Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kesän tienrakennustyöt ovat käynnistyneet Lapissa

Lehdistötiedote   •   Kesä 10, 2011 13:08 EEST

Useat kesän 2011 tienrakennuskohteista ovat jo käynnissä ja päällystysyöt ovat käynnistymässä Lapissa ensi viikolla

Päällystystyöt käynnistyvät 13.6.2011 alkavalla viikolla ja ne kestävät syyskuun loppupuolelle. Jo ennen päällystystöiden käynnistymistä urakoitsijat ovat aloittaneet valmistelevia töitä, kuten routavaurioiden ja kantavuuspuutteiden korjaamista. Lapissa päällystystyöt toteuttaa Lemminkäinen Infra Oy ja Skanska Asfaltti Oy. 

Vanhoja päällysteitä uusitaan yhteensä 240 km. Lisäksi kevyen liikenteen väylien rakenteita ja päällysteitä korjataan 5,5 km ja urapaikkausta tehdään yhteensä 45 tiekilometrille. Päällysteiden uusimistoimintaan käytetään perustienpidon määrärahaa noin 10 M€.   

Investointi- ja sillankorjauskohteet

Useat 1960 -1970- luvuilla sekä 1980-luvulla rakennetut tiet tarvitsevat peruskorjausta, mihin nykyinen rahoitus ei lainkaan riitä. Perustienpidon määrärahan lisäksi rahoituksesta huomattava osa kertyy EU-tuista, työllisyysmäärärahoista ja kuntien vapaaehtoisesta osallistumisesta tärkeinä ja kiireellisinä pitämiinsä kohteisiin.  

Päällysteiden uusimisen yhteydessä voidaan korjata vain pääteiden pahimpia kantavuuspuutteita ja routavaurioita. Kohdeluettelossa huomattava osa on kevyen liikenteen väyliä.

Tiemerkintätyöt

Tiemerkintätyöt on aloitettu huhtikuun loppupuolella. Tiemerkintätyöt tekee Cleanosol Oy. Tiemerkintätyössä tuore tiemerkintä merkitään ”vaahtotötteröllä”, joka haihtuu pois tiemerkinnän kuivumisaikana. Tuoreen tiemerkinnän päälle ei saa ajaa, koska se sotkee merkintää, tietä ja autoa.  

Haitat liikenteelle ja turvallisuus

Tietyökohteen alennettu nopeusrajoitus sekä kaistan sulkemisesta johtuvat pysäytykset aiheuttavat liikenteelle viivästyksiä. Joissakin kohteissa ajaminen päällysteen sijasta murskepinnalla tuntuu epämiellyttävältä. Työn jälkeen autoilijoille luvataan entistä parempia ajo-olosuhteita, mutta työn aikana toivotaan nopeusrajoitusten noudattamista, kärsivällisyyttä ja varovaisuutta. 

Liikenne aiheuttaa eniten vaaraa tiellä työskenteleville. Tietyömerkeistä, nopeusrajoituksista, liikenteen ohjauksesta ja sulkupuomeista huolimatta pahimmillaan kuolemaan johtavia onnettomuuksia sattuu Suomessa joka vuosi. Tiellä töitään tekevät työntekijät pyrkivät varmistamaan turvallisuutensa näkyvällä suojavaatetuksella ja turvallisuuskoulutuksella, jossa keskitytään vaarat huomioon ottavaan käyttäytymiseen. Edellytyksenä työhön pääsyyn tien päälle onkin hyväksytysti suoritettu tietyön turvallisuuskurssi.
 

LISÄTIETOJA   
- liikennettä häiritsevistä tietöistä tienkäyttäjän linja 0200-2100 ja internetistä Liikenneviraston liikenteen tiedotussivulta sekä tekstitelevisiosta sivuilta 410-417
- päällysteiden uusimiskohteista  ja valtatie 21 Palojoensuun kevyen liikenteen väylästä Matti Ryhänen, puh. 040 590 8497                                           
- tiemerkintätöistä ja Rovaniemen moottorikelkkareittien alikuluista Ari Kärkkäinen, puh. 040 731 9207
- muista investointi- ja sillankorjauskohteista Keijo Heikkilä, puh. 0400 290 242 ja Juha Koivumaa  0400 142 307
 - kaikista ylläluetelluista kohteista Kalevi Luiro  puh.0400 395 077.
 

LIITTEET 
Merkittävimmät päällystyskohteet, investointi- ja sillanrakennuskohteet
Kartta päällystyskohteista