Hämeenlinnan kaupunki

Keinukamarin lääkeselvitys valmistunut

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2011 07:50 EET

Ulkopuolisen asiantuntijan tekemä analyysi sedatiivisten psyykenlääkkeiden käytöstä Keinukamarissa on valmistunut. Selvityksen on tehnyt Farentan LHKA-asiantuntija. Selvityksessä ei havaittu viitteitä laajasta, tahallisesta tai johdonmukaisesta psyykenlääkkeiden suositusten vastaisesta käytöstä. Keinukamarissa käytössä oleva lääkeaineet ovat vanhuksille parhaiten sopivia vaihtoehtoja lääkeaineryhmistään. Muilta osin tilanne Keinukamarissa tältä osin on hyvin tyypillinen. Jonkin verran parannettavaa on liittyen bentsodiatsepiinien säännölliseen, pitkäaikaiseen käyttöön rauhoittavana lääkkeenä tai unilääkkeenä.

Selvitys
Selvityksen viimeisessä lauseessa viitataan taulukkoon, jota ei julkaista sillä se sisältää asiakaskohtaista tietoa.

Selvitys tehtiin siten, että kaikkien potilaiden lääkelistat käytiin läpi osastojen sairaanhoitajien kanssa. Päähuomio kiinnitettiin psyykenlääkkeiden käyttötarkoitukseen sekä käytön tiheyteen ja säännöllisyyteen. Sairaanhoitajien kanssa keskusteltiin psyykenlääkkeiden turvallisen käytön periaatteista, suositusten vastaisen käytön aiheuttamista ongelmista ja annettiin käytännön neuvoja, kuinka toimia mm. vieroituksen suhteen.

Hoivakodin käytäntöihin kuuluu, ettei potilaille anneta missään tilanteessa tarvittavia psyykenlääkkeitä lääkelistan ulkopuolelta konsultoimatta lääkäriä. Tarvittavaan käyttöön tarkoitetut lääkkeet säilytetään erillisessä kaapissa ja niitä käyttöön otettaessa lääkkeenantaja kirjaa ja kuittaa antamansa lääkeannoksen sekä potilaan.

Lisätiedot: tilaajapäällikkö Leena Harjula

Lisää uutisia