Itella Oyj

Kansainvälinen ykköspalkinto Suomeen: The Glueck Best Paper Award Itellan Jens Schmidtille

Lehdistötiedote   •   Loka 15, 2010 10:59 EEST

​Itella Asiakkuusmarkkinoinnissa työskentelevä Jens Schmidt on voittanut strategisen johtamisen kansainvälisen Glueck-palkinnon. Kyseessä on yksi alan merkittävimmistä tunnustuksista. Palkinto jaetaan vuosittain järjestettävässä maailman suurimmassa akateemisessa liikkeenjohdon Academy of Management Meeting -konferenssissa Montrealissa.

Voitokas artikkeli käsitteli kansainvälistä strategisen johtamisen uutta kysyntäperusteista tutkimussuuntausta, jonka keskeinen tavoite on parantaa yritysten valmiuksia ottaa huomioon kysyntätekijät, kuten asiakaskohderyhmät ja asiakkaiden vaihtuvat tarpeet strategisessa suunnittelussa ja strategioiden toteutuksessa.

Artikkeli voitti Business Policy and Strategy -sarjan, jossa oli 696 osallistujaa. Kaikki artikkelit käyvät läpi Academy of Management Meeting -vertaisarvioinnin.

– Artikkelin keskeinen ajatus on, että yrityksen tulisi keskittyä siihen, mitä hyötyä asiakas saa tuotekokonaisuuksista yksittäisten tuotteiden sijaan. Tämä on erittäin tärkeä etenkin ratkaisuliiketoimintaan pyrkiville yrityksille, sanoo Itellassa Business Development Managerina työskentelevä Jens Schmidt.

Ratkaisuliiketoiminnassa yrityksen painopiste siirtyy tuotteiden ominaisuuksien parantamisesta sellaisten prosessien ja palveluiden kehittämiseen, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaille tai loppukäyttäjille.

– Tämä on erityinen haaste suomalaisyrityksille, joiden pitäisi pystyä myymään asiakkailleen tuotteiden lisäksi näihin liittyviä palveluita, toteaa Schmidt.

Tuotteista palvelukokonaisuuksiin

Olennaista on tuottaa lisäarvoa yrityksen tuotteita paljon ostaville asiakkaille.

– Tämä tapahtuu esimerkiksi tuotteiden entistä paremman käytettävyyden tai yhdisteltävyyden kautta, jonka myötä yritykset voivat kasvattaa markkinaosuuttaan ja tuottavuuttaan, Schmidt kuvailee.

Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää koko Itellan laajuudelta.

 – Liiketoiminnan kehittämisessä ja laajentamisessa tärkeintä on asiakasymmärrys eli se, että tunnetaan kohderyhmän tarpeet ja tiedetään, mitä erityyppiset asiakkaat arvostavat, sanoo Schmidt.

Artikkeli on osa Jens Schmidtin väitöstutkimusta Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitoksella. Tutkimus keskittyy asiakkaiden rooliin ja kysynnän näkökulmaan liiketoiminnan laajentamisstrategioissa, ja se on osa Tekesin tukemaa Liito-ohjelman "Dominance strategies – Leveraging strongholds for market expansion” -projektia.

Jens Schmidt toimitti artikkelin yhteistyössä Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitoksen professorin Thomas Keilin kanssa.

Saksalaissyntyinen Schmidt on ollut Itellan palveluksessa vuodesta 2005 lähtien. Hän on työskennellyt Itella Asiakkuusmarkkinnoinnissa kolmen viime vuoden ajan.

Lisätietoja:
Jens Schmidt p. 045 208 22 tai 0400 926 374 tai jens.schmidt@itella.com

Itellan MediaDesk palvelee toimittajia numerossa 020 452 3366 (arkisin klo 8.30–16.30).
Itellaan liittyvää kuvamateriaalia on saatavissa konsernin nettisivujen Media-osiosta Kuvapalvelu ja logot.

Itella Asiakkuusmarkkinointi on Suomen johtava kohdennetun markkinoinnin asiantuntijayritys. Se tarjoaa ideoita, työkaluja ja ratkaisuja asiakasymmärryksen lisäämiseen ja myynnin kasvattamiseen. Itella Asiakkuusmarkkinoinnin ydinpalveluita ovat kohdennetun markkinoinnin suunnittelu, asiakkuusohjelmien ja markkinoinnin monikanavainen toteutus sekä niiden tuloksellisuuden seuranta. Itella Asiakkuusmarkkinointi -liiketoimintayksikkö toimii Suomessa ja Venäjällä, ja se kuuluu Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmään. Itella-konsernissa on reilu 30 000 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 1 898 miljoonaa euroa.