Kela

Kela uudisti vaikeavammaisten kuntoutuspalveluja

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 17:26 EET

Kuntoutuja ja hänen lähipiirinsä voivat vaikuttaa kuntoutukseen aiempaa enemmän.

Kela on uusinut avoterapioiden ja yksilöllisen kuntoutusjakson sisältöjä ja palveluita ohjaavat standardit. Kuntoutuja ja hänen lähipiirinsä voivat osallistua kuntoutuksen suunnitteluun, sisältöön ja toteutukseen aiempaa enemmän. Kuntoutus pyritään suunnittelemaan niin yksilöllisesti, että se on osa jokapäiväisiä toimintoja.

Kela järjestää vaikeavammaisille lääkinnällisenä kuntoutuksena avoterapioita (esim. fysio-, toiminta-, puhe-, musiikki- ja psykoterapiaa sekä neuropsykologista kuntoutusta), yksilöllisiä kuntoutusjaksoja kuntoutuslaitoksissa sekä erilaisia kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.

Uudet standardit mahdollistavat avoterapioiden joustavamman yhdistelyn. Eri alojen terapeutit voivat toteuttaa avoterapiaa yhdessä, kun asiakas saa samanaikaisesti kahta tai useampaa avoterapiaa. Myös ryhmäterapiaa ja eri terapialajeja voidaan yhdistellä. Kuntoutuja voi myös tutustua terapeutin kanssa kiinnostavaan liikuntamuotoon tai muuhun harrastukseen, joka tukee kuntoutusta.

Entistä joustavampaa ja yksilöllisempää terapiaa

Kuntoutuslaitoksessa toteutettavan yksilöllisen kuntoutusjakson palvelukokonaisuutta on selkeytetty. Yksilöllinen kuntoutusjakso on jaettu sairausryhmäkohtaisiin palvelulinjoihin. Aikuisten palvelu jakautuu aistivammojen linjaan, neurologiseen linjaan, tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja reuman linjaan sekä yleislinjaan. Lapsille ja nuorille on kaksi uutta palvelulinjaa: aistivammojen linja ja yleislinja.

– Eri linjojen sisältö ja teemat vastaavat kyseisen sairausryhmän tarpeisiin. Kuntoutusjaksolle valitaan työntekijät asiakkaan kuntoutustarpeiden ja -tavoitteiden perusteella. Esimerkiksi aistivammaiset kuntoutujat tarvitsevat tuekseen erilaista ammattihenkilöstöä ja osaamista kuin neurologisia sairauksia sairastavat. Sairausdiagnoosi ei kuitenkaan ole ainoa linjan valintaa ohjaava tekijä, vaan siihen vaikuttavat kunkin asiakkaan omat ja ajankohtaiset kuntoutustavoitteet, sanoo Kelan kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko.

Kela.fi/kuntoutus-sivulta voi etsiä sopivan terapeutin

Asiakas voi valita avoterapian ja yksilöllisen kuntoutusjakson sellaiselta palveluntuottajalta, jolla on sopimus Kelan kanssa. Uusien standardien mukaiset palveluntuottajat valittiin tarjouskilpailun perusteella vuosiksi 2011–2014.

Kuntoutuksen palveluntuottajat löytää Kelan verkkosivuilla www.kela.fi/kuntoutus. Uudella hakupalvelulla asiakas voi itse etsiä sopivan kuntoutuspalveluntuottajan. Kela ostaa vaikeavammaisten avoterapiakuntoutuspalveluja noin 3 000 palveluntuottajalta ja laitosmuotoisia kuntoutuspalveluja 130 palveluntuottajalta.

 

Lisätietoja asiakkaille:
www.kela.fi/kuntoutus