Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kemijärven keskustan tienrakennustyöt valmistuivat

Lehdistötiedote   •   Syys 18, 2010 02:18 EEST

Kemijärven keskustan läpi kulkevan maantien 944 parantamistyöt on saatu valmiiksi. Keskustan taajamakuva on muuttunut, kun alueelle on rakennettu kaksi kiertoliittymää ja uutta kevyen liikenteen väylää. 

Tien rakentamisella on parannettu liikenteen sujuvuutta. Rakennettujen suojatiesaarekkeiden ja korotettujen risteysalueiden tarkoituksena on alentaa taajama-alueen ajonopeuksia ja parantaa erityisesti kevyen liikenteen turvallisuutta. Kevyen liikenteen turvallisuutta parannettiin myös uuden Ahvenlahden raittisillan rakentamisella. 

Hanke on rahoitettu pääosin perustiepidon elvytysrahoituksella. Lisäksi hankkeeseen on saatu työllisyysrahoitusta ja Kemijärven kaupungin rahoitusta.  

Tienrakennustyöt on toteutettu kolmena urakkana, joissa urakoitsijoina ovat toimineet Koillistie Määttä Oy, Napapiirin Kuljetus Oy ja Skanska Infra Oy. Taajaman perusparantamisen rakentamiskustannukset ovat 1,9 miljoonaa euroa.  Tienrakennustyöt Halosentien ja Kirkkokadun välillä käynnistyivät kesäkuussa 2009. 

Lisätietoja:    
Lapin ELY-keskus, investointivastaava Keijo Heikkilä, puhelin 0400-290 242.