Eduskunta

Kansliatoimikunta hyväksyi eduskunnan kanslian strategian vuosille 2012-2015

Lehdistötiedote   •   Marras 03, 2011 14:06 EET

Kanslian toiminta-ajatuksen perustana on edelleen eduskunnan työjärjestys. Eduskunnan kanslian virkamiehet huolehtivat siitä, että eduskunnan toimielimillä ja kansanedustajille on edellytykset hoitaa perustuslaissa ja työjärjestyksessä tarkoitetut tehtävänsä.

Vision mukaisesti Eduskunnan kanslia tuottaa edustuksellisen kansanvallan tarvitsemat palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.   Eduskunnan kanslian strategian 2012-2015 lähtökohtana on luoda edellytykset toiminnan ja talouden suunnittelulle sekä johtamiselle. Päämääränä on muun muassa huolehtia toimintavarmuudesta kaikissa olosuhteissa, tukea avoimuutta ja vuorovaikutusta sekä tuottaa laadukkaita tukipalveluita päätöksenteon tueksi. Toiminnalla edistetään myös eduskunnan roolia aktiivisena kansainvälisenä toimijana.   Eduskunnan rakennusten peruskorjausten jatkaminen merkitsee toiminnallisia muutoksia. Täysistuntojen ja valiokuntien työskentelyn sujuvuus edellyttää huolellista väliaikaisten tilojen käytön suunnittelua. Suunnittelukaudella panostetaan johtamisen ja suunnittelu- ja raportointijärjestelmien kehittämiseen sekä henkilöstön koulutukseen. Kaudelle sisältyy myös useita merkittäviä tietohallintohankkeita.   Kansliatoimikunta vahvisti eduskunnan kanslian arvoiksi hyvän palvelun, avoimuuden ja vuorovaikutuks