Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kallaveden syväväylän alavertailutaso alittuu edelleen

Lehdistötiedote   •   Marras 02, 2010 22:30 EET

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 1.11.2010

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,22 m, mikä on 25 cm alle ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon. Pinnan nousua odotellaan, mutta lukema on pysynyt nykyisellään jo kaksi viikkoa. Syväväylän alavertailutaso alittuu vielä 3 cm. Laivaväylien maksimisyvyyttä tarvitsevat alukset joutuvat keventämään lastia.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan välinen korkeusero on nyt lähes poistunut. Unnukan vedenpinta on kesäkauden ylärajalla ja nousu pyritään estämään lisäämällä juoksutusta tarvittaessa.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on 39 cm ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Haukiveden pinta on laskenut lokakuun aikana 14 cm ja lasku näyttäisi jatkuvan edelleen.

Iisalmen ja Nilsiän reitin säännöstellyt järvet

Poroveden ja Onkiveden säännöstelylupien ylärajat nousevat marraskuun loppuun mennessä 25 cm. Vedenpintoja pyritään nostamaan koko kuukauden ajan. Kuluneen kuukauden virtaamat olivat pienet ajankohdan keskiarvoon nähden. Vedenpintojen nostaminen edellyttänee jatkossakin virtaamien rajoittamista.

Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat ajankohtaan nähden keskimääräisellä tasolla. Säännöstelyluvan yläraja mahdollistaa vedenpinnan nostamisen molemmissa järvissä syksyn aikana.

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitin järvistä Pielavesi ja Iisvesi ovat molemmat reilut 15 cm viimeisen 30 vuoden keskiarvoa matalammalla. Pintojen aleneminen näyttäisi pysähtyneen molemmissa.

Pohjavesitilanne

Pohjavesien pinnat ovat pitkäaikaisvertailussa keskimääräistä alempana. Lokakuu oli lievän nousun aikaa ja nyt ollaan lähestymässä ajankohdan keskimääräistä tasoa.

Pintavesien lämpötila

Sään viileneminen näkyy pintavesissä ja nyt lämpötilat ovat Pohjois-Savossa alittaneet 5 °C eli ovat ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Pienet järvet ja lammet ovat jo olleet jäätyneinä, mutta uudelleen lämmenneen sään myötä sulaneet uudelleen.

Lisätietoja

Suunnitteluinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0400 131 343, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi