Aluehallintovirasto

Karijoen Biolaari Oy:lle lupa biokaasulaitokseen

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2010 21:54 EET

 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue on myöntänyt 18.11.2010 Biolaari Oy:lle ympäristöluvan biokaasulaitoksen rakentamiseen Karijoen kunnan Sahakankaan eteläiselle teollisuusalueelle. Rakennettava biokaasulaitos tulee käyttämään raaka-aineenaan lähinnä läheisellä perunankuorimolla muodostuvia perunajätteitä ja jätenesteitä. Lisäksi raaka-aineena käytetään lähialueilta saatavaa erilaista viherbiomassaa sekä etanoliteollisuuden rankkia. Syntyvä biokaasu käytetään sähkön ja lämmön tuotantoon. Sivutuotteina syntyy humus- ja nestelannoitteita, jotka on tarkoitus hyödyntää maataloudessa ja viherrakentamisessa.

Uudella biokaasulaitoksella tuotetaan kotimaista uusiutuvaa energiaa,  vähennetään kasvihuonekaasujen muodostumista sekä tehostetaan jätteiden sisältämien ravinteiden hyötykäyttöä.

Lisätietoja asiasta antavat: ylitarkastaja Aira Halmetoja 040-835 01 79 sekä ympäristölupapäällikkö Annu Palomäki 040-523 38 12.