Invalidiliitto

Kansainvälisen vammaisten päivän 3.12. teemana esteiden voittaminen

Lehdistötiedote   •   Joulu 02, 2013 17:35 EET

Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään tiistaina 3.12. Tänä vuonna teemana on erilaisten niin fyysisten kuin sosiaalistenkin esteiden voittaminen. Sosiaalinen osallistaminen ja esteettömyys ovat asioita, jotka vaikuttavat vammaisten ihmisten jokapäiväiseen elämään ja mahdollistavat tasa-arvoisemman lähtökohdan elää ja toimia aktiivisesti yhteiskunnassa.

Kansainvälisenä vammaisten päivänä Invalidiliitto käynnistää Liiku helposti liukkailla -kampanjan, jossa herätellään talvikunnossapidosta vastaavia tahoja sekä kiinnitetään huomiota esteettömyyteen ja toimivan talvikunnossapidon tärkeyteen. Hiekotuksen puute, riittämätön lumenauraus ja heikko katuvalaistus rajoittavat kenen tahansa liikkumista, saati sitten fyysisesti vammaisen henkilön. Auraamattomat lumipenkat voivat synnyttää paitsi vaarallisia tilanteita, myös vaikuttaa ihmisen elämää rajoittavasti. Joka talvi lukemattomia fyysisesti vammaisia ihmisiä jää vangeiksi koteihinsa.

Invalidiliiton jäsenyhdistykset toteuttavat paikallistempauksia 3.12 eri puolilla Suomea mm. lahjoittamalla pieniä suolapusseja talvikunnossapidosta päättäville heidän tehtävänsä merkityksestä muistuttaen.  Ihmisiä kannustetaan myös lähettämään oman paikkakuntansa päättäjille palautetta esimerkiksi puutteista hiekoituksessa tai lumen luonnissa tai onnistuneesta talvikunnossapidosta.

YK:n yleiskokous julisti joulukuun 3.päivän kansainväliseksi vammaisten päiväksi vuonna 1992. YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa joulukuussa 2006 ja sopimus astui voimaan 3.5.2008, kun yli 20 maata oli ratifioinut sen. Sopimuksessa vahvistetaan jo ennestään vammaisille kuuluvia ihmisoikeuksia, kuten liikkumisvapautta sekä oikeutta laadukkaaseen elämään, koulutukseen ja työssäkäyntiin. Suomi yhtenä viimeisten joukossa ei edelleenkään ole ratifioinut sopimusta.

YK:n mukaan maailman yli miljardi vammaista henkilöä muodostavat yhden eniten syrjäytyneistä ryhmistä. Vammaisten henkilöiden elämää ja kehitystä vaikeuttaa suuri määrä fyysisiä, oikeudellisia ja sosiaalisia esteitä. Vain noin 45 maassa on erityisesti vammaisia henkilöitä koskevaa lainsäädäntöä. Yleissopimus velvoittaa jäsenvaltiot takaamaan myös vammaisille henkilöille kaikki ne oikeudet, jotka on aiemmissa ihmisoikeussopimuksissa vahvistettu kaikille ihmisille kuuluviksi. Keskeisin ajatus sopimuksessa on syrjinnän kieltäminen ja tasapuolisen kohtelun takaaminen kaikilla elämänalueilla.

Lisätietoja:

Tiedottaja Sanni Roinevirta, Invalidiliitto ry, sanni.roinevirta@invalidiliitto.fi, puh. 040 564 8402 (Liiku helposti liukkailla -kampanjan tiedot)

Lakimies Henrik Gustafsson, Invalidiliitto ry, puh. 044 765 0693, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi (YK:n yleissopimukseen liittyvät kyselyt)

Invalidiliitto ry

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Invalidiliitto tekee työtä yhteiskunnassa niin, että toimiva arki mahdollistaa fyysisesti vammaiselle ihmiselle itsenäisen ja hyvän elämän. www.invalidiliitto.fi