Hämeenlinnan kaupunki

Kaupunki pahoittelee alueradion vääristeltyä

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2011 07:54 EET

Keinukamarin lääkeselvityksen valmistuttua kaupunki lähetti asiasta laajalla jakelulla tiedotteen

Alueuutisten otsikossa väitetään, että kaupunki olisi saanut huomautuksen rauhoittavien lääkkeiden käytöstä. Näin ei ole käynyt, sillä selvityksen tehnyt henkilö ei ole valvontaroolissa eikä näin ollen voi antaa virallisia huomautuksia. Selvitystaho on ulkopuolinen, puolueeton auditoija. 

Asiantuntija ei myöskään ole löytänyt viitteitä laajasta, tahallisesta tai johdonmukaisesta psyykenlääkkeiden suositusten vastaisesta käytöstä. Jonkin verran huomautettavaa asiantuntijalla on bentsodiatsepiinien pitkäaikaisesta ja säännöllisestä käytöstä. Asiantuntija kuvaa Keinukamaria kuitenkin hyvin tyypilliseksi suomalaiseksi hoivakodiksi.

Selvitys
Selvityksen viimeisessä lauseessa on viitattu taulukkoon jota ei julkaista koska se sisältää asiakaskohtaista tietoa.

Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitoksen geriatrinen yksikkö on myös tehnyt selvityksen lääkekäytännöistä ympärivuorokautisessa hoivassa. Myös tämä auditointi tukee sitä, että lääkekäytännöt Hämeenlinnassa ovat asianmukaiset.

Kaupungin johtopäätös on, että tehdyt auditoinnit kumoavat Superin väitteet kemiallisesta sitomisesta. Koska auditointi on tehty näiden väitteiden tutkimiseksi olisi kohtuullista uutisoida asia oikein.

Hämeenlinnan kaupunki pahoittelee jos Radio-Hämeen uutisointi on aiheuttanut ahdistusta tai huolta hoivapalveluiden asiakkaissa ja omaisissa sekä yleisössä.

Tietoa Keinukamarista löytyy osoitteesta www.hameenlinna.fi/keinukamari 

Jukka Lindberg
Tilaajajohtaja
Ikäihmisten, terveyden ja toimintakyvyn palvelut