Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kesän 2011 leväseuranta alkoi

Lehdistötiedote   •   Kesä 10, 2011 13:12 EEST

Valtakunnallinen sinileväseuranta alkoi tällä viikolla ja jatkuu syyskuun loppuun asti. Lounais-Suomessa on yhteensä 47 vakioseurantapaikkaa, joista puolet on sisävesillä ja puolet merialueilla. 

Aiemmista vuosista poiketen levähavainnot tallennetaan Järviwiki-verkkopalveluun (www.jarviwiki.fi), jossa ne ovat kaikkien nähtävissä. Järviwiki on uusi, viranomaisten ja kansalaisten yhteistyötä varten tehty tietokeskus Suomen vesistöistä. Sen paikkasivuilta löytyvät mm. kaikki Suomen yli hehtaarin kokoiset järvet sekä muita vesialueita. Järviwiki tuottaa valtakunnallisia ja alueellisia leväkarttoja ja valtakunnallisen leväbarometrin, joita käytetään esimerkiksi ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen levätiedotuksessa.

Vakioseurannan levähavainnoitsijat käyvät alkuviikolla havaintopaikoilla, arvioivat silmämääräisesti sinilevien runsauden asteikolla 0-3 ja ilmoittavat havaintonsa ELY-keskukseen tai tallentavat ne itse Järviwikiin. Myös  Lounais-Suomen vakiohavaintopaikkojen leväkartta ja lyhyt katsaus alueellisesta levätilanteesta päivitetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuille joka torstai klo 15 mennessä (www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Ympäristön tilan seuranta > Levätilanne). Leväsivuille on suora linkki myös ympäristökeskuksen etusivulta.

Sinileviä ei vielä havaittu

Tällä viikolla ei Lounais-Suomessa ole havaittu sinileviä. Yleensä sinilevämäärät ovatkin tähän aikaan vielä vähäisiä. Mikäli sää jatkuu helteisenä ja vedet lämpiävät, sinilevät voivat runsastua jo lähiaikoina varsinkin rehevissä järvissä.

Joidenkin kasvilajien siitepöly saattaa veden pinnalle keräytyessään muistuttaa leväesiintymää. Tällä hetkellä ilmassa on varsinkin männyn siitepölyä, joka muodostaa veden pinnalle laskeutuessaan sinileväesiintymän kaltaisia raitoja ja kasautumia. Männyn siitepöly on väriltään kellertävää tai vaaleaa.

Levähavainnoista ilmoitus ELY-keskukseen

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus kerää levähavaintoja kaikkialta Lounais-Suomesta. Levähavainnoista voi ilmoittaa ELY-keskukseen puh. 050 433 9059. Numerossa vastataan myös leviä koskeviin kysymyksiin. Levähavainnot on myös mahdollista tallentaa itse järviwikiin.

Mikäli levää on runsaasti, siitä voidaan lähettää näyte tutkittavaksi ja lajinmääritystä varten. Lähettämisestä on kuitenkin sovittava etukäteen ELY-keskuksen levävastaavan kanssa (puh. no yllä).

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö Janne Suomela puh. 040 7699 072
harjoittelija Samuel Bronstein puh. 050 433 9059