Aluehallintovirasto

Kemikaaliriskejä tarkastetaan huonekaluteollisuudessa ja autokorjaamoissa

Lehdistötiedote   •   Syys 06, 2010 19:38 EEST

Kemikaalivalvontakampanja (SLIC) liikuttaa työsuojeluviranomaisia syyskuusta joulukuuhun eri puolilla Suomea tarkastuksille, joiden avulla pyritään parantamaan pienten ja keskisuurten yritysten riskienhallintaa kemiallisten aineiden käsittelyssä ja kemikaalialtistuksessa. Valvontahanke kohdistetaan Suomessa huonekaluteollisuuteen ja autokorjaamoihin.

Kampanja on koko Euroopan unionin yhteinen ja se tähtää työympäristön turvallisuuden parantamisen lisäksi EU-lainsäädännön noudattamisen yhdenmukaistamiseen sekä työperäisten sairauksien ja tapaturmien torjuntaan. Valvontahankkeen koordinaatiovastuussa on Portugali.

 Vaarallisille aineille altistutaan usein tietämättä

Työntekijä altistuu usein työssään vaarallisille aineille ilman, että hänellä on selkeää tietoa aineiden aiheuttamista vaaroista tai tarpeellisista torjuntatoimenpiteistä. Vaaralliset aineet voivat aiheuttaa usein vakaviakin vaurioita terveydelle tai jopa kuolemantapauksia.

Vaaralliset aineet päätyvät elimistöön useimmiten hengitysteitse ja ihon tai ruoansulatuskanavan kautta. Riskin suuruuteen puolestaan vaikuttavat altistumistapa, altistavan aineen pitoisuus tai määrä, altistumisaika ja suojatoimenpiteiden tehokkuus.

Työnantajan tulee arvioinnin avulla varmistaa, että riskit ovat työpaikalla asianmukaisesti hallinnassa. Arviointi tehdään askel askeleelta, sovellettuna työolosuhteisiin ja työtehtäviin. Ensin selvitetään käytettävät vaaralliset aineet, arvioidaan altistumisvaara ja suunnitellaan altistumisen ehkäisemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Toimenpiteiden toteutumista ja riittävyyttä tulee arvioida jatkuvalla seurannalla.

Lisätietoja kampanjasta: www.chemicalscampaign.eu ja www.tyosuojelu.fi

 Lisätietoja antaa: Työsuojeluinsinööri Timo Österberg, puh. 040-7271 222, Lounais-Suomen aluehallintovirasto/Työsuojelun vastuualue