Valtioneuvosto

Kemikaalivalvontaa keskitetään Tukesiin

Lehdistötiedote   •   Syys 11, 2010 00:18 EEST

Kemikaalituotevalvontatehtävät keskitetään ensi vuoden alusta Tukesiin, jonka nimi muuttuisi samalla Turvallisuus- ja kemikaalivirastoksi. Uudessa virastossa työskentelisi noin 200 henkilöä Helsingissä ja Tampereella. Valtioneuvosto antoi 10.9.2010 esityksen näihin muutoksiin tähtääväksi lainsäädännöksi.

Esityksen mukaan Tukesiin siirtyisivät kemikaalituotevalvontatehtävät, joita hoidetaan tällä hetkellä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa (Valvira), Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) sekä Elintarviketurvallisuusvirastossa (Evira).

Tukesiin siirtyisi virastoista tehtäviä 74 henkilötyövuoden edestä - 37 Valvirasta, 22 SYKE:stä ja 12 Evirasta. Siirrettävästä henkilöistä 59 työskentelee tällä hetkellä Helsingissä ja 12 Tampereella. Lisäksi Tukesin tukipalveluihin siirrettäisiin virastoista kolme henkilötyövuotta.

Nykyisessä Tukesissa on käynnissä vuonna 2008 päätetty ja syksyn aikana päätökseen saatava alueellistamishanke, jossa noin puolet henkilöstöstä siirtyy Tampereelle ja puolet jatkaa pääkaupunkiseudulla.

Uudesta Tukesista on tarkoitus kehittää vahva kemikaaliturvallisuusvaikuttaja, jonka yhtenä visiona on nostaa kemikaaliturvallisuus Suomessa Euroopan kärkeen.

Uudistuksella tehostettaisiin kemikaaleja koskevaa tuotevalvontaa, lisättäisiin sen yhdenmukaisuutta, helpotettaisiin kokonaan uudistuneen ja entistä vaativamman EU-lainsäädännön toimeenpanon resurssipaineita sekä vähennettäisiin yritysten ja kansalaisten tarvetta asioida usean kemikaaliviranomaisen kanssa.

Tukesin nykyinen nimi, Turvatekniikan keskus, muuttuisi Turvallisuus- ja kemikaalivirastoksi.  Viraston tehtävänä on valvoa ja edistää: 1) tuotteisiin, palveluihin ja tuotantojärjestelmiin liittyvää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta; 2) kuluttajaturvallisuutta; 3) kemikaaliturvallisuutta; sekä 4) kasvinsuojeluaineiden turvallisuutta ja laatua.

Viraston yleishallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaisi työ- ja elinkeinoministeriö. Lisäksi TEM, LVM, MMM, SM, STM, ja YM ohjaisivat virastoa yhteistoiminnassa kukin omalla toimialallaan.

Lisätiedot:

vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja, TEM, puh. 010 606 3202

teollisuusneuvos Petri Lehto, TEM, puh. 010 606 3218