Valtioneuvosto

Kansliapäälliköt käsittelivät tuottavuuskysymyksiä

Lehdistötiedote   •   Loka 04, 2010 14:43 EEST

Valtioneuvoston kansliapäälliköt käsittelivät maanantaina 4. lokakuuta kokouksessaan tuottavuuskysymyksiä valtion ja kansantalouden näkökulmasta. Julkisen hallinnon tuottavuuden mittaamista ja tuottavuushyötyjen todentamista vaikeuttaa se, että tuottavuuden syntyminen edellyttää usein pitkäjänteisiä kehittämistoimia sekä investointeja.

Kansliapäällikkökokous piti tärkeänä tuottavuustyön kehittämistä. Keskeisinä näkökulmina kansliapäälliköt pitivät eri hallinnonalojen yhteistyöllä saavutettavia tuottavuushyötyjä. Tuottavuuden mittaamista on kehitettävä niin, että se kuvaa paremmin tuottavuuden kokonaiskehitystä.

Valtion tuottavuusohjelman tavoitteita kohti on edetty ministeriö- ja virastokohtaisin toimenpitein. Kokonaisuutena vuoden 2010 huhtikuussa valtion henkilöstömäärä oli noin 850 pienempi kuin huhtikuussa 2009, mutta matkaa talousarviossa asetettuun vuoden 2010 tavoitteeseen on 1 240 henkilötyövuotta.

Tuottavuuden kehittäminen osana muuta valtionhallinnon rakenteellista kehittämistä on osoittautunut haastavaksi. On tunnistettu, että alueellistamis- ja tuottavuushankkeiden yhteydessä on syntynyt tilapäisesti kaksoishenkilöstöä ja vaatimukset onnistuneeseen muutosten johtamiseen hallinnonaloilla ovat kasvaneet. Valtion sisäiset työmarkkinat ja henkilöstön liikkuvuus eivät ole aina toimineet toivotusti. Toisaalta sähköisten palveluiden laajempi käyttöönotto ja toimintaprosessien kehittäminen ovat mahdollistaneet merkittäviä tuottavuushyppäyksiä hallinnossa.

Kokouksen teemoista voi jatkossa keskustella verkossa

 

Valtioneuvoston kansliapäällikkökokous valmistelee ja koordinoi kaikille ministeriöille yhteisiä asioita. Varsinaisia päätöksiä kokous ei tee. Kokoukset pidetään yleensä kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Seuraava kokous on maanantaina 1. marraskuuta.

Jatkossa kussakin kansliapäällikkökokouksessa keskitytään muutamaan merkittävään asiakokonaisuuteen. Kokouksen teemoista tiedotetaan ja niistä käynnistetään keskustelumahdollisuus valtionhallinnon otakantaa.fi-foorumilla marraskuusta lähtien.

Lisätietoja: pääministerin valtiosihteeri Mika Rossi, valtioneuvoston kanslia, p. 09 1602 2006 sekä alivaltiosihteeri Juhani Turunen, p. 09 1603 3007 ja neuvotteleva virkamies Tomi Hytönen, p. 09 1603 2565, valtiovarainministeriö

 

Lisää aiheesta:

Lisää tuottavuusohjelmasta valtiovarainministeriön sivuilla:
http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/02_tuottavuusohjelma/index.jsp