Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kesän 2010 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiestön ylläpitotyöt valmistumassa

Lehdistötiedote   •   Loka 05, 2010 11:33 EEST

Päällystys- ja tiemerkintätyöt tämän vuoden osalta ovat valmistumassa tämän viikon aikana Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla. Näillä alueilla tiepidosta vastaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).


Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella päällystettävä tiepituus oli vuonna 2010 n. 400 km, joka on edellisvuotta hieman enemmän kevyemmän uusiopäällystämisen kasvun johdosta. ELY-keskus kilpailutti tänä vuonna kaksi päällystysurakkaa. Lisäksi teetätettiin paikkausluonteisia päällystystöitä sekä tiemerkintätöitä. Yhteensä näihin ylläpitotöihin käytettiin noin 14 milj. euroa.

Tämän lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus teetti muita päällysteiden uusimisia sisältäviä tiehankkeita, esimerkiksi vt 18 Veneskoski–Koura rakenteen parantamishankkeen, jossa uutta päällystettä tehtiin 9,5 km matkalla.

Vuoden 2011 päällystyskohteiden suunnittelu on käynnissä. Alustavien
arvioiden mukaan päällystettävä tiepituus tulee tipahtamaan voimakkaasti
vuonna 2011 ja toimenpiteet keskittyvät Liikenneviraston ohjauksen mukaan tien pintakunnon ylläpitämiseen ylemmällä tieverkolla eli valta- ja kantateillä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tieverkosta noin 17 %, valtatiet sekä muutama osuus kantateistä, kuuluu ylempään tieverkkoon. Perustienpidon määrärahojen väheneminen johtaa alemman tieverkon ja tierakenteiden kunnon heikkenemiseen.

Lisätietoja Etelä-Pohjamaan ELY-keskuksen päällystyskohteiden
suunnittelusta ja tulevien päällystekohteiden ohjelmoinnista antaa:

Tieinsinööri
Tanja Puikkonen
Puh. 0400 679 889