Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kehittämissuunnitelma valtatielle 22 Muhoksen kohdalla

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2010 10:42 EET

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja
Muhoksen kunta ovat aloittaneet yhteistyössä valtatien 22 (Ouluntie, Kajaanintie) kehittämissuunnitelman laatimisen. Suunnittelukohteena on valtatie 22 Oulun kaupunginrajalta Utajärven kunnanrajalle poislukien Muhoksen ydinkeskustan alue.

Hankkeessa selvitetään niin lyhyen kuin pitkänkin aikavälin toimenpiteet, joilla turvataan valtatien liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus. Tarkastelussa on lähtökohtana sekä valtatien pitkämatkaisen että paikallisen liikenteen tarpeet ja tavoitteet. Työssä määritetään mm. maanteiden ja yksityisteiden liittymäjärjestelyjen periaatteet. Valtatien ja maanteiden liittymien sekä kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen kehittämis-suunnitelmassa määritellään, miten liikennejärjestelyjä on mahdollista rakentaa. Yksityistieliittymien osalta tullaan esittämään nykyisten liittymien määrän vähentämistä ja jäljelle jäävien liittymien parantamista.

Valtatien 22 liikennemäärät ovat Muhoksen alueella viime vuosina tasaisesti kasvaneet. Syinä ovat olleet liikenteen yleinen lisääntyminen, Muhoksen ja Oulun välisen työ- ja asiointiliikenteen lisääntyminen sekä maankäytön kehittyminen. Valtatien liikennemäärä Muhoksen kunnan alueella on Oulun ja Muhoksen välillä keskimäärin 5600 – 7300 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Valtatien varrella on varsin paljon asutusta ja maataloutta. Liittymien suuri määrä näkyy mm. onnettomuustilastossa runsaina liittymäonnettomuuksina. Valtatien kasvava liikenne aiheuttaa myös erityyppistä häiriötä asukkaille, kuten liikennemelua. Huolestuneet asukkaat ovat toistuvasti lähestyneet mm. aloitteillaan ELY-keskusta tai kuntaa kasaantuvista liikenneongelmista.

Työn aikana keskustellaan sidosryhmien kuten kylä- ja asukasyhdistysten sekä koulujen kanssa. Hankkeesta järjestetään yleinen keskustelutilaisuus alkuvuonna 2011, mistä tiedotetaan erikseen. Työ valmistuu kevättalvella 2011.

Lisätietoja antavat: 
Risto Leppänen, puh. 040 549 2735, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
Mikko Kari, puh. 044 4970 308, Muhoksen kunta ja
Erkki Sarjanoja, puh. 020 755 7070, Ramboll Finland Oy.