Liikennevirasto

Kehärata kahmi palkintoja Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa

Lehdistötiedote   •   Helmi 21, 2011 22:11 EET

Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailun vuoden 2010 parhaat yritykset, rakennuttajat ja työmaat palkittiin kunniakirjoin 15.2.2011 Helsingissä. Neljä palkinnoista tuli Kehäradan tekijöille.

Vuoden 2010 Työturvallisuuskilpailussa  infrakohteiden sarjassa palkittiin Liikenneviraston Kehärata-projekti Aviapoliksen tunneliosuuden rakennuttajana sekä kohteen rakennuttajakonsultti Ahma Insinöörit Oy.

Arviointikohteina vuoden 2010 kilpailussa olivat entiseen tapaan työmaiden turvallisuuden taso TR- ja MVR- mittareilla mitattuna, yrityksessä sattuneiden työtapaturmien kokonaismäärä ja rakennuskohteen rakennuttajan vastuulle kuuluvien työturvallisuusvelvoitteiden hoidon tason arviointi.

Myös parhaat työmaat palkittiin

Työmaasarjan Insinöörirakenteet ja pohjarakennus -sarjan voitti Lemminkäinen Infra Oy Kehäradan itäisellä suuaukkotyömaalla.

Kalliorakenteet-sarjan voitti Skanska Infra Oy Kehäradan lentoaseman tunnelilouhintatyömaalla.

Kehäradalla on parhaillaan käynnissä 16 eri urakkaa. Vuonna 2010 sattui neljä henkilövahingon aiheuttanutta työtapaturmaa, joista yksi oli vakava ja loput kolme lieviä.

Lisätietoja: Kehärata-projekti, projektipäällikkö Maija Salonen, p. 020 637 3834

Ringbanan prisbelönades flerfaldigt i Nylands arbetssäkerhetstävling

De bästa företagen, byggherrarna och byggarbetsplatserna belönades med diplom i Nylands arbetssäkerhetstävling - Tryggt på 2000-talet - den 15 februari 2011 i Helsingfors. Av diplomen gick fyra till dem som varit med om att bygga Ringbanan.

I serien infrastrukturobjekt i arbetssäkerhetstävlingen 2010 belönades Trafikverket som byggherre för Ringbanans tunnelavsnitt vid Aviapolis samt byggherrekonsulten för objektet, Ahma Insinöörit Oy.

Liksom under tidigare år bedömdes säkerhetsnivån år 2010 enligt indikatorerna för detta inom husbyggnad och anläggningsarbeten, enligt det totala antalet arbetsolyckor som skett inom företaget och enligt en uppskattning av hur arbetarskyddsskyldigheten uppfyllts. De bästa byggarbetsplatserna belönades också.

I serien ingenjörsbyggande och grundläggning belönades Lemminkäinen Infra Oy för byggarbetsplatsen vid Ringbanans östra tunnelmynning.

I serien bergsstrukturer vann Skanska Infra Oy:s tunnelsprängningsarbetsplats för Ringbanan vid flygplatsen.

På Ringbanan pågår som bäst 16 olika entreprenader. År 2010 skedde fyra sådana arbetsolyckor där det uppkom personskador, av vilka en var allvarlig och de övriga lindriga.

Ytterligare uppgifter: Ringbaneprojektet, projektchef Maija Salonen, tfn 020 637

3834