Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kehittämissuunnitelma valtatielle 22 Muhoksen kohdalla

Lehdistötiedote   •   Helmi 04, 2011 17:10 EET

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Muhoksen kunta ovat aloittaneet yhteistyössä valtatien 22 Ouluntie, Kajaanintie) kehittämissuunnitelman laatimisen. Suunnittelukohteena on valtatie 22 Oulun kaupunginrajalta Utajärven kunnanrajalle poislukien Muhoksen ydinkeskustan alue. Työ valmistuu kevättalvella 2011. Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 9.2.2011 klo 18 Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksessa osoite Muhostie 2.

Hankkeessa selvitetään niin lyhyen kuin pitkänkin aikavälin toimenpiteet, joilla parannetaan valtatien liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Ratkaisujen lähtökohtana ovat sekä valtatien pitkämatkaisen että paikallisen liikenteen tarpeet ja tavoitteet. Työssä on tutkittu mm. maanteiden ja yksityis-teiden liittymien kehittämistä ja kevyen liikenteen järjestelyjä. Yksityis-tieliittymien osalta tullaan esittämään nykyisten liittymien määrän vähentämistä, rinnakkaistiejärjestelyjä ja jäljelle jäävien liittymien havaittavuuden ja turvallisuuden parantamista esimerkiksi väistötiloja rakentamalla. Pitkällä aikavälillä varaudutaan keskikaiteellisiin ohituskaistapareihin Viskaalinmäen kohdalla ja Hyrkkään itäpuolella. 

Valtatien 22 liikennemäärät ovat Muhoksen alueella viime vuosina
tasaisesti kasvaneet. Syinä ovat olleet liikenteen yleinen lisääntyminen, Muhoksen ja Oulun välisen työ- ja asiointiliikenteen lisääntyminen sekä maankäytön kehittyminen. Valtatien liikennemäärä Muhoksen kunnan alueella on Oulun ja Muhoksen välillä keskimäärin 5600 – 7300 ajoneuvoa vuorokaudessa.  

Valtatien varrella on varsin paljon asutusta ja maataloutta. Huonosti havaittavien yksityistieliittymien suuri määrä näkyy mm. onnettomuus-tilastossa liittymäonnettomuuksina. Valtatien kasvava liikenne aiheuttaa myös erityyppisiä häiriöitä ja ongelmia asukkaille, kuten kevyen liikenteen kulun estevaikutuksen lisääntymistä ja liikennemelua.  

Suunnitelmaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 9.2.2011 kello 18.00 alkaen Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksessa, osoitteessa Muhostie 2. Paikalla ovat yhteistyötahojen edustajat kertomassa suunnitelman taustoista ja ratkaisuista. Yleisöllä on mahdollisuus kysyä ja keskustella aiheesta sekä vaikuttaa esitettäviin ratkaisuihin.

Lisätietoja antavat Risto Leppänen  puh. 040 549 2735 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Mikko Kari puh. 044 4970 308 Muhoksen kunta ja Erkki Sarjanoja puh. 020 755 7070 Ramboll Finland Oy.

 

Liitteenä tiedote, pdf( kt89)