Suomen suurlähetystö, Tukholma; Suomen konsulaatti, Göteborg

Kehitysministeri Hautala ulkoasiainneuvoston kehitysministerikokoukseen Brysseliin

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2011 10:42 EET

Kehitysministeri Heidi Hautala osallistuu 14. marraskuuta EU:n ulkoasiainneuvoston kehitysministerikokoukseen Brysselissä. Kokouksen aiheita ovat avun tuloksellisuus, Afrikan sarven tilanne, EU:n kehityspolitiikan suuntaaminen sekä budjettituki.

Kokouksen aluksi hyväksytään EU:n yhteiset, avun tuloksellisuuskokousta koskevat kannat Etelä-Korean Busanissa 29.11.–1.12. järjestettävää korkean tason kokousta varten. EU korostaa Busanissa erityisesti avoimuutta ja kehitysrahoituksen läpinäkyvyyttä. EU:ssa pyritään myös siihen, että avunantajat suunnittelisivat vastedes kehitysyhteistyötään läheisemmässä yhteistyössä. Ministeri Hautala pitää tärkeänä, että EU voi edistää avun tuloksellisuutta paitsi poliittisessa keskustelussa myös omalla esimerkillään Busanissa.

Toisena aiheena kehitysministerit keskustelevat Afrikan sarven tilanteesta ja erityisesti humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön merkityksestä alueella. Suomi katsoo, että ponnisteluja Afrikan sarven humanitaarisen tilanteen parantamiseksi on jatkettava. Ministeri Hautala korostaa, että pidemmän aikavälin vakauttamiseen tarvitaan poliittisia ratkaisuja ja pitkäjänteistä, köyhyyttä vähentävää kehityspolitiikkaa. Hautala tulee kertomaan ministerikollegoilleen hiljattaisesta matkastaan Afrikan sarven alueelle.

Päivän päätteeksi kehitysministerit keskustelevat komission kahdesta lokakuussa julkaisemasta tiedonannosta. Niistä toinen keskittyy kehityspolitiikan vaikuttavuuden lisäämiseen sekä uudelleen priorisointiin ja toinen kehitysmaille annettavaan budjettitukeen.

Ministeri Heidi Hautalan mukaan Suomi pitää komission näkemyksiä oikean suuntaisina: EU:n kehitysyhteistyön tulisi keskittyä tukemaan ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämistä. Toisaalta kehityspolitiikassa on huomioitava inhimilliseen kehitykseen tähtäävä ja osallistava talouskasvu.

Myös budjettituen osalta Suomi tukee komission näkemyksiä. Tiedonannossaan komissio korostaa entistä harkitumpaa, tuloksiin keskittyvää ja niin sanottuihin hyvän hallinnon sopimuksiin perustuvaa lähestymistapaa. Ministeri Hautalan mielestä budjettituen sopimusluonteisuus, kumppanimaan budjetin tarkempi valvonta ja läpinäkyvyys ovat tervetulleita linjauksia. Suomi kannattaa myös kehitysmaiden omien resurssien ja verotuksen merkityksen sekä ihmisoikeuksien ja demokratian korostamista maiden välisissä keskusteluissa.

Lisätietoja: kehitysministerin lehdistöavustaja Milma Kettunen, puh. 040 522 9869, ja lähetystöneuvos Sini Paukkunen, yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö, puh. 09 1605 6272