Kemira

Kemira Oyj, John Nurmisen Säätiö ja Suomen ympäristöministeriö käynnistävät yhteistyöhankkeen Viipurin fosforipäästöjen vähentämiseksi

Lehdistötiedote   •   Syys 29, 2010 16:51 EEST

Kemira Oyj, John Nurmisen Säätiö ja Suomen ympäristöministeriö ovat
käynnistäneet Viipurin vesilaitoksen kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on
vähentää Viipurista Itämereen kulkeutuvan fosforin määrää. Jäteveden
fosforinpoiston koeajot käynnistetään tällä viikolla Viipurin
jätevedenpuhdistamolla.

Koeajojen tavoitteena on osoittaa, että käyttämällä kemiallista saostusta
fosforinpoistoon Viipurin jätevedenpuhdistamolla on mahdollista saavuttaa
Itämeren suojelukomission jätevesien fosforipitoisuuksille määrittelemä
suositustaso*. Tämä vähentää vuositasolla noin 20 tonnia Suomenlahteen
päätyvästä fosforista.

John Nurmisen Säätiö on toimittanut saostuskemikaalien varastoinnissa ja
annostelussa tarvittavan laitteiston Viipurin puhdistamolle. Suomen
ympäristöministeriö tukee koeajon teknistä toteutusta, jonka Kemira tekee
yhdessä Viipurin vesilaitoksen kanssa. Kemira on toiminut hankkeessa
asiantuntijana ja toimittaa Pietarin tehtaaltaan koeajossa tarvittavat
saostuskemikaalit. Nyt käynnistyneet laitoskoeajot kestävät kuuden kuukauden
ajan. Projektin kustannukset ovat yhteensä noin 200 000 euroa, josta John
Nurmisen Säätiö rahoittaa suurimman osan eli noin 130 000 euroa.
Ympäristöministeriö avustaa hanketta 64 000 eurolla.

Viipurin jätevedenpuhdistamolla ei tällä hetkellä ole käytössä tehostettua
fosforinpoistoa, mutta kaupungin ja vesilaitoksen johto haluavat parantaa
nykytilannetta. Syynä on muun muassa paikallisten ympäristöviranomaisten asiaan
kiinnittämä huomio.

Viipurin vesilaitoksen johtaja Igor Viktorovits Smirnov totesi koeajon
aloitustilaisuudessa, että Viipurin kaupunki ja vesilaitos ovat sitoutuneet
parantamaan jätevedenpuhdistamon nykytilannetta. "Fosforinpoistolla voimme
parantaa Viipurin lähivesien ja Viipurinlahden tilaa, ja vähentää siellä
esiintyvien levien, kuten myrkyllisen sinilevän, määrää. John Nurmisen Säätiön
asiantuntemus ja mukaantulo on vauhdittanut projektin käynnistymistä
merkittävästi."

Koeajon perusteella Viipurin vesilaitos ja John Nurmisen Säätiö aikovat rakentaa
pysyvän fosforinpoistojärjestelmän puhdistamolle 2012 mennessä. Tällöin
Viipurista Itäiselle Suomenlahdelle tulevia rehevöittäviä päästöjä voidaan
vähentää pysyvästi ja parantaa samalla myös liikarehevöitymisestä kärsivän
Viipurinlahden tilannetta.

"Viipurissa vähennettävät fosforipäästöt vastaavat vuositasolla koko Helsingin
Viikinmäen puhdistamosta tulevaa fosforikuormaa. Päästöt tulevat suoraan Suomen
rehevälle itäiselle merialueelle. Ympäristövaikuksensa takia hanke on siis
meille suomalaisillekin tärkeä," John Nurmisen Säätiössä hanketta johtava
Marjukka Porvari toteaa.

"Viipurin jätevesilaitoksen konsepti on toteutettavissa lähes kaikilla
venäläisillä vedenpuhdistamoilla, ilman isoja investointikustannuksia. Lisäksi
Kemiran ratkaisu tuottaa nopeasti tuloksia. Menetelmän hyötynä on myös se, että
vedenpuhdistamot voivat vapauttaa ilmastointikapasiteettiaan tehostetun
typenpoiston vaatimiin prosesseihin", kertoo Tuomo Keskinen Kemira Oyj:stä.
Ympäristöministeriö on tukenut jätevedenpuhdistushankkeita Pietarissa ja
Leningradin alueella vuodesta 1991 lähtien yhdessä kansainvälisten ja
suomalaisten rahoittajien, suomalaisten yritysten ja venäläisten osapuolten
kanssa. Tänä aikana Pietarin fosforikuormitus on vähentynyt noin kolmannekseen,
mikä asiantuntijoiden mukaan vaikuttaa jo myönteisesti Suomenlahden tilaan.

"Yhteistyöllä on osoitettu, että jätevesien kemiallinen fosforinpoisto on
kustannustehokas menetelmä vähentää fosforikuormaa. On tärkeää, että myös
Viipurissa voidaan aloittaa jo kauan suunnitelmissa ollut yhteistyö, joka on osa
laajempaa Pohjoisen ulottuvuuden vesisektorin kehittämishanketta Leningradin
alueella", kertoo neuvotteleva virkamies Kristiina Isokallio
ympäristöministeriöstä.

*Itämeren suojelukomission HELCOMin suositustaso lähtevän jäteveden
fosforipitoisuuteen on 0,5 mg fosforia/litra.
http://http://www.helcom.fi/Recommendations/en_GB/rec28E_5/">http://www.helcom.fi/Recommendations/en_GB/rec28E_5/

Lisätietoja:
Kemira Oyj
Tuomo Keskinen, johtaja, Venäjä
Municipal & Industrial and Paper
Puhelin 050 3871661 begin_of_the_skype_highlighting              050 3871661      end_of_the_skype_highlighting

John Nurmisen Säätiö
Marjukka Porvari, rehevöitymishankkeista vastaava johtaja
John Nurmisen Säätiö
Puhelin 041 549 1535 begin_of_the_skype_highlighting              041 549 1535      end_of_the_skype_highlighting
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

John Nurmisen Säätiö
Viestintäpäällikkö Tuula Putkinen
Puhelin 0400 907 809 begin_of_the_skype_highlighting              0400 907 809      end_of_the_skype_highlighting
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Ympäristöministeriö
Kristiina Isokallio, neuvotteleva virkamies
Puhelin. 050 581 9618 begin_of_the_skype_highlighting              050 581 9618      end_of_the_skype_highlighting
etunimi.sukunimi@ymparisto.fihttp://www.ymparisto.fi">www.ymparisto.fi

John  Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet parantavat Itämeren tilaa.
Rehevöitymishankkeiden tavoitteena on saavuttaa 2 500 fosforitonnin vuotuinen
fosforivähenemä vuoteen 2015 mennessä. Tämä on kuudesosa Helcomin Itämeren
fosforivähennystavoitteesta. Tankkeriturva-hankkeen tavoitteena on pienentää
öljyonnettomuuden riskiä tuomalla kaikille Suomenlahden tankkereille uusi,
ennakoiva ENSI-navigointipalvelu vuoden 2013 aikana. Säätiö rahoittaa
toimintansa puhtaasti lahjoitusvaroin. http://www.puhdasitameri.fi">www.puhdasitameri.fi

Kemira on kansainvälinen kemian yhtiö, jonka liikevaihto on noin 2 miljardia
euroa. Sen keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat
teollisuudenalat. Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja,
joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran
visiona on olla johtava vesikemian yhtiö.
http://www.kemira.com">www.kemira.comhttp://www.vesijalanjalki.fi">www.vesijalanjalki.fi

[HUG#1447622 begin_of_the_skype_highlighting              1447622      end_of_the_skype_highlighting]

Link to the release (Pdf):
http://

Linkki tiedotteeseen (Pdf):
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Kemira Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug