Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kasvuyritysten rahoitus moninkertaistui viime vuodesta Hämeessä

Lehdistötiedote   •   Helmi 01, 2011 14:57 EET

Vuonna 2010 Kanta- ja Päijät-Hämeeseen myönnettiin teknologia- ja innovaatiorahoitusta yli 18 miljoonaa euroa, josta kolmasosa kohdistui kasvuyrityksiin. Suurin osa kasvuyritysten rahoituksesta suunnattiin mikro- ja pienyrityksiin. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvuyritysten määrä kaksinkertaistui ja rahoitus nelinkertaistui. Maakunnittain kasvuyritysten rahoitus jakautui lähes tasan.

Vuonna 2010 uusien kasvuyritysten aikaansaaminen oli Hämeen ELY-keskuksen ja Tekesin yhteisenä painopisteenä. Hämeen ELY-keskuksen teknologia-asiantuntijoiden tehtävänä on neuvoa yrityksiä hankkeiden valmistelussa ja kehittämisessä sekä valmistella Tekesissä tehtäviä rahoituspäätöksiä.

Hämeen ELY-keskus valitsi vuoden 2010 asiakasyrityksistään Sympa Oy:n esimerkiksi Tekesin kasvurahoituksen hyödyntäjänä. Rahoituspäätöksissä korostetetaan hankkeiden uutuusarvoa ja haasteellisuutta sekä vahvaa panostusta kasvuun ja kansainvälistymiseen. Rahoituksen painotuksen myötä hankkeiden koko on kasvanut, mikä edellyttää riskinottokykyä niin yritykseltä kuin rahoittajaltakin. Sympa Oy:n kokonaisrahoitus on miljoona euroa, josta 230 000 euroa myönnettiin vuodelle 2011. Rahoituksen jatkuminen edellyttää hankkeelle asetettujen seurantatavoitteiden saavuttamista.

Liitteet:

- Hämeen ELY-keskuksen tiedotustilaisuuden 31.1. esitysmateriaali
- Sympa Oy:n tiedote
- Tekesin lehdistötiedote 31.1.
- Tekesin rahoituspäätökset ja tunnusluvut 2010 -esitysmateriaali

Lisätietoja:

Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta –yksikön päällikkö
Kari Sartamo, puh. 050 339 2519, kari.sartamo @ ely-keskus.fi

 

 

Hämeen ELY-keskuksesta voi hakea Tekes-rahoitusta yritysten tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin, verkostoitumiseen, kansainvälistymiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.  Lisätietoja: www.ely-keskus.fi/hame > Yritystoiminta, teknologia ja innovaatiot: Teknologia- ja innovaatiopalvelut