiskuntavastuullista yritystoimintaa Suomessa. Autamme yrityksiä löytämään kilpailuetua vastuullisuudesta tarjoamalla jäsenillemme tietoa, kontakteja, vertaistukea ja näkyvyyttä. FiBSin jäseneksi voivat liittyä kaikki yritykset ja yhteisöt, jotka pyrkivät edistämään yhteiskuntavastuuta omassa toiminnassaan. FiBS on CSR Europe, Global Reporting Initiative ja CSR 360 Global Partner Network järjestöjen jäsen.