Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kantateiden 75 ja 73 kevyen liikenteen järjestelyt Nurmeksessa, välillä Akkosalmi – Lehtovaara, ovat valmistuneet

Lehdistötiedote   •   Marras 09, 2010 01:18 EET

Kantateiden 75 ja 73 yhteyteen on rakennettu erillinen kevyen liikenteen väylä 3,5 kilometrin matkalle Jaakkolantien ja Lehtovaaran kadun välille. Kevyen liikenteen väylä sijoittuu kantatien 75 (Kuhmontie) pohjoispuolelle ja kantatien 73 (Akkosalmentie) länsipuolelle. Lisäksi on rakennettu väistötila Jaakkolantien liittymän kohdalle.

Akkosalmen sillan kohdalla kevyen liikenteen väylä on sijoitettu nykyiselle sillalle reunakivellä erotettuna. Akkosalmen sillalle on tehty tarvittavat muutostyöt kevyenliikenteen väylää varten.

Kotilanvaaran ulkoilualueen kohdalle on rakennettu nykyisen ulkoilureitin ylittävä raittisilta kevyttä liikennettä varten. Ulkoilureitiltä on rakennettu yhteys kevyen liikenteen väylälle.

Lehtovaaran kadun eteläpuolelle on tehty kadun suuntainen kevyen liikenteen väylä ja Akkosalmentien alittava alikulkukäytävä.

Hanke on toteutettu Nurmeksen kaupungin ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteisrahoituksella. Kokonaiskustannukset ovat noin 2 M€.
Urakoitsijana hankkeella on toiminut Destia Oy.

Lisätietoja
Pohjois-Savon ELY-keskus:
projektivastaava Jari Kuokkanen, p. 040 585 1061

Yleiskartta