Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kallaveden syväväylän alavertailutaso alittuu edelleen

Lehdistötiedote   •   Loka 01, 2010 16:38 EEST

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 1.10.2010

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,20 m, mikä on 22 cm alle ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon. Pinnan lasku vaikuttaa pysähtyneen, koska lukema on pysynyt +/- 1 cm tarkkuudella nykyisellään jo kolme viikkoa. Syväväylän alavertailutaso alittuu 5 cm. Laivaväylien maksimisyvyyttä tarvitsevat alukset joutuvat keventämään lastia. 

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan välinen korkeusero on nyt lähes poistunut. Unnukan vedenpinta on kesäkauden ylärajalla ja nousu pyritään estämään lisäämällä juoksutusta tarvittaessa.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on 29 cm ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Haukiveden pinta on laskenut syyskuun aikana 20 cm ja lasku näyttäisi jatkuvan edelleen.

Iisalmen ja Nilsiän reitin säännöstellyt järvet

Porovesi pääsi laitevian ja saman aikaisesti lisääntyneen sadannan vuoksi nousemaan yli luparajan. Tilanteen korjaamisen vuoksi kuluvan viikon virtaama on kaksinkertainen ajankohdan keskiarvoon nähden. Onkivesi on saatu nostettua säännöstelyluvan ylärajalle.

Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat ajankohtaan nähden keskimääräisellä tasolla. Vuotjärven säännöstelyluvan yläraja muuttuu tästä päivästä eteenpäin ja mahdollistaa vedenpinnan nostamisen syksyn aikana.

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitin järvistä Pielavesi ja Iisvesi ovat molemmat noin 15 cm viimeisen 30 vuoden keskiarvoa matalammalla. Pintojen aleneminen näyttäisi pysähtyneen molemmissa.

Pohjavesitilanne

Pohjavesien pinnat ovat pitkäaikaisvertailussa keskimääräistä alempana. Syyskuun aikana pohjavedet kuitenkin kääntyivät nousuun ja nyt ollaan lähestymässä ajankohdan keskimääräistä tasoa.

Pintavesien lämpötila

Sään viileneminen näkyy pintavesissä, joiden lämpötilat ovat nyt Pohjois-Savossa alittaneet 10 °C eli ovat ajankohdan keskimääräisellä tasolla.

Lisätietoja

Suunnitteluinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0400 131 343, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi