Kemira

Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010: Kysynnän elpyminen jatkui ja liikevoitto parani

Lehdistötiedote   •   Loka 28, 2010 10:52 EEST

Kolmas vuosineljännes:

* Liikevaihto nousi 14 % ja oli 554,4 milj. euroa (487,7).
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 9 % ja oli 42,5 milj. euroa
(39,0). Liikevoittoprosentti oli 7,7 % (8,0 %).
* Velkaantuneisuus parani 43 %:iin (31.12.2009: 53 %).
* Tilikauden voiton emoyhtiön omistajille kuuluva osuus jatkuvista
toiminnoista nousi 51 % ja oli 34,5 milj. euroa (22,8). Tulos/osake
jatkuvista toiminnoista oli 0,23 (0,17).


Tammi-syyskuu:

* Liikevaihto nousi 10 % ja oli 1 614,3 milj. euroa (1 473,7).
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 32 % ja oli 122,1 milj. euroa
(92,4). Liikevoitto, % ilman kertaluonteisia eriä oli 7,6 % (6,3 %).
Liikevoitto nousi 40 % ja oli 128,9 milj. euroa (92,4).
* Tilikauden voiton emoyhtiön omistajille kuuluva osuus jatkuvista
toiminnoista yli kaksinkertaistui ja oli 87,2 milj. euroa (43,5).
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista nousi 0,58 euroon (0,33).
* Jatkuvista toiminnoista saatavan liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
arvioidaan paranevan merkittävästi edellisvuodesta (2009: 124,9).
* Tikkurila Oyj eriytyi Kemirasta 26.3.2010 ja raportoidaan kohdassa Lopetetut
toiminnot (ks. taulukko-osa).


Kemiran toimitusjohtaja Harri Kerminen:

"Kemiran kolmas vuosineljännes oli jälleen tulokseltaan vakaa, ja olen iloinen
vahvasta tuottavuudesta ja kasvusta. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 7 %
edellisvuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Kasvua vauhdittivat
kasvavat volyymit Paper ja Oil & Mining -segmenteissä. Liikevaihtoon vaikuttivat
positiivisesti myös valuuttakurssimuutokset.

Jatkuvien toimintojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani kolmannella
vuosineljänneksellä 9 % ja yhdeksän kuukauden jaksolla 32 %.
Liikevoittoprosentit paranivat kolmannella vuosineljänneksellä merkittävästi
Paper ja Oil & Mining -segmenteissä mutta laskivat Municipal & Industrial
-segmentissä raaka-aineiden korkeampien hintojen vuoksi.

Etsimme jatkuvasti uusia, vesikemiaan keskittyvää strategiaamme tukevia
investointimahdollisuuksia, ja kolmannella vuosineljänneksellä saavutimme
paljon. Ilmoitimme uuden tuotantolaitoksen rakentamisesta Kiinaan ja sovimme
Promoters of IVRCL:n kanssa yhteisyrityksen perustamisesta Intiaan. Molemmat
muutokset vahvistavat läsnäoloamme Aasiassa. Lisäksi aloitimme Outotecin kanssa
strategisen yhteistyön kaivosteollisuuden vedenkäsittelyn sovellusten
kehittämiseksi. Kanadassa aloitimme Albertan yliopiston kanssa
tutkimusyhteistyön, joka keskittyy tehokkaaseen vedenkäyttöön. Ostimme öljy- ja
kaasualalla toimivan yrityksen Britanniassa ja kunnallisen ja teollisen
vedenkäsittelyn alalla toimivan yrityksen Pohjois-Amerikassa. Lisäksi saatoimme
loppuun FWA paperikemikaaliliiketoiminnon myynnin Saksassa.

Kysynnän paranemisen ja tiukan kustannusseurannan ansiosta liikevoittomme ilman
kertaluonteisia eriä on jo yhdeksän kuukauden jälkeen lähellä viime vuoden
tasoa. Arvioimme koko vuoden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan
merkittävästi viime vuotta parempi."

Avainluvut

Osavuosikatsauksen tekstiosan luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja ilman
Tikkurilaa, jos ei toisin mainita. Tikkurila Oyj eriytyi Kemirasta 26.3.2010 ja
raportoidaan kohdassa Lopetetut toiminnot (ks. taulukko-osa)

Milj. euroa 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 554,4 487,7 1 614,3 1 473,7 1 969,9

Käyttökate 70,5 64,7 201,6 168,7 207,2

Käyttökate, % 12,7 13,3 12,5 11,4 10,5
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto ilman kertaluonteisia 42,5 39,0 122,1 92,4 124,9
eriä

Liikevoitto 46,0 39,0 128,9 92,4 109,7
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto ilman kertaluonteisia 7,7 8,0 7,6 6,3 6,3
eriä, %

Liikevoitto, % 8,3 8,0 8,0 6,3 5,6
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot ja -kulut -3,0 -7,7 -20,7 -27,3 -37,8
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 46,0 30,7 115,0 59,5 76,5
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto jatkuvista 35,8 24,1 90,8 46,3 67,1
toiminnoista
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto*** 35,8 40,6** 621,8** 76,2** 85,5**
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake e, jatkuvista 0,58 0,33
toiminnoista 0,23 0,17 0,47
--------------------------------------------------------------------------------
Sidottu pääoma* 1 643,3 1 702,6 1 643,3 1 702,6 1 659,3

Sidotun pääoman tuotto, %* 9,4 1,7 9,4 1,7 6,3
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavirta investointien jälkeen 6,6 125,8** 141,2** 175,3** 202,2**
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuus, % kauden lopussa 52** 37** 52** 37** 45**
--------------------------------------------------------------------------------
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 43** 87** 43** 87** 53**
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden lopussa 4 985 8 561** 4 985 8 561** 8 493**
--------------------------------------------------------------------------------

*12 kuukauden liukuva keskiarvo
**Sisältää Tikkurilan 25.3.2010 saakka
***Tilikauden voitto 1-9/2010 sisältää Tikkurilan eriytymisestä aiheutuneen
kertaluontoisen tulon 529,2 milj. euroa, joka muodostuu Tikkurilan 26.3.2010
markkinahinnan ja 25.3.2010 oman pääoman välisestä erotuksesta vähennettynä
Tikkurilan listautumisen yhteydessä liittyvillä varainsiirtoveroilla ja
kuluilla.

Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa osoitteessa http://www.kemira.com">www.kemira.com>
Sijoittajat > Taloustieto. Vuonna 2009 järjestetystä osakeannista johtuen
historialliset osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu seuraavalla kaavalla:
keskimääräinen osakemäärä x 1,1.


Lisätietoja:

Tero Huovinen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 50 409 9373

Kemira on kansainvälinen kemian yhtiö, jonka liikevaihto on noin 2 miljardia
euroa. Sen keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat
teollisuudenalat. Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja,
joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran
visiona on olla johtava vesikemian yhtiö.

http://www.kemira.fi">www.kemira.fihttp://www.vesijalanjälki.fi">www.vesijalanjälki.fiTaloudellinen tulos, heinä-syyskuu 2010

Kemira-konsernin liikevaihto nousi 14 % ja oli 554,4 milj. euroa (487,7).
Myyntimääriin ja hintoihin perustuva orgaaninen liikevaihtokasvu oli 7 %, ja
valuuttakurssivaihtelujen positiivinen vaikutus oli 7 % tai 35 milj. euroa.

Paper-segmentissä liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 259,9 milj. euroa (230,2).
Orgaaninen liikevaihtokasvu oli 6 % ja valuuttakurssimuutosten positiivinen
vaikutus oli 8 % tai 18 milj. euroa.

Municipal & Industrial -segmentissä liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 164,0 milj.
euroa (155 5). Liikevaihto ilman valuuttakurssimuutosten 7 %:in tai 12 milj.
euron positiivista vaikutusta laski hieman edellisvuoden tasosta.

Oil & Mining -segmentissä liikevaihto kasvoi 43 % ja oli 80,2 milj. euroa
(56,0). Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 35 %. Valuuttakurssimuutosten
positiivinen vaikutus oli 6 % tai 4 milj. euroa.

Liikevaihto, milj. euroa 7-9/2010 7-9/2009 1-12/2009

Paper 259,9 230,2 906,4

Municipal & Industrial 164,0 155,5 607,5

Oil & Mining 80,2 56,0 235,0

Muut 50,3 65,7 300,4

Eliminoinnit 0,0 -19,7 -79,4

Yhteensä 554,4 487,7 1 969,9Liikevoitto nousi 18 % ja oli 46,0 milj. euroa (39,0). Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä nousi 9 % ja oli 42,5 milj. euroa (39,0). Myyntimäärien
kasvu enemmän kuin kompensoi korkeammat muuttuvat ja kiinteät kustannukset,
mutta alhaisemmilla myyntihinnoilla oli negatiivinen vaikutus.
Valuuttakurssimuutoksilla oli 5 milj. euron positiivinen vaikutus.
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 7,7 % (8,0 %).

Liikevoittoon vaikuttuvat kertaluonteiset erät olivat yhteensä 3,5 milj. euroa,
ja ne liittyivät optisten kirkasteiden (FWA) liiketoimintojen myyntiin Saksassa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa


7-9/2010 7-9/2009 1-12/2009

Paper 20,5 14,8 44,9

Municipal & Industrial 14,5 24,9 66,4

Oil & Mining 8,8 3,5 14,2

Muut -1,3 -4,2 -0,6

Eliminoinnit 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 42,5 39,0 124,9


Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 3,0 milj. euroa (-0,6).

Voitto ennen veroja nousi 46,0 milj. euroon (30,7).

Tilikauden voiton emoyhtiön omistajille kuuluva osuus jatkuvista toiminnoista
nousi 51 % ja oli 34,5 milj. euroa (22,8). Tulos/osake jatkuvista toiminnoista
oli 0,23 (0,17).

Taloudellinen tulos, tammi-syyskuu 2010

Kemira-konsernin liikevaihto nousi 10 % ja oli 1 614,3 milj. euroa (1 473,7).
Myyntimääriin ja hintoihin perustuvaa orgaanista kasvua liikevaihdossa oli 5 %.
Valuuttakurssimuutosten positiivinen vaikutus oli 5 % ja 69 milj euroa.

Paper-segmentissä liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 741,3 milj. euroa (676,8).
Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 3%. Valuuttakurssimuutosten positiivinen
vaikutus oli 6 % tai 38 milj. euroa.

Municipal & Industrial -segmentissä liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 476,1 milj.
euroa (466,9). Liikevaihto ilman valuuttakurssimuutosten 6 %:in tai 26 milj.
euron positiivista vaikutusta laski noin 4 %.

Oil & Mining -segmentissä liikevaihto kasvoi 36 % ja oli 224,9 milj. euroa
(165,6). Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 29 %. Valuuttakurssimuutosten
positiivinen vaikutus oli 3 % tai 5 milj. euroa.


Liikevaihto, milj. euroa 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Paper 741,3 676,8 906,4

Municipal & Industrial 476,1 466,9 607,5

Oil & Mining 224,9 165,6 235,0

Muut 172,1 222,6 300,4

Eliminoinnit -0,1 -58,2 -79,4

Yhteensä 1 614,3 1 473,7 1 969,9


Liikevoitto nousi 40 % ja oli 128,9 milj. euroa (92,4). Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä nousi 32 % ja oli 122,1 milj. euroa (92,4) myyntimäärien
kasvaessa 10 %. Raaka-ainehintojen laskun aiheuttama myyntihintojen
keskimääräinen lasku vaikutti negatiivisesti tulokseen erityisesti Paper ja
Municipal & Industrial -segmenteissä. Valuuttakurssivaihtelut vaikuttivat
liikevoittoon positiivisesti noin 5 milj. euroa. Liikevoittoprosentti ilman
kertaluonteisia eriä oli 7,6 % (6,3 %).

Liikevoittoon vaikuttaneita kertaluonteisia eriä oli yhteensä 6,8 milj. euroa,
ja ne liittyivät rikkihappotehdaskauppaan Suomessa, palveluyrityskauppaan
Ruotsissa ja FWA liiketoimintojen myyntiin Saksassa.


Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa


1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Paper 54,0 30,3 44,9

Municipal & Industrial 46,8 53,5 66,4

Oil & Mining 22,1 8,7 14,2

Muut -0,8 -0,1 -0,6

Eliminoinnit 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 122,1 92,4 124,9Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 6,8 milj. euroa (-5,6).

Voitto ennen veroja nousi 115,0 milj. euroon (59,5) pääasiassa korkeamman
liikevoiton ja osakkuusyhtiöiden osuuksista saatujen tuottojen ansiosta.

Tilikauden voiton emoyhtiön omistajille kuuluva osuus jatkuvista toiminnoista
kaksinkertaistui ja oli 87,2 milj. euroa (43,5). Tulos/osake jatkuvista
toiminnoista nousi 0,58 euroon (0,33).

Rahoitus ja kassavirta

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 2010 yhteensä 79,4 milj. euroa
(226,8). Rahavirta sisältää Tikkurilan 25.3.2010 saakka. Rahavirtaan vaikuttivat
viime vuoteen verrattuna heikentävästi Tikkurilan irtoaminen ensimmäisellä
vuosineljänneksellä ja käyttöpääoman kasvu liikevaihdon kasvuun liittyen.
Rahavirta investointien jälkeen oli 141,2 milj. euroa (175,3). Investointien
rahavirta sisältää Tikkurilan suorittaman lainan takaisinmaksun, Tikkurilaan
siirtyneet rahavarat sekä Tikkurilan listaukseen liittyvän varainsiirtoveron
vaikutuksen, yhteensä 119,3 milj. euroa. Investointien vaikutus rahavirtaan oli
-78,0 milj. euroa (-54,1) yritysostot mukaan lukien.

Konsernin nettovelka oli kauden lopussa 559,4 milj. euroa (31.12.2009: 675,6
milj. euroa). Nettovelan lasku johtui pääasiassa Tikkurilan eriytymisestä, minkä
vaikutus oli noin 160 milj. euroa. Valuuttakurssimuutokset nostivat nettovelkaa
noin 22 milj. eurolla.

Korollisten velkojen määrä oli kauden lopussa 658,1 milj. euroa (31.12.2009:
950,2). Kiinteäkorkoisten lainojen osuus korollisten lainojen kokonaissummasta
oli 75 % (31.12.2009: 70 %). Konsernin korollisten velkojen keskimääräinen korko
on 4,4 % (5,1 %). Konsernin korollisen lainasalkun duraatio oli syyskuun lopussa
16 kuukautta (31.12.2009: 19 kuukautta).

Vuonna 2012 erääntyvästä 500 milj. euron valmiusluotosta oli kauden lopussa
käyttämättä 453 milj. euroa. Seuraavien 12 kuukauden aikana erääntyvän
lyhytaikaisen velan määrä oli 164,8 milj. euroa. Siitä 158,1 milj. euroa koostui
pitkäaikaisten lainojen lyhennyseristä. Syyskuun lopussa ei ollut avoimia Suomen
markkinoille liikkeeseen laskettuja yritystodistuksia. Rahavarat ja
rahamarkkinasijoitukset 30.9.2010 olivat 98,7 milj. euroa. Konsernilla ei
arvioida olevan nykyrakenteella vuonna 2010 merkittäviä
uudelleenrahoitustarpeita nykyisten lainajärjestelyjen kattaessa
rahoitustarpeet.  Valmiusluoton sekä muiden merkittävimpien pitkäaikaisten
kahdenvälisten lainasopimusten ehtojen mukaan konsernin omavaraisuuden on oltava
yli 25 %.

Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 52 % (31.12.2009: 45 %) ja velkaantuneisuus
43 % (31.12.2009: 53 %). Omaa pääomaa pienensi Tikkurilan eriytyminen, jonka
vaikutus oli noin 70 milj. euroa. Valuuttojen nettovaikutus omaan pääomaan oli
noin 49 milj. euroa.

Konsernin tammi-syyskuun nettorahoituskulut olivat 20,7 million (27,3).
Nettorahoituskulut laskivat vuoden 2009 vastaavasta ajanjaksosta, mikä johtui
pääosin pienemmästä velasta ja matalammista markkinakoroista.

Kemira ja Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) sopivat lokakuussa 40 milj.
euron lainasta, jonka maturiteetti on 7 vuotta.

Investoinnit

Tammi-syyskuun bruttoinvestoinnit ilman yritysostoja olivat 49,7 milj. euroa
(50,5). Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit ilman yritysostoja olivat 47,5
million (39,5). Bruttoinvestoinnit jakautuivat uusiin
liiketoimintamahdollisuusinvestointeihin 40 % (0), laajennusinvestointeihin 12 %
(33 %), parannusinvestointeihin 24 % (33 %) ja ylläpitoinvestointeihin 24 % (34
%). Jatkuvien toimintojen poistot olivat 72,7 milj. euroa (76,3). Rahavirta
omaisuuksien myynneistä jatkuvissa toiminnoissa oli tammi-syyskuussa 20,9 milj.
euroa (2,4).

Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin jatkuvissa toiminnoissa tammi-
syyskuussa 30,8 milj. euroa (28,0) eli 2,1 % (2,1 %) liiketoiminnan kaikista
menoista.

Kemira Oyj ja VTT ilmoittivat maaliskuussa perustavansa Suomeen suuren
vesitutkimuskeskuksen. Keskuksessa tehtävän tutkimuksen kokonaiskustannusten
arvioidaan olevan noin 120 milj. euroa sisältäen ulkopuolista rahoitusta.
Investointi jakaantuu 4 vuodelle, ja se synnyttää jatkoinvestointeja pilotti- ja
demohankkeisiin. Keskus tulee työllistämään vuosittain noin 200 henkilöä.

Vuoden 2010 alusta saakka noin 40 % vesitutkimusohjelman hankkeista on
käynnistynyt, ja uusia strategisia kumppaneita (asiakkaita ja teknologian
toimittajia) on liittymässä ohjelmaan.

Kemira ja Outotec Oyj allekirjoittivat kolmannella vuosineljänneksellä
strategisen yhteistyösopimuksen yritysten liiketoimintojen kehittämiseksi,
edistämiseksi ja tukemiseksi kaivossovelluksissa ja öljyhiekankäsittelyssä,
kuten myös muissa teollisen vedenkäsittelyn ratkaisuissa. Osana yhteistyötä
Kemira liittyi Albertan yliopiston teollisuuden tutkimusohjelmaan, jonka
tavoitteena on tukea veden tehokasta käyttöä Kanadan öljyhiekkojen
prosessoinnissa. Kemira tekee yhteistyötä Outotecin lisäksi myös Suncor Energy
Servicesin, Kanadan hallituksen ja Alberta Water Research Instituten kanssa.

Henkilöstö

Kemira-konsernin palveluksessa oli kauden lopussa 4 985 työntekijää (30.9.2009:
8 561). Henkilöstömäärän pienentyminen johtuu pääasiassa Tikkurilan
eriytymisestä.

Segmentit

Paper

Tarjoamme vesi-intensiiviselle massa- ja paperiteollisuudelle kemikaaleja ja
tuotekokonaisuuksia, jotka parantavat asiakkaiden kannattavuutta sekä vesi-,
raaka-aine- ja energiatehokkuutta.  Ratkaisumme tukevat kestävää kehitystä.

Milj. euroa 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Liikevaihto 259,9 230,2 741,3 676,8 906,4

Käyttökate 35,9 26,9 96,4 67,6 87,0

Käyttökate, % 13,8 11,7 13,0 10,0 9,6

Liikevoitto ilman kertaluonteisia 20,5 14,8 54,0 30,3 44,9
eriä

Liikevoitto 24,0 14,8 60,2 30,3 40,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia 7,9 6,4 7,3 4,5 5,0
eriä, %

Liikevoitto, % 9,2 6,4 8,1 4,5 4,4

Sidottu pääoma* 788,0 806,5 788,0 806,5 782,6

Sidotun pääoman tuotto, %* 8,9 -0,4 8,9 -0,4 5,1

Investoinnit ilman yritysostoja 6,1 6,0 24,0 24,5 37,8

Rahavirta investointien jälkeen 22,5 25,3 57,1 56,8 75,6
ilman korkoja ja veroja


*12 kuukauden liukuva keskiarvo

Kolmas vuosineljännes

Paper-segmentissä liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 259,9 milj. euroa (230,2).
Pakkauskartongin kysyntä kasvoi ja erityisesti myyntimäärät kasvoivat Aasiassa
ja Pohjois-Amerikassa. Sekä aikakausi- että sanomalehtipaperin kysyntä on
elpynyt ja kasvattanut tuotteidemme kysyntää. Sellun kysyntä pysyi samalla
tasolla kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Valuuttakurssien muutos lisäsi
liikevaihtoa 18 milj. euroa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 39 % ja oli 20,5 milj. euroa
(14,8). Liikevoittoprosentti nousi 7,9 %:iin (6,4 %). Myyntimäärät kasvoivat ja
kulut olivat noin 7 milj. euroa alhaisemmat kuin viime vuoden vastaavalla
ajanjaksolla.

Tammi-syyskuu

Paper-segmentissä liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 741,3 milj. euroa (676,8).
Valuuttakurssien vaikutus nosti liikevaihtoa noin 38 milj. eurolla. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä nousi 78 %:iin ja oli 54,0 milj. euroa (30,3).
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä nousi 7,3 %:iin (4,5 %).
Korkeammat myyntimäärät yhdessä 35 milj. euroa alhaisempien muuttuvien
kustannusten kanssa nostivat liikevoittoprosenttia. Valuuttakurssimuutokset
paransivat tulosta hieman.

Municipal & Industrial

Tarjoamme vedenkäsittelykemikaaleja sekä kunnalliseen että teolliseen
vedenpuhdistukseen.  Vahvuuksiamme ovat korkeatasoinen sovellusosaaminen sekä
laaja valikoima vedenkäsittelykemikaaleja, joita toimitamme luotettavasti
asiakkaillemme.

Milj. euroa 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Liikevaihto 164,0 155,5 476,1 466,9 607,5

Käyttökate 21,0 32,6 62,6 74,1 91,7

Käyttökate, % 12,8 21,0 13,1 15,9 15,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia 14,5 24,9 46,8 53,5 66,4
eriä

Liikevoitto 14,5 24,9 43,9 53,5 59,8

Liikevoitto ilman kertaluonteisia 8,8 16,0 9,8 11,5 10,9
eriä, %

Liikevoitto, % 8,8 16,0 9,2 11,5 9,8

Sidottu pääoma* 360,7 357,3 360,7 357,3 349,4

Sidotun pääoman tuotto, %* 13,9 11,2 13,9 11,2 17,1

Investoinnit ilman yritysostoja 4,0 3,7 12,2 9,2 21,0

Rahavirta investointien jälkeen -11,3 28,2 9,8 84,1 93,5
ilman korkoja ja veroja

*12 kuukauden liukuva keskiarvo

Kolmas vuosineljännes

Municipal & Industrial -segmentissä liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 164,0 milj.
euroa (155,5). Myyntimäärät olivat yleisesti edellisvuotta korkeammat, mutta
keskihinnat laskivat erityisesti Yhdysvalloissa. Valuuttakurssien muutos paransi
liikevaihtoa 12 milj. eurolla. Myyntimäärät olivat hieman viime vuotta
korkeammat kunnallisessa vedenkäsittelyssä mutta hieman alhaisemmat myyntihinnat
kumosivat volyymien positiivisen vaikutuksen. Teollisen vedenkäsittelyn
myyntimäärät jatkoivat kasvuaan erityisesti Euroopassa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 42 % ja oli 14,5 milj. euroa
(24,9). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli raaka-aineiden korkeampien
hintojen vuoksi hieman alhaisempi kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Lasku
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui vuoden 2009 kolmannella
vuosineljänneksen poikkeuksellisen korkeista keskihinnoista, joihin vaikuttivat
vielä loppuvuoden 2008 raaka-aineiden ennätyksellisen korkeat hinnat.
Valuuttakurssien muutos paransi hieman tulosta.

Tammi-syyskuu

Segmentin liikevaihto oli 476,1 million (466,9). Eräiden tuotteiden keskihinnat
laskivat vuonna 2009 tapahtuneen raaka-aineiden hintojen laskun seurauksena.
Myyntimäärät kasvoivat noin 5 %. Valuuttakurssimuutokset paransivat liikevaihtoa
noin 26 milj. eurolla. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 46,8 milj.
euroa (53,5) ja liikevoittoprosentti oli 9,8 % (11,5 %). Kustannukset olivat
noin 13 milj. euroa alhaisemmat kuin edellisvuoden vastaavalla kaudella.
Valuuttakurssimuutokset paransivat tulosta hieman.

Oil & Mining

Tarjoamme innovatiivisia kemiallisia erotus- ja prosessiratkaisuja öljy- ja
kaivosteollisuudelle, jossa vesi on keskeinen tekijä. Hyödyntämällä osaamistamme
asiakkaat voivat parantaa tehokkuuttaan ja tuottavuuttaan.

Milj. euroa 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Liikevaihto 80,2 56,0 224,9 165,6 235,0

Käyttökate 11,2 5,7 32,5 15,6 23,6

Käyttökate, % 14,0 10,2 14,5 9,4 10,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia 8,8 3,5 22,1 8,7 14,2
eriä

Liikevoitto 8,8 3,5 25,5 8,7 19,9

Liikevoitto ilman kertaluonteisia 11,0 6,3 9,8 5,3 6,0
eriä, %

Liikevoitto, % 11,0 6,3 11,3 5,3 8,5

Sidottu pääoma* 137,9 154,7 137,9 154,7 148,9

Sidotun pääoman tuotto, %* 26,6 0,6 26,6 0,6 13,4

Investoinnit ilman yritysostoja 1,3 1,2 3,6 2,7 4,7

Rahavirta investointien jälkeen 4,8 4,3 19,8 13,2 20,8
ilman korkoja ja veroja


*12 kuukauden liukuva keskiarvo

Kolmas vuosineljännes

Oil & Mining -segmentissä liikevaihto kasvoi 43 % ja oli 80,2 milj. euroa
(56,0). Kokonaismyyntimäärät nousivat selvästi vuoden 2009 vastaavasta kaudesta.
Vedenkäsittelykemikaalien kysyntä on ollut vahvaa sekä öljy- ja
kaasumarkkinoilla että kaivosteollisuudessa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä yli kaksinkertaistui ja oli 8,8 milj.
euroa (3,5). Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä nousi 11,0 %:iin
(6,3 %). Myyntimäärien kasvun lisäksi liikevaihtoa paransivat tuotteiden
korkeammat keskihinnat. Kustannukset nousivat noin 6 milj. euroa verrattuna
vuoden 2009 vastaavaan kauteen.

Tammi-syyskuu

Segmentin liikevaihto nousi 36 % ja oli 224,9 milj. euroa (165,6). Tuotteiden
keskihinnat olivat edellisvuotta korkeammat. Myyntimäärät kasvoivat noin 26 %.
Valuuttakurssimuutokset nostivat liikevaihtoa noin 5 milj. euroa. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä oli 22,1 milj. euroa (8,7) ja liikevoittoprosentti
oli 9,8 % (5,3 %). Kustannukset kasvoivat 7 milj. euroa vuoden 2009 vastaavaan
kauteen verrattuna. Valuuttakursseilla ei ollut merkittävää vaikutusta
tulokseen.


Muut

Muut-segmentti muodostuu erikoiskemikaaleista kuten orgaanisista suoloista ja
hapoista sekä niistä konsernin kustannuksista, joita ei ole veloitettu
segmenteiltä (osa tutkimus- ja tuotekehityskustannuksista ja konsernikeskuksen
kustannukset).

Muut-segmentissä erikoiskemikaalien kysyntä kehittyi hyvin kauden aikana.
Tuotteita toimitettiin muun muassa ruoka-, rehu- ja lääketeollisuudelle sekä
lentokenttien jäänsulatukseen.

Tikkurilan eriytyminen

Kaupankäynti Tikkurila Oyj:n osakkeilla alkoi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
26.3.2010, kun Tikkurila eriytyi Kemira Oyj:stä.

Kemiran yhtiökokous päätti 16.3.2010, että jokaista osakkeenomistajan omistamaa
neljää Kemiran osaketta kohden jaettiin osinkona yksi Tikkurilan osake. Kemira
jakoi osakkeenomistajilleen osinkona yhteensä
37 933 097 Tikkurilan osaketta, joka vastaa 86 % Tikkurilan osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä. Kemira piti 14 %:n vähemmistöosuuden Tikkurilassa.
Osakeosinkoina jaettujen Tikkurilan osakkeiden verotusarvo ja hankintahinta on
15,80 euroa, joka oli Tikkurilan osakkeesta maksettujen hintojen
kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä
26.3.2010.

Kemira Oyj:n osakkeet ja osakkeenomistajat

30.9.2010 Kemira Oyj:n osakepääoma oli 221,8 milj. euroa ja osakkeiden määrä
155 342 557. Kemiralla oli syyskuun lopussa hallussaan omia osakkeita 3 601 610
(31.12.2009: 3 854 771), mikä vastaa 2,3 % (31.12.2009: 2,5 %) Kemira Oyj:n
osakkeista.
Kemira Oyj:n osakkeiden ylin kurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli tammi-
syyskuussa 11,09 ja alin 8,52 euroa. Osakkeen keskikurssi oli 9,78 euroa. Yhtiön
markkina-arvo Kemiran hallussa olevilla osakkeilla vähennettynä oli syyskuun
lopussa 1 531,1 milj. euroa.

Yritysostot ja lopetetut liiketoiminnot

Kemira saattoi loppuun IPOS (Industry Park Sweden AB) yrityskaupan 1.7.2010.
Kaupassa, josta tiedotettiin 24.5.2010, Kemira myi IPOSin Coor Service
Management AB:lle.

Kemira ilmoitti 2.8.2010 tehneensä Albemarlen kanssa sopimuksen, jolla se ostaa
yhtiön Teesportissa, Middlesbroughissa, Isossa-Britanniassa. Tuotantolaitos
työllistää noin 30 henkilöä.

Kemira ilmoitti 6.9.2010 ostaneensa pohjoisamerikkalaisen tytäryhtiönsä Kemira
Water Solution Inc. kautta Water Elements, LCC:n, joka aloitti toimintansa
vuonna 2007 ja jolla on yksi tuotantolaitos Baltimoressa, Marylandin
osavaltiossa Yhdysvalloissa. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2009 noin 10 milj.
dollaria (7 milj. euroa).

Kemira saattoi 30.9.2010 päätökseen Blankophor GmbH & Co. KG (German Catec GmbH)
-kaupan, josta se ilmoitti 23.6.2010. Kemira myi maailmanlaajuisen optisten
kirkasteiden (FWA) liiketoimintansa Blankophorille. Kaupalla ei ole merkittävää
vaikutusta Kemiran taloudelliseen tulokseen.

Katsauskauden muita tapahtumia

Kemira teki Outotec Oyj:n kanssa strategisen yhteistyösopimuksen, jonka
tavoitteena on kehittää, edistää ja tukea molempien yritysten liiketoimintaa
kaivosalan ja öljyhiekan jalostuksen ratkaisuissa sekä niihin liittyvissä
teollisuusvesien käsittelyssä. Yhteistyössä hyödynnetään Kemiran ja VTT:n
maaliskuussa 2010 perustaman vesitutkimuksen huippuosaamiskeskuksen (The Center
of Water Efficiency Excellence, SWEET) tutkimusohjelmia.

Kemira ilmoitti 7.9.2010 rakentavansa tehtaan Nanjingiin, Kiinaan vahvistaakseen
asiakaspalveluaan Kiinan kasvavilla vedenkäsittelymarkkinoilla. Investoinnin
arvioidaan olevan noin 25 milj. euroa. Laitos edustaa uusinta teknologiaa ja
toimii paikallisena tuotantolaitoksena, jossa valmistetaan erikoiskemikaaleja
kaikille Kemiran asiakassegmenteille. Tehdas on 100 %:sti Kemiran omistama, ja
sen arvioidaan olevan tuotantovalmiudessa vuonna 2012.

Kemira ilmoitti 7.9.2010 sopineensa Promoters of IVRCL:n kanssa yhteisyrityksen
perustamisesta Intiaan. Kemira ilmoitti lisäksi aloittavansa Hindustan Dorr-
Olivarin (HDO) ja IVRCL:n kanssa strategisen yhteistyön Intian
vedenkäsittelymarkkinoiden palvelemiseksi. Yhteisyritykseen sisältyy
epäorgaanisten saostuskemikaalien tuotantoyksikkö, joka rakennetaan
Vishakapatnamiin, Andhra Pradeshin osavaltioon Intiaan. Vesikemikaalitehtaan
arvioidaan olevan tuotantokäytössä vuoden 2011 toisella puoliskolla. Kemira
omistaa 51 % ja Promoters of IVRCL 49 % yhteisyrityksestä. Tuotantoyksiköllä ja
toimitussopimuksella ei arvioida olevan merkittäviä lyhytaikaisia taloudellisia
vaikutuksia.

Kemira muutti 7.9.2010 tulostavoitteitaan. Liikevaihdon odotetaan kasvavan yli
3 % kypsillä markkinoilla ja yli 7 % kasvavilla markkinoilla. Velkaantuneisuuden
odotetaan olevan alle 60 %. Liikevoittoprosenttitavoite on yli 10 %. Rahavirta
investointien jälkeen ja osinkotavoite pysyivät muuttumattomina.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kemiran lähiajan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät raaka-
aineiden saatavuuteen ja hintaan.

Sähkön ja öljyn maailmanmarkkinahintojen voimakkaat muutokset heijastuvat
Kemiran tulokseen sekä raaka-aineiden hintojen että logistiikkakustannusten
kautta.

REACH -lainsäädännön voimaantulo saattaa vähentää käytettäviä raaka-
ainevaihtoehtoja ja siten nostaa raaka-ainekulujamme. Kemiran omien tuotteiden
REACH -rekisteröinti voi myös olla arvioitua kalliimpaa erityisesti, jos
kustannuksia ei pystytä jakamaan muiden yhtiöiden kanssa. Akryyliamidi,
boorihappo, boraatit ja natriumdikromaatti on lisätty REACH:n lupamenettelyn
alaisten aineiden ehdokaslistalle. Jos akryyliamidin, jota Kemira käyttää
polymeerien tuotannossa, lisätään REACH-lupamenettelyn alaisiin aineisiin, se
vaikeuttaa aineen käyttöä. Boorihappoa, boraatteja ja natriumdikromaattia
käytetään pääasiassa sellukemikaalien tuottamiseen Suomessa.

Valuuttakurssimuutokset Kemiralle keskeisissä valuutoissa saattavat vaikuttaa
konsernin taloudellisiin lukuihin.

Yksityiskohtainen selvitys Kemiran riskienhallinan periaatteista ja
organisoinnista on luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa
http://http://www.kemira.fi">http://www.kemira.fi Selvitys rahoitusriskeistä on julkaistu vuoden 2009
tilinpäätöksen liitetiedoissa. Ympäristö- ja vahinkoriskeistä on tietoa Kemiran
ympäristöraportissa.

Näkymät

Kemiran tavoitteena on olla johtava vesikemian yhtiö. Kemiran vesistrategian
käyttöönotto on edennyt hyvin, ja yhtiö on parantanut merkittävästi
kannattavuuttaan ja vahvistanut tasettaan erilaisin toimin. Kemira keskittyy
edelleen kannattavuuden parantamiseen ja positiivisen rahavirran vahvistamiseen
sekä lisää toimiaan myös kasvun vauhdittamiseksi.

Kasvun lähtökohtana ovat kasvavat vesikemikaalimarkkinat ja Kemiran vahva
osaaminen veden laadun ja määrän hallinnassa. Syvenevä vesipula, tiukentuva
lainsäädäntö ja asiakkaiden oman toiminnan tehostamistarpeet antavat Kemiralle
mahdollisuuksia uusien vesisovellusten kehittämiseen sekä uusille että
nykyisille asiakkaille. Panostus tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan on
keskeinen osa Kemiran strategiaa. Kemiran tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan
painopisteenä on uusien innovatiivisten teknologioiden kehittäminen ja
kaupallistaminen sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti.

Vuonna 2010 Kemira arvioi kysynnän kehittyvän myönteisesti asiakaskunnnan
kysynnän vahvistuessa. Kemiran jatkuvien toimintojen liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä arvioidaan nousevan selvästi viime vuodesta (2009: 124,9
milj. euroa).


Helsinki 28.10.2010

Hallitus


Taloudelliset tiedot

Tilinpäätöstiedote 2010                               9.2.2011
Yhtiökokous 2011, Helsinki                        22.3.2011
Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2011     3.5.2011
Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2011      28.7.2011
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2011      27.10.2011


Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon
tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat
erota merkittävästikin.

KEMIRA-KONSERNIKvartaaliluvut eivät ole tilintarkastettuja.

Kaikki tilinpäätöstiedotteen luvut on pyöristetty, joten
yksittäisten lukujen

yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti.

Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja
laatimisperiaatteita

kuin vuositilinpäätöksessä 2009.

TULOSLASKELMA 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 2009

Milj. e

Jatkuvat toiminnotLiikevaihto 554,4 487,7 1 614,3 1 473,7 1 969,9

Liiketoiminnan muut tuotot 6,9 3,2 20,4 10,0 13,5

Kulut -490,8 -426,2 -1 433,1 -1 315,0 -1 776,2

Poistot, arvonalentumiset
ja

  arvonalentumisten -24,5 -25,7 -72,7 -76,3 -97,5
peruutukset

Liikevoitto 46,0 39,0 128,9 92,4 109,7

Rahoituskulut, netto -3,0 -7,7 -20,7 -27,3 -37,8

Osuus osakkuusyritysten 3,0 -0,6 6,8 -5,6 -4,8
tuloksista

Konserniavustus - - - - 9,4

Voitto ennen veroja 46,0 30,7 115,0 59,5 76,5

Tuloverot -10,2 -6,6 -24,2 -13,2 -9,4

Tilikauden voitto

  jatkuvista toiminnoista 35,8 24,1 90,8 46,3 67,1

Lopetetut toiminnot

Tilikauden voitto

  lopetetuista toiminnoista - 16,5 531,0 29,9 18,4Tilikauden voitto 35,8 40,6 621,8 76,2 85,5Jakautuminen jatkuvista
toiminnoista

Emoyhteisön omistajille 34,5 22,8 87,2 43,5 63,4

Määräysvallattomille 1,3 1,3 3,6 2,8 3,7
omistajille

Tilikauden voitto 35,8 24,1 90,8 46,3 67,1Tulos / osake, jatkuvat
toiminnot,

  laimentamaton ja 0,23 0,17 0,58 0,33 0,47
laimennettu, e

Tulos / osake,

  laimentamaton ja 0,23 0,30 4,08 0,55 0,61
laimennettu, eLAAJA TULOSLASKELMA 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 2009Tilikauden voitto 35,8 40,6 621,8 76,2 85,5

Muut laajan tuloksen erät

  verovaikutus huomioituna

    Myytävissä olevat
osakkeet

       - arvonmuutos 3,1 - 0,6 - 3,7

    Muuntoerot 5,8 19,9 59,6 22,5 28,1

    Ulkomaiseen yksikköön
tehdyn

       nettosijoituksen -2,4 -1,7 -11,0 -2,5 -3,0
suojaus

    Rahavirran suojaus 1,4 -3,1 3,5 2,0 10,0

    Muut muutokset -0,3 -0,2 -0,6 -0,2 -0,4

Muut laajan tuloksen erät

  verovaikutus huomioituna 7,6 14,9 52,1 21,8 38,4

Tilikauden laaja tulos 43,4 55,5 673,9 98,0 123,9Jakautuminen

Emoyhteisön omistajille 42,4 54,1 669,4 94,9 119,9

Määräysvallattomille 1,0 1,4 4,5 3,1 4,0
omistajille

Tilikauden laaja tulos 43,4 55,5 673,9 98,0 123,9TASE

Milj. eVARAT     30.9.2010   31.12.2009 *

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo     599,7   658,0

Muut aineettomat hyödykkeet     70,7   102,2

Aineelliset     664,1   761,5
käyttöomaisuushyödykkeet

Osuudet osakkuusyrityksissä     137,1   131,1

Myytävissä olevat     264,0   166,2
rahoitusvarat

Laskennalliset verosaamiset     17,9   18,8

Muut pitkäaikaiset varat     10,3   13,2

Saamiset etuuspohjaisista   38,3   35,3
eläkejärjestelyistä

Pitkäaikaiset varat     1 802,1   1 886,3
yhteensä

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus     192,2   246,5

Korolliset saamiset     3,0   1,4

Myyntisaamiset ja muut     386,2   400,6
saamiset

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat   7,8   7,3
verosaamiset

Rahamarkkinasijoitukset     41,6   202,1

Rahat ja pankkisaamiset     57,1   72,5

Lyhytaikaiset varat     687,9   930,4
yhteensä

Varat yhteensä     2 490,0   2 816,7

OMA PÄÄOMA JA VELAT     30.9.2010   31.12.2009 *Emoyhteisön omistajille kuuluva oma   1 279,8   1 249,5
pääoma

Määräysvallattomen     24,4   19,3
omistajien osuus

Oma pääoma yhteensä     1 304,2   1 268,8Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset korolliset     493,3   512,6
velat

Laskennalliset verovelat     79,2   90,1

Eläkevelvoitteet     55,5   70,4

Varaukset     53,8   55,6

Pitkäaikaiset velat     681,8   728,7
yhteensä

Lyhytaikaiset velat

Lyhytaikaiset korolliset     164,8   437,6
velat

Ostovelat ja muut velat     319,9   369,1

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat   8,6   0,5
verovelat

Varaukset     10,7   12,0

Lyhytaikaiset velat     504,0   819,2
yhteensäVelat yhteensä     1 185,8   1 547,9Oma pääoma ja velat     2 490,0   2 816,7
yhteensä
* Sisältää Tikkurilan
RAHAVIRTALASKELMA 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 2009

Milj. e

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden tulos 34,5 39,2 618,2 73,4 81,8

Oikaisut, yhteensä 31,0 52,9 -424,0 153,9 206,9

Rahavirta ennen

   käyttöpääoman muutosta 65,5 92,1 194,2 227,3 288,7

Käyttöpääoman muutos -23,3 59,4 -75,3 48,2 74,4

Liiketoiminnan rahavirta

   ennen rahoituseriä ja 42,2 151,5 118,9 275,5 363,1
veroja

Rahoituskulut 8,7 -5,3 -23,3 -25,9 -49,0

Maksetut verot -6,2 -7,1 -16,2 -22,8 -26,3

Liiketoiminnan 44,7 139,1 79,4 226,8 287,8
nettorahavirta

Investointien rahavirta

Yritysostot -31,6 0,1 -31,6 -3,6 -3,7

Muut investoinnit -15,2 -14,4 -46,4 -50,5 -82,2

Luovutustulot * 8,4 1,0 -8,6 2,6 2,4

Muiden sijoitusten muutos * 0,3 - 148,4 - -2,1

Investointien nettorahavirta -38,1 -13,3 61,8 -51,5 -85,6

Rahavirta ennen rahoitusta 6,6 125,8 141,2 175,3 202,2

Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaisten lainojen 6,6 -31,1 56,0 25,5 228,3
nostot (+)

Pitkäaikaisten lainojen

   takaisinmaksut (-) -15,4 -89,1 -40,6 -107,3 -249,7

Lyhytaikaisten lainojen -24,9 47,7 -279,7 36,8 -183,6
muutos

Maksetut osingot -0,2 -0,5 -44,9 -33,5 -33,5

Maksullinen osakeanti - - - - 200,0

Muut rahoituserät 8,5 -4,5 -14,2 -5,1 -11,3

Rahoituksen nettorahavirta -25,4 -77,5 -323,4 -83,6 -49,8Rahavarojen muutos -18,8 48,3 -182,2 91,7 152,4Rahavarat kauden lopussa 98,7 212,9 98,7 212,9 274,6

Valuuttakurssien muutosten 2,2 -3,2 -6,3 -1,8 -2,8
vaikutus

Rahavarat kauden alussa 119,7 161,4 274,6 119,4 119,4

Rahavarojen muutos -18,8 48,3 -182,2 91,7 152,4

* 1-9/2010 sisältää Tikkurilan mukana siirtyneet rahavarat sekä
Tikkurilan

suorittaman lainan takaisinmaksunSisältää Tikkurilan 25.3.2010 saakka

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS

Milj. e

    Emoyhteisön omistajille kuuluva oma
pääoma

        Käyvän

      Yli- arvon

    Osake- kurssi- ja muut SVOP-

    pääoma rahasto rahastot rahasto

Oma pääoma 1.1.2009   221,8 257,9 81,4 -

Tilikauden voitto   - - - -

Muut laajan tuloksen erät

  verovaikutus huomioituna   - - 2,1 -

Tilikauden laaja tulos   - - 2,1 -

Osingonjako   - - - -

Osakeperusteisten etuuksien
kirjaaminen kuluksi - - - -

Muutokset
yritysjärjestelyjen
yhteydessä - - - -

Siirrot omassa pääomassa   - - 0,2 -

Oma pääoma 30.9.2009   221,8 257,9 83,7 -

Oma pääoma 1.1.2010   221,8 257,9 95,8 196,3

Tilikauden voitto   - - - -

Muut laajan tuloksen erät

  verovaikutus huomioituna   - - 4,0 -

Tilikauden laaja tulos   - - 4,0 -

Osingonjako   - - - -

Omien osakkeiden siirto

 osakepalkkiojärjestelmään
kuuluville - - - -

Osakeperusteisten etuuksien
kirjaaminen kuluksi - - - -

Muutokset
yritysjärjestelyjen
yhteydessä - - - -

Oma pääoma 30.9.2010   221,8 257,9 99,8 196,3

    Emoyhteisön omistajille kuuluva oma
pääoma

        Kertyneet

    Muunto- Omat voitto-

    erot osakkeet varat

Oma pääoma 1.1.2009   -104,6 -25,9 532,2

Tilikauden voitto   - - 73,4

Muut laajan tuloksen erät

  verovaikutus huomioituna   19,5 - -0,1

Tilikauden laaja tulos   19,5 - 73,3

Osingonjako   - - -30,3

Osakeperusteisten etuuksien - - 0,6
kirjaaminen kuluksi

Muutokset
yritysjärjestelyjen   - - -
yhteydessä

Siirrot omassa pääomassa   - - -0,2

Oma pääoma 30.9.2009   -85,1 -25,9 575,6

Oma pääoma 1.1.2010   -79,9 -25,9 583,6

Tilikauden voitto   - - 618,2

Muut laajan tuloksen erät

  verovaikutus huomioituna   47,5 - -0,3

Tilikauden laaja tulos   47,5 - 617,9

Osingonjako   - - -640,3

Omien osakkeiden siirto

 osakepalkkiojärjestelmään   - 1,7 -
kuuluville

Osakeperusteisten etuuksien - - -0,3
kirjaaminen kuluksi

Muutokset
yritysjärjestelyjen   - - -0,3
yhteydessä

Oma pääoma 30.9.2010   -32,4 -24,2 560,6

      Määräys-

      vallattomien

      omistajien

      osuus YhteensäOma pääoma 1.1.2009     13,2 976,0

Tilikauden voitto     2,8 76,2

Muut laajan tuloksen erät

  verovaikutus huomioituna     0,3 21,8

Tilikauden laaja tulos     3,1 98,0

Osingonjako     -3,2 -33,5

Osakeperusteisten etuuksien
kirjaaminen kuluksi - 0,6

Muutokset
yritysjärjestelyjen
yhteydessä     5,2 5,2

Siirrot omassa pääomassa     - 0,0

Oma pääoma 30.9.2009     18,3 1 046,3

Oma pääoma 1.1.2010     19,2 1 268,8

Tilikauden voitto     3,6 621,8

Muut laajan tuloksen erät

  verovaikutus huomioituna     0,9 52,1

Tilikauden laaja tulos     4,5 673,9

Osingonjako     -3,9 -644,2

Omien osakkeiden siirto

 osakepalkkiojärjestelmään
kuuluville     - 1,7

Osakeperusteisten etuuksien
kirjaaminen kuluksi - -0,3

Muutokset
yritysjärjestelyjen
yhteydessä 4,6 4,3

Oma pääoma 30.9.2010     24,4 1 304,2

Kemiran hallussa oli 30.9.2010 omia osakkeita yhteensä 3 601 610 kpl. Omien
osakkeiden keskimääräinen hankintahinta oli 6,73 euroa ja osuus osakepääomasta
ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 2,3 %. Omien osakkeiden
yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo on 5,1 milj. euroa.
Ylikurssirahasto on vuoden 2001 optio-ohjelman merkintöjen kautta karttunut,
vanhan osakeyhtiölain (734/1978) mukainen rahasto, joka ei enää muutu. Käyvän
arvon rahasto on IFRS-standardien mukaisesti käypään arvoon arvostettujen
osakkeiden sekä suojauslaskennan kautta karttuva rahasto. Muut rahastot ovat
paikallisten lainsäädäntöjen vaatimia. Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP)
rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden
merkintähinnan siltä osin kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä
osakepääomaan.
TUNNUSLUVUT 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 2009Tulos / osake, jatkuvat
toiminnot

   laimentamaton ja 0,23 0,17 0,58 0,33 0,47
laimennettu, e **

Tulos / osake, lopetetut
toiminnot

   laimentamaton ja - 0,13 3,50 0,22 0,14
laimennettu, e **

Liiketoiminnan rahavirta  / 0,29 1,04 0,52 1,70 2,13
osake, e **

Bruttoinvestoinnit, milj. e 46,6 14,3 81,3 54,1 85,9

Bruttoinvestoinnit / 8,4 2,2 4,7 2,8 3,4
liikevaihto, %

Osakkeita (1000 kpl)
keskimäärin,

   laimentamaton * 151 684 133 309 151 684 133 309 134 824

Osakkeita (1000 kpl)
keskimäärin,

   laimennettu * 151 741 133 309 151 741 133 309 135 085

Osakkeita (1000 kpl) kauden
lopulla,

   laimentamaton * 151 741 133 309 151 741 133 309 151 488

Osakkeita (1000 kpl) kauden
lopulla,

   laimennettu * 151 741 133 309 151 741 133 309 151 748

Emoyhteisön omistajille
kuuluva

oma pääoma / osake, e **     8,43 7,71 8,25

Omavaraisuusaste, %     52,5 37,4 45,1

Velkaantuneisuus (gearing), %     42,9 86,6 53,2

Korolliset nettovelat, milj.     559,4 906,2 675,6
e

Henkilökunta keskimäärin     5 833 8 954 8 843

* Osakkeiden lukumäärä, joka ei sisällä konsernin omistamia
osakkeita.

** Osakeantioikaistu, v. 2009

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 2009

Milj. ePaper ulkoinen 259,9 229,9 741,3 676,0 905,2

Paper sisäinen - 0,3 - 0,8 1,2

Municipal & Industrial 164,0 155,6 476,1 466,7 607,3
ulkoinen

Municipal & Industrial - -0,1 - 0,2 0,2
sisäinen

Oil & Mining ulkoinen 80,2 55,9 224,9 165,2 234,4

Oil & Mining sisäinen - 0,1 - 0,4 0,6

Muut ulkoinen 50,3 46,3 172,0 165,8 223,0

Muut sisäinen 0,0 19,4 0,1 56,8 77,4

Eliminoinnit 0,0 -19,7 -0,1 -58,2 -79,4

Yhteensä, jatkuvat toiminnot 554,4 487,7 1 614,3 1 473,7 1 969,9

Tikkurila, ulkoinen, - 158,1 108,2 431,7 530,2
lopetetut toiminnotYhteensä 554,4 645,8 1 722,5 1 905,4 2 500,1

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 2009

Milj. ePaper 24,0 14,8 60,2 30,3 40,1

Municipal & Industrial 14,5 24,9 43,9 53,5 59,8

Oil & Mining 8,8 3,5 25,5 8,7 19,9

Muut -1,3 -4,2 -0,7 -0,1 -10,1

Eliminoinnit - - - - -

Yhteensä, jatkuvat toiminnot 46,0 39,0 128,9 92,4 109,7Tikkurila, lopetetut - 26,3 5,3 52,4 47,7
toiminnotYhteensä 46,0 65,3 134,2 144,8 157,4

AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN     1-9/2010 1-9/2009 2009
MUUTOKSET

Milj. eKirjanpitoarvo kauden alussa     761,5 765,7 765,7

Hankitut yhtiöt     19,4 0,1 0,1

Lisäykset     40,1 46,9 76,1

Vähennykset     -4,9 -2,2 -2,0

Tytäryritysten myynti     -116,3 - -

Poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisten -66,2 -73,8 -88,9
peruutukset

Muuntoero ja muut muutokset     30,5 5,9 10,5

Kirjanpitoarvo kauden lopussa     664,1 742,6 761,5

AINEETTOMAN KÄYTTÖOMAISUUDEN     1-9/2010 1-9/2009 2009
MUUTOKSET

Milj. eKirjanpitoarvo kauden alussa     760,2 766,7 766,7

Hankitut yhtiöt     6,7 2,4 2,4

Lisäykset     9,2 8,6 11,6

Vähennykset     -3,4 - -0,1

Tytäryritysten myynti     -101,4 - -

Poistot ja arvonalentumiset     -11,1 -16,7 -27,6

Muuntoero ja muut muutokset     10,2 3,4 7,2

Kirjanpitoarvo kauden lopussa     670,4 764,4 760,2

VASTUUSITOUMUKSET     30.9.2010   31.12.2009

Milj. eKiinnitykset     13,9   37,5

Annetut pantit

  Omien sitoumusten puolesta     6,2   5,5

Takaukset

  Omien sitoumusten puolesta     43,0   45,2

  Osakkuusyritysten puolesta     0,9   1,0

  Muiden puolesta     4,4   9,2

Käyttöleasingvastuut

 Vuoden sisällä erääntyvät     21,6   26,0

  Yli vuoden päästä     152,2   137,3
erääntyvät

Muut vastuut

  Omien sitoumusten puolesta     1,0   1,7

  Osakkuusyritysten puolesta     1,6   1,8

Merkittävimmät taseen ulkopuoliset investointisitoumukset
Konsernilla ei ole merkittäviä taseen ulkopuolisia aineellisten
käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaan perustuvia sitoumuksia 30.9.2010.
Oikeudenkäynnit
Kemira Oyj vastaanotti 19.8.2009 haasteen, jossa Cartel Damage Claims Hydrogen
Peroxide SA (CDC) haki vahingonkorvauksia kuudelta veryperoksidituottajalta
Kemira mukaan lukien vetyperoksidiliiketoimintaan liittyneistä
kilpailulainsäädännon rikkomuksista. Kanteessaan Cartel Damage Claims Hydrogen
Peroxide SA hakee Dortmundin alueelliselta tuomioistuimelta Saksassa päätöstä,
jolla se saisi lyhentämättömän ja täydellisen version Euroopan komission
3.5.2006 päivätystä päätöksestä sekä vaatii, että vastaajat, Kemira mukaan
lukien, velvoitetaan päätöksen nojalla yhteisvastuullisesti maksamaan
vahingonkorvauksia korkoineen. Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA on
ilmoittanut erittelevänsä vahingonkorvausten määrän myöhemmässä vaiheessa
saatuaan ensin täydellisen version Euroopan komission päätöksestä.
Suuntaa antavana osoituksena vahingonkorvausten määrästä Cartel Damage Claims
Hydrogen Peroxide SA esittää kanteessaan alustavan laskelman ylihinnasta, jonka
Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA:lle kanteensa siirtäneiden ja
myyneiden osapuolten väitetään maksaneen vastaajille kilpailusäännösten
rikkomisen seurauksena. Väitetyn ylihinnan määrän 31.12.2008 mennessä
kertyneiden korkojen kanssa todetaan olevan 641,3 miljoonaa euroa.
Oikeuskäsittely on vireillä Dortmundin alueellisessa tuomioistuimessa Saksassa.
Kemira vastustaa Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA:n kannetta. Kemira ei
kuitenkaan tällä hetkellä pysty arvioimaan käsittelyn kestoa tai sen
todennäköistä lopputulosta. Käsittelyn lopputuloksesta ei voi olla varmuutta, ja
Kemiralle epäsuotuisalla päätöksellä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus
Kemiran liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Laajaan kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen konserni on CDC haasteen
lisäksi osallisena useissa oikeuskäsittelyissä ja se ei odota näiden muiden
haasteiden heikentävän merkittävästi konsernin tulosta tai taloudellista asemaa.
LÄHIPIIRI
Lähipiirin kanssa tehdyissä liiketoimissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia
tilinpäätöksen 2009 jälkeen.
JOHDANNAISINSTRUMENTIT

Milj. e

  30.9.2010     31.12.2009

  Nimellis- Käypä   Nimellis- Käypä

  arvo arvo   arvo arvoValuuttajohdannaiset

Valuuttatermiinisopimukset 764,3 11,1   549,5 1,5

  joista ulkomaiseen yksikköön
tehdyn

  nettosijoituksen suojaukseen - -   - -

Valuuttaoptiot

  Ostetut - -   - -

  Asetetut - -   - -

Valuutanvaihtosopimukset - -   29,3 -3,9

Korkojohdannaiset

Koronvaihtosopimukset 307,7 -6,9   354,7 -9,4

  joista rahavirran suojaukseen 270,4 -5,5   307,8 -7,4Korko-optiot

  Ostetut 10,0 -   10,0 -

  Asetetut - -   - -Obligaatiotermiinisopimukset 10,0 -0,1   10,0 0,2

  joista avoinna 10,0 -0,1   10,0 0,2

    Käypä     Käypä

  GWh arvo   GWh arvo

Muut instrumentit

Ostetut sähköjohdannaiset 956,6 4,9   1 156,7 1,2

  joista rahavirran suojaukseen 904,0 4,8   1 051,6 1,1

Myydyt sähköjohdannaiset 52,6 -0,1   - -

  joista rahavirran suojaukseen - -   - -

  Tuhatta Käypä arvo   Tuhatta Käypä arvo

  tonnia     tonniaMaakaasujohdannaiset 11,3 -0,1   14,8 -0,2

  joista rahavirran suojaukseen 11,3 -0,1   14,8 -0,2

Suolajohdannaiset 160,0 -   160,0 -

Sopimusten käypä arvo perustuu raportointipäivän markkinahintaan niiltä osin
kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Muut sopimukset on
arvostettu niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta
arvonmääritysmalleihin.
Rahoitusinstrumenttien nimellisarvot eivät välttämättä vastaa osapuolten
vaihtamia rahasuorituksia eivätkä siten yksinään tarkasteltuina anna kuvaa
konsernin riskiasemasta.
Vuosineljännestiedot

Milj. e 2009 2009 2009 2009

Jatkuvat toiminnot Q4 Q3 Q2 Q1

Liikevaihto

Paper ulkoinen 229,2 229,9 222,2 223,9

Paper sisäinen 0,4 0,3 -0,6 1,1

Municipal & Industrial ulkoinen 140,6 155,6 160,4 150,7

Municipal & Industrial sisäinen - -0,1 0,3 -

Oil & Mining ulkoinen 69,2 55,9 52,3 57,0

Oil & Mining sisäinen 0,2 0,1 2,9 -2,6

Muut ulkoinen 57,2 46,3 53,6 65,9

Muut sisäinen 20,6 19,4 18,1 19,3

Eliminoinnit -21,2 -19,7 -20,7 -17,8

Yhteensä 496,2 487,7 488,5 497,5

Liikevoitto

Paper 9,8 14,8 8,0 7,5

Municipal & Industrial 6,3 24,9 18,2 10,4

Oil & Mining 11,2 3,5 3,2 2,0

Muut -10,0 -4,2 -0,1 4,2

Eliminoinnit - - - -

Yhteensä 17,3 39,0 29,3 24,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

Paper 14,6 14,8 8,0 7,5

Municipal & Industrial 12,9 24,9 18,2 10,4

Oil & Mining 5,5 3,5 3,2 2,0

Muut -0,5 -4,2 -0,1 4,2

Eliminoinnit - - - -

Yhteensä 32,5 39,0 29,3 24,1

Vuosineljännestiedot

Milj. e 2010 2010 2010

Jatkuvat toiminnot Q3 Q2 Q1Liikevaihto

Paper ulkoinen 259,9 247,4 234,0

Paper sisäinen - - -

Municipal & Industrial ulkoinen 164,0 163,7 148,4

Municipal & Industrial sisäinen - - -

Oil & Mining ulkoinen 80,2 78,1 66,6

Oil & Mining sisäinen - - -

Muut ulkoinen 50,3 56,0 65,7

Muut sisäinen - - 0,1

Eliminoinnit - - -0,1

Yhteensä 554,4 545,2 514,7

Liikevoitto

Paper 24,0 21,0 15,2

Municipal & Industrial 14,5 14,8 14,6

Oil & Mining 8,8 10,3 6,4

Muut -1,3 -1,6 2,2

Eliminoinnit - - -

Yhteensä 46,0 44,5 38,4

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

Paper 20,5 18,3 15,2

Municipal & Industrial 14,5 15,6 16,7

Oil & Mining 8,8 6,9 6,4

Muut -1,3 -0,3 0,8

Eliminoinnit - - -

Yhteensä 42,5 40,5 39,1

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Osakekohtainen tulos (EPS):   Omavaraisuusaste, %:

Emoyhteisön omistajien osuus   Oma pääoma x 100 /

tilikauden voitosta /   Taseen loppusumma -

Keskimääräinen osakemäärä   saadut ennakotLiiketoiminnan rahavirta:   Velkaantuneisuus (gearing),  %:

Liiketoiminnasta kertynyt   Korolliset nettovelat x 100 /
rahavirta,

käyttöpääoman muutoksen   Oma pääoma

jälkeen ennen investointeja

Liiketoiminnan rahavirta/ osake:   Korolliset nettovelat:

Liiketoiminnasta kertynyt   Korolliset velat -

rahavirta/   rahamarkkinasijoitukset -

Keskimääräinen osakemäärä   rahavarat

Emoyhteisön oma pääoma / osake:   Sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE), %:

Emoyhteisön omistajille kuuluva   Liikevoitto + osuus osakkuusyritysten

oma pääoma kauden lopussa /   tuloksista x 100 /

Osakkeiden lukumäärä   Sidottu pääoma 1) 2)

kauden lopussa

1) Keskimäärin
2) Käyttöpääoma + valmiit aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet + valmiit
aineettomat hyödykkeet + osakkuusyrityssijoitukset
LOPETETUT TOIMINNOT
Kaupankäynti Tikkurila Oyj:n osakkeilla alkoi
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 26.3.2010 ja Tikkurila eriytyi Kemira Oyj:stä.
Kemirassa Tikkurila muodosti oman segmenttinsä
Kemiran yhtiökokous päätti 16.3.2010, että jokaista osakkeenomistajan omistamaa
neljää Kemiran osaketta kohden jaettiin osinkona yksi Tikkurilan osake.
Kemira jakoi osakkeenomistajilleen osinkona yhteensä 37.933.097
Tikkurilan osaketta, joka vastaa 86 % Tikkurilan osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä. Kemira piti 14 % määräysvallattomien omistajien
osuuden Tikkurilasta.
TULOSLASKELMA     1.1.- 25.3.2010   1.1. - 31.12.2009

Milj. eLiikevaihto     108,2   530,2

Liiketoiminnan muut tuotot     0,4   1,5

Kulut     -98,6   -465,2

Poistot, arvonalentumiset ja -4,7   -18,8
arvonalentumisten peruutukset

Liikevoitto     5,3   47,7

Rahoituskulut, netto     -1,6   -12,0

Osuus osakkuusyritysten tuloksista     -   0,1

Konserniavustus     -   -9,4

Voitto ennen veroja     3,7   26,4

Tuloverot     -1,9   -8,0

Tilikauden voitto     1,8   18,4

Voitto Tikkurila -yksikön     529,2
luovutuksesta

Tilikauden voitto lopetetuista   531,0
toiminnoistaJakautuminen lopetetuista
toiminnoista

Emoyhteisön omistajille     1,8

Määräysvallattomille omistajille

Tilikauden voitto     1,8

Tulos / osake, lopetetut toiminnot, 3,50   0,14
laimentamaton ja laimennettu, e

RAHAVIRTA     1.1.- 25.3.2010   1.1. - 31.12.2009

Milj. eLiiketoiminnan rahavirta     -29,0   62,5

Investointien nettorahavirta     -1,9   -17,1

Rahoituksen nettorahavirta     24,9   -53,1

Rahavarojen muutos     -6,0   -7,7

Tikkurilan osinkona jakamisen vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan
      25.3.2010   31.12.2009Pitkäaikaiset varat yhteensä     230,0   224,6

Lyhytaikaiset varat yhteensä     222,1   178,5

Pitkäaikaiset velat yhteensä     -164,0   -140,6

Lyhytaikaiset velat yhteensä     -132,6   -118,6

Varat ja velat yhteensä     155,5   143,9

Rahana maksetut kulut     -10,4

Luovutetun yksikön rahavarat     -19,2

Rahavirtavaikutus     -29,6

HANKITUT LIIKETOIMINNOT
Kemira ilmoitti tiedotteessaan 2.8.2010, että on allekirjoittanut Albemarlen
kanssa sopimuksen
Teesportissa, Iso-Britanniassa sijaitsevan yhtiön kaupasta, joka saatiin
päätökseen 30.7.2010.
Henkilökunnan määrä tuotantolaitoksella on noin 30.
6.9.2010 julkaistussa tiedotteessaan Kemira ilmoitti
sopineensa pohjoisamerikkalaisen
Water Elements, LLC:n ostamisesta tytäryhtiönsä Kemira Water Solutions Inc:n
kautta.
Water Elements, LLC on aloittanut toimintansa vuonna 2007 ja sillä on  yksi
tuotantolaitos
Baltimoressa, Marylandin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Yhtiön liikevaihto oli
vuonna 2009 noin
10 miljoonaa dollaria (7 miljoonaa euroa).
Liiketoimintojen hankintahinta oli 31,6 miljoonaa euroa. Hankinnat on
kirjattu alustavina ja
Kemiralla on 12 kuukautta aikaa saattaa hankinnat loppuun. Hankitut yhtiöt ovat
kokonaisuudessaan (100%) Kemira konsernin omistamia.[HUG#1456092]

Link to the release (pdf):
http://

Linkki tiedotteeseen (pdf):
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Kemira Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug