Valtioneuvosto

Kenraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2010 19:19 EET

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 25.11.2010 päättänyt esittää Tasavallan Presidentille kenraalin viran täyttämistä ja tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa seuraavasti.

Eversti Timo Pekka Kivinen kenraalin virkaan 1.1.2011 lukien viiden vuoden määräajaksi ja hänen määräämisensä Karjalan Prikaatin komentajaksi 1.1.2011 lukien; maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Juha Osmo Kilpiä erityistehtävään Pääesikunnassa 1.2.2011 lukien; suunnittelupäällikkö, kenraalimajuri Mika Matti Otto Peltonen operaatiopäälliköksi 1.1.2011 lukien; valmiuspäällikkö, lippueamiraali Kari Juhani Takanen suunnittelupäälliköksi; Karjalan prikaatin komentaja, prikaatikenraali Jorma Heikki Tapio Ala-Sankila valmiuspäälliköksi 1.1.2011 lukien; Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja, prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola maavoimien esikuntapäälliköksi 1.2.2011 lukien; insinööriprikaatikenraali Jukka Matti Juusti erityistehtävään Pääesikunnassa; insinööriprikaatikenraali Veli Pekka Valtonen sotavarustepäälliköksi 1.1.2011 lukien; puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston kansallisen puolustuspolitiikan yksikön johtaja, prikaatikenraali Markku Nikkilä Etelä-Suomen sotilasläänin komentajaksi 1.2.2011 lukien.

Eversti Timo Pekka Kivinen (s. 1959) on toiminut vuodesta 2009 apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnassa. Aiemmin hän on toiminut toimistoupseerina, toimistopäällikkönä, osastoupseerina, osastoesiupseerina,erityistehtävässä, sotilasasiamiehenä Unkarissa, Utin Jääkärirykmentin komentajana, jatkotutkinto-osaston johtajana ja vararehtorina Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hänet on ylennetty everstiksi vuonna 2004.

Kenraalimajuri Juha Osmo Kilpiä (s.1953) on toiminut maavoimien esikuntapäällikkönä vuodesta 2009 lähtien. Aikaisemmin hän on toiminut, apulaismaavoimapäällikkönä, osastoesiupseerina, toimistoesiupseerina ja toimistoupseerina pääesikunnassa, Pohjoisen taisteluosaston komentajana EU:n Althea operaatiossa Bosnia Hertsegovinassa, Karjalan Prikaatin komentajana, johtajana Puolustusvoimien Kansainvälisessä Keskuksessa, opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, Suomen kontingentin komentajana Suomalaisessa Rakentajapataljoonassa IFOR- ja SFOR-operaatioissa, pataljoonan komentajana Keski-Suomen Rykmentissä, osastoesiupseerina Helsingin Sotilasläänin Esikunnassa, operatiivisen toimiston päällikkönä Suomen Pataljoonassa UNDOF- ja UNIFIL-operaatioissa, pääesikunnan kansainvälisen osaston osastopäällikkönä ja Suomen sotilasedustajana EU:ssa ja Natossa. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin vuonna 2006.

Eversti Mika Peltonen (s. 1956) on toiminut vuodesta 2008 suunnittelupäällikkönä pääesikunnassa. Sitä ennen hän työskenteli pääesikunnassa jalkaväen tarkastajana sekä Savon Prikaatin komentajana. Vuosina 1994-2001 hän toimi Tasavallan Presidentin adjutanttina. Sitä ennen hän työskenteli mm. pataljoonaupseerina Uudenmaan Jääkäripataljoonassa, toimistopäällikkönä ja koulutuspäällikkönä Maanpuolustuskorkeakoulussa ja toimistoupseerina Helsingin Sotilaspiirin Esikunnassa, erityistehtävissä maavoimien esikunnassa sekä esikuntapäällikkönä maavoimien esikunnassa. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin vuonna 2008.

Lippueamiraali Kari Juhani Takanen (s.1957) on palvellut heinäkuusta 2008 valmiuspäällikkönä pääesikunnassa. Aikaisemmin hän on toiminut Saaristomeren Meripuolustusalueen komentajana, osastoupseerina Merivoimien esikunnassa, puolustusvoimien komentajan adjutanttina, laivueen komentajana Suomenlahden meripuolustusalueella ja Suomenlahden laivastossa. Lippueamiraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2008.
 
Prikaatikenraali Jorma Heikki Tapio Ala-Sankila (s.1956) on palvellut lokakuusta 2007 Karjalan Prikaatin komentajana. Aikaisemmin hän on toiminut sotilasasiamiehenä Berliinissä, koulutuskeskuksen johtajana Puolustusvoimien Kansainvälisessä Keskuksessa, pataljoonan komentajana KFOR-operaatiossa Kosovossa, Utin Jääkärirykmentin komentajana, pääesikunnassa maavoimaosaston vanhempana osastoesiupseerina, kansainvälisen osaston ja operatiivisen osaston osastoesiupseerina, pataljoonaupseerina SFOR-operaatiossa Bosniassa sekä toimistoupseerina ja toimistoesiupseerina Kaakkois-Suomen sotilasläänin esikunnassa. Prikaatikenraaliksi Ala-Sankila ylennettiin vuonna 2009.

Prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola (s. 1954) on palvellut Etelä-Suomen Sotilasläänin komentajana vuodesta 2008. Aikaisemmin hän on toiminut esikuntapäällikkönä Läntisen Maanpuolustusalueen esikunnassa, vararehtorina Maanpuolustuskorkeakoulussa, Kaartin Jääkärirykmentin komentajana, Maanpuolustuskorkeakoulun perustutkinto-osaston johtajana, Hämeen Rykmentin esikuntapäällikkönä, Hämeen Sotilasläänin Esikunnassa osastoesiupseerina, Hämeenlinnan Sotilaspiirin Esikunnassa erityistehtävissä, Lahden Sotilaspiirin Esikunnassa toimistopäällikkönä ja toimistoupseerina, Sisä-Suomen Sotilasläänin Esikunnassa toimistoupseerina, Sotakorkeakoulussa oppilasupseerina, Hämeen Ratsujääkäripataljoonassa yksikön päällikkönä, yksikön päällikön sijaisena ja opetusupseerina Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2006.

Insinööriprikaatikenraali Jukka Matti Juusti (s.1955) on palvellut vuodesta 2007 Puolustusvoimien sotavarustepäällikkönä. Aikaisemmin hän on toiminut Puolustusvoimien pääinsinöörinä, pääesikunnassa yli-insinöörinä, Suomen EU- ja NATO-edustustoissa Brysselissä puolustusmateriaaliasiantuntijana, Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunnassa suunnitteluinsinöörinä ja jaostopäällikkönä, Elektroniikkakeskuskorjaamon johtajana sekä pääesikunnassa sotatalousosaston toimistopäällikkönä, sähköteknillisen osaston toimistoinsinöörinä, insinööriharjoittelijana ja harjoittelijana. Insinööriprikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2006.

Insinööriprikaatikenraali Veli Pekka Valtonen (s. 1954) on viimeksi palvellut sotavarustepäällikkönä. Aikaisemmin hän on toiminut kansainvälisistä asioista vastaavana apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnassa, puolustusmateriaaliasiantuntijana Suomen NATO- ja EU-edustustoissa sekä puolustusmateriaaliyhteistyöstä vastaavana upseerina WEAG:n (Western European Armaments Group) sihteeristössä. Hän on sitä ennen toiminut Pääesikunnan sotatalousosaston tutkimus- ja teknologiasektorin johtajana, erilaisissa johtotehtävissä Topografikunnassa sekä tutkijana ja opettajana teknillisen korkeakoulun fotogrammetrian laboratoriossa. Insinööriprikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2008.

Prikaatikenraali Markku Ilmari Nikkilä (s. 1956) on toiminut vuodesta 2008 Kansallisen puolustuspolitiikan yksikön johtajana puolustusministeriössä. Aikaisemmin hän on toiminut Porin Prikaatin komentajana, erityistehtävissä, apulaisosastopäällikkönä ja vanhempana osastoesiupseerina pääesikunnassa, sotilasedustajana Suomen YK-edustustossa New Yorkissa, vanhempana toimistoesiupseerina puolustusministeriössä, opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, pataljoonaupseerina ja pataljoonan komentajana UNPROFOR-operaatiossa sekä opetusupseerina Taistelukoulussa.  Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2006.

Lisätietoja asiasta antavat hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana, Jari Kajavirta (puh. 09 160 88121) ja viestintäjohtaja Jyrki Iivonen (puh. 09 160 88200 tai 050 568 0553).