Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kesän sinilevähaitat vähäisiä Pohjois-Pohjanmaan vesistöissä

Lehdistötiedote   •   Loka 01, 2010 09:17 EEST

Kesäkuun alusta syyskuun loppuun jatkunut säännöllinen leväseuranta on päättynyt. Kuluneen kesän aikana säät olivat suotuisia sinilevien lisääntymisen kannalta, mutta sinilevien määrä pysyi kuitenkin tavanomaista selvästi pienempänä.

Pohjois-Pohjanmaalla oli kesällä 2010 säännöllisessä leväseurannassa 23 havaintopaikkaa, joista kahdeksalla havaittiin seurannan aikana sinileviä. Runsaita sinileväesiintymiä havaittiin Soivionjärven Soivionlahdessa Kuusamossa ja Iso Vatjusjärvessä Haapavedellä, muut sinileväesiintymät olivat määrältään vähäisiä. Seurannan päättyessä syyskuun lopussa sinilevää havaittiin Kiimingin Jäälinjärvessä vähäinen määrä.

 

Eniten levähavaintoja tehtiin elokuun alkuviikkoina, jolloin sinilevää havaittiin kolmessa säännöllisen seurannan vesistössä. Kuluneen kesän aikana vesien pintalämpötilat olivat korkeita, mutta sinilevien määrä pysyi kuitenkin vähäisenä. Vesissä oli ilmeisesti alkukesän kuivuudesta johtuen vähän levien kasvuun tarvittavia ravinteita ja levätilanne pysyi rauhallisena. Valtakunnallisesti sinileväesiintymät runsastuivat syyskuussa, mikä selittyi osaltaan sateiden runsastumisella ja valuma-alueelta veden mukanaan tuomien ravinteiden huuhtoutumisella sekä järvien lämpötilakerrostuneisuuden tasoittumisella.   

 

Yleisönäytteitä toimitettiin kesän aikana poikkeuksellisen vähän. Kesän aikana mikroskopoitiin vain 24 levänäytettä. Valtaosa näytteistä oli peräisin järvistä. Noin 80 %:ssa näytteistä todettiin sinilevää. Muissa näytteissä valtalajeina olivat tavallisimmin piilevät, kultalevät ja yhtymälevät. Vuosina 2007-2009 levänäytteitä on mikroskopoitu keskimäärin 62 ja sitä ennen vuosina 2005-2006 noin sata kesän aikana. Näytteiden sisältämät levälajit ja esiintymien runsaustiedot on tallennettu valtakunnalliseen leväkukintarekisteriin. Tiedot ovat myöhemmin käyttökelpoisia mm. arvioitaessa vesistöjen tilaa ja mahdollisia kunnostustarpeita. 

Kesän leväseurannan tulokset löytyvät ELY-keskuksen verkkosivuilta osoitteesta www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa -> Ympäristön tilan seuranta -> Levätilanne

 Lisätietoja

Biologi Mirja Heikkinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
puh. 040 5449 377