Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kallaveden syväväylän alavertailutaso alittui Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 1.9.2010

Lehdistötiedote   •   Syys 01, 2010 18:59 EEST

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,24 m, mikä on 24 cm alle ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon, mutta 5 cm korkeampi kuin vuosi sitten. Syväväylän alavertailutaso 81,25 m alittui eilen. Laivaväylien maksimisyvyyttä tarvitsevat alukset joutuvat keventämään lastia.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan välinen korkeusero on nyt noin 10 cm. Unnukan vedenpinta on kesäkauden ylärajalla ja nousu pyritään estämään lisäämällä juoksutusta tarvittaessa.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on 18 cm ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Haukiveden pinta on laskenut heinäkuun alun maksimista lähes 40 cm.

Iisalmen ja Nilsiän reitin säännöstellyt järvet

Kiuruvesi, Porovesi ja Onkivesi ovat säännöstelyluvan mukaisissa kesäkorkeuksissa. Tämänhetkiset virtaamat Iisalmen reitillä ovat ajankohtaan nähden vähäiset.

Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat ajankohtaan nähden keskimääräisellä tasolla, mutta virtaamat ovat selvästi keskimääräistä pienempiä.

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitin järvistä Pielavesi ja Iisvesi ovat molemmat noin 15 cm viimeisen 30 vuoden keskiarvoa matalammalla. Pintojen aleneminen on jatkunut molemmissa pari senttiä viikossa.

Pohjavesitilanne

Pohjavesien pinnat ovat pitkäaikaisvertailussa keskimääräistä alempana. Säätilan muutos ei vielä juurikaan näy pohjavesissä.

Pintavesien lämpötila

Pintavesien lämpötilat olivat elokuun hellejaksolla poikkeuksellisen korkeita, jopa 25 °C saavutettiin. Sään viileneminen näkyy pintavesissä ja nyt lämpötilat ovat Pohjois-Savossa 16 °C:n luokkaa eli ajankohdan keskimääräisellä tasolla.

Lisätietoja

Suunnitteluinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0400 131 343 begin_of_the_skype_highlighting 0400 131 343 end_of_the_skype_highlighting, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi