Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kaupan ja palveluliiketoiminnan lahjoitusprofessuuria tavoitellaan Tampereen yliopiston johtamiskorkeakouluun

Lehdistötiedote   •   Kesä 15, 2011 17:07 EEST

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos on laatinut Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta esiselvityksen kaupan alan sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä Tampereella ja Pirkanmaalla. Kaupan kasvuvisio 2020, Pirkanmaa ja Tampereen kaupunkiseutu – kaupankäynnin ja kaupan osaamisen keskus -niminen esiselvitys julkaistiin Elinkeinoelämän seutuseminaarissa 7.6.2011 Tampereella. Esiselvityksessä on taustatietoa ja näkemyksiä kaupan kasvuvision 2020 luomiseksi. Lisäksi se:

  • tunnistaa keskeisiä kaupan kasvun ja kehittymisen ajureita, mahdollisuuksia ja esteitä Tampereella ja lähialueilla,
  • tuottaa johtopäätöksiä kaupan kehitysedellytyksistä, kaupan osaamisen kehittämisestä ja koulutustarjonnasta sekä
  • ehdottaa toimenpiteitä tarvittavista kaupan kehitystoimista Tampereen keskustan, esikaupunki- ja lähialueiden ja palveluverkoston kehittämisen sekä kaupan koulutuksen järjestämisen ja osaamisen kehittämisen osalta.

Sirpaleisuudesta pitempijännitteiseen toimintaan

Esiselvitykset todettiin, että oleellista on päästä kertaluonteisten ja sirpaleisten projektien maailmasta kestävään, esimerkiksi viiden vuoden tähtäimellä tapahtuvaan kaupan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Esiselvityksessä todetaan mm., että kaupan toimintaympäristön seuranta ei ole ollut järjestelmällistä eikä tutkimustietoa ole osattu riittävästi hyödyntää asiakaslähtöisessä palvelukehitystyössä.

Tähtäimessä lahjoitusprofessuuri

Kaupan osaamisen kumuloimiseksi sekä koulutus- ja tutkimustoiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi esiselvityksessä todetaan, että Tampereen yliopiston johtamiskorkeakouluun on tärkeätä perustaa kaupan ja palveluliiketoiminnan lahjoitusprofessuuri. Ehdotettu professuuri tukisi Pirkanmaan ja Tampereen kaupunkiseudun kaupan alan tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden suunnittelua, toteuttamista sekä hyödyntämistä.

Kaupan ja palveluliiketoiminnan professuuri toisi vahvan kansainvälisen tutkimus- ja osaamisverkoston osaksi kaupan kehittämistä. Professuuri vahvistaisi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun sisäistä ja muiden tieteenalayksiköiden rajapintoja ylittävää yhteistyötä. Tarkoituksena on myös, että professuurin avulla voitaisiin lisätä yhteistyötä Tampereen teknisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun välillä, paikallisten kaupan alan yritysten sekä laajemmin valtakunnallisten toimijoiden, kuten Kaupan liiton ja sen jäsenliittojen kanssa.

Lisätiedot:
Seutujohtaja Päivi Nurminen, Tampereen kaupunkiseutu, puh. 040 754 369
Hankejohtaja Lasse Mitronen, Synergos, puh. 040 190 4047

Esiselvitys on luettavissa tässä osoitteessa:
www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi