Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kantatien 68 ja maantien 749 liittymäjärjestelyt, Pietarsaari

Lehdistötiedote   •   Kesä 07, 2011 15:13 EEST

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Pietarsaaren kaupunki toteuttavat tänä kesänä kantatien 68 ja maantien 749 liittymäjärjestelyjä Fiskarsin eritasoliittymän alueella Pietarsaaressa.

Rakennushankkeeseen sisältyy Fiskarsin eritasoliittymään, kantatielle 68 ja maantielle 749 tulevia liittymäjärjestelyjä. Rakennustyöt liittyvät KPO:n rakentamaan ABC-liikennemyymälän alueen ja sen ympäristön liikennejärjestelyihin.

Kantatielle 68 (Kolpintie) rakennetaan uusi erkanemisramppi Edsevön suunnasta ABC-liikennemyymälään. Nykyistä kevyen liikenteen väylää siirretään noin 100 m matkalla. Fiskarsin eritasoliittymän ramppien päihin kantatielle rakennetaan liittymiskaistat (hidastus- ja kiihdytyskaistat), ja ramppien liittymät muutetaan ns. suuntaisliittymiksi.  Nykyinen Torpanmaantien liittymä katkaistaan ja uusi Torpanmaantie rakennetaan noin 200 m nykyisestä paikastaan keskustaan päin.

Maantielle 749 (Rantatie) rakennetaan kiertoliittymä nykyisen pohjoisen rampin ja maantien liittymään. Nykyistä kevyen liikenteen väylää siirretään hieman. Nyt pohjoisen suunnasta tulevan oikean käden kääntymiskaista poistetaan.  Nykyisen Päiväkummuntien liittymä katkaistaan, ja uudesta kiertoliittymästä rakennetaan korvaava katuyhteys (Autotie).

Urakoitsijana toimii Lemminkäinen Infra Oy. Urakka on valmis lokakuun loppuun mennessä.

Rahoittajina toimivat Pietarsaaren kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Urakkahinta on kokonaisuudessaan noin 850 000 €.


Lisätietoja

Projektipäällikkö Jari Mansikka-aho, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus,
puh. 040 704 8507 

Sixten Fagernäs, Pietarsaaren kaupunki, puh. 044 514 7283
Tommy Björklund, Pietarsaaren kaupunki, 044 781 7614