Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Karvianjoella selvitetään näkemyksiä virkistyskäytöstä ja säännöstelyn kehittämisestä

Lehdistötiedote   •   Syys 23, 2010 22:45 EEST

Karvianjoella käynnistyy kyselytutkimus, jonka tavoitteena on selvittää ranta-asukkaiden ja rantapeltojen viljelijöiden näkemyksiä vesistön virkistyskäytöstä sekä vedenpinnan ja juoksutusten säännöstelystä. Kysely lähetetään 2 000 henkilölle. Karvianjoen säännöstelyn kehittämishankkeen nettisivuilta löytyy kyselylomake. Sivuilla julkistetaan myös kyselyn tulokset marras-joulukuussa. Kaikilta asiasta kiinnostuneilta toivotaan kyselyyn vastausta 15.10.2010 mennessä.

 Kyselytutkimus on jatkoa vuonna 2008 tehdylle kyselylle. Nyt tehtävällä kyselyllä syvennetään käsitystä vedenlaadun vaikutuksista virkistyskäyttöön ja selvitetään näkemyksiä säännöstelyehdotuksiin. Vuoden 2008 kyselyn tulokset on julkaistu säännöstelyn kehittämishankkeen sivuilla. Kysely tehdään yhteistyössä Karvianjoen tulevaisuustarkastelut -hankkeen ja Karvianjoen vesistön säännöstelyn kehittämishankkeen kanssa.

Karvianjoen tulevaisuustarkastelut -hankkeessa luodaan erilaisia tulevaisuudenkuvia Karvianjoen vesistölle ja selvitetään niiden ja vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutuksia vesistökuormitukseen. Hanke on Satakunnan ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen ja sitä rahoittavat myös EU:n aluekehitysrahasto, ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö. Hanke päättyy keväällä 2011.

Vuonna 2008 käynnistetyn Karvianjoen vesistön säännöstelyn kehittämishankkeen keskeisiä tavoitteita ovat vesistön tilan ja käytettävyyden parantaminen, eri osapuolien välisen ymmärryksen lisääminen, erilaisten tavoitteiden yhteensovittaminen ja säännöstelyyn liittyvien ristiriitojen vähentäminen. Selvitystyötä on toteutettu laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien edustajien kanssa. Aikaisemman kyselytutkimuksen, haastattelututkimuksen sekä muiden selvitysten perusteella hankkeessa on muodostettu ja arvioitu useita erilaisia säännöstelyvaihtoehtoja eri puolilla vesistöä. Syksyn aikana hankkeen ohjausryhmässä pyritään muodostamaan suositukset vesistön säännöstelyn kehittämiseksi. Suositusten toimeenpanon on suunniteltu alkavan vuonna 2011.

Lisätietoja

kyselytutkimuksesta ja Karvianjoen tulevaisuustarkastelut hankkeesta:
Mikko Dufva  p. 040 746 7166

Karvianjoen vesistön säännöstelyjen kehittämishankkeesta:
Olli-Matti Verta p. 0400 523 915