Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kesän tietöiden tavoitteena on lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

Lehdistötiedote   •   Kesä 09, 2011 19:28 EEST

Kesän 2011 merkittävimmät tietyöt ovat käynnistyneet pääkaupunkiseudulla. Tietöiden tarkoituksena on parantaa teiden kuntoa ja lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä parantaa alueiden viihtyisyyttä.

Liikenneviraston hallinnoimat merkittävät suuret hankkeet, kuten Kehä III:n parantaminen Vantaankosken ja Lentoasemantien välillä, Kehä I:n parantaminen Leppävaarassa ja kantatie 51:n parantaminen Kirkkonummen ja Kivenlahden välillä sekä Kehäradan rakentaminen jatkuvat kesän aikana.

Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoimat kesän merkittävimmät uudet tietyökohteet pääkaupunkiseudun vilkasliikenteisillä teillä ovat siltatyöt Lahden moottoritiellä Keravalla ja Juvanmalmin risteyssilta Kehä III:lla. Lisäksi Sipoonlahden siltojen korjaustyöt jatkuvat Porvoon moottoritiellä (valtatie 7).

Uudenmaan ELY-keskus suunnittelee ja ajoittaa kunnostustyöt niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. Tuorein tieto pääkaupunkiseudun tärkeimmistä tietyökohteista ja niiden vaikutuksista liikenteelle löytyy osoitteesta www.tiehallinto.fi/paakaupunkiseuduntietyot

Kehä I:n parantaminen Leppävaarassa

Kehä I ja Turunväylää uudistetaan vuosina 2008–2012 Espoon Leppävaaran kohdalla. Hankkeen ansiosta liikenteen sujuvuus paranee, alueen viihtyisyys lisääntyy ja alueen kaupunkirakenne yhtenäistyy. Tiet ja kevyen liikenteen yhteydet ovat käytössä koko rakennusprojektin ajan poikkeusjärjestelyin.

Hankkeesta kerrotaan lisää osoitteessa:  www.liikennevirasto.fi/leppavaara

Lisätietoja:
Liikennevirasto: projektipäällikkö Hannu Lehtikankare, puh.  040 518 2992, hannu.lehtikankare(at)liikennevirasto.fi

Kehä III:n parantaminen välillä Vantaankoski – Lentoasemantie

Kehä III uudistetaan liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Kehä III:n kehittäminen tehdään kahdessa vaiheessa. Parannushankkeen ensimmäinen vaihe ajoittuu vuosille 2009–2011 ja koskee väliä Vantaankoski–Lentoasemantie. Toiseen vaiheeseen sisältyvät välit Vanhakartano–Vantaankoski, Vantaankoski–Lentoasemantie ja Lahdenväylä (valtatie 4)–Porvoonväylä (valtatie 7).

Hankkeesta kerrotaan lisää osoitteessa: www.liikennevirasto.fi/keha3

Lisätietoja:
Liikennevirasto: projektipäällikkö Antti Koski, puh. 0400 987 242, antti.koski(at)liikennevirasto.fi
Niska & Nyyssönen Oy: työmaainsinööri Mikko Ratia, puh. 040 723 0670, mikko.ratia(at)niska-nyyssonen.fi

Kantatie 51 parantaminen välillä Kirkkonummi – Kivenlahti 

Kantatie 51 uudistetaan liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Kesän aikana tullaan ottamaan käyttöön useita siltoja, joista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Kantatie 51 on pääväylä Helsingistä länteen Karjaalle ja edelleen valtatien 25 kautta Hankoon. Parannushanke koskee väliä Kirkkonummi–Kivenlahti.

Kantatie 51:n välillä Kirkkonummi–Kivenlahti on seitsemän yleisten teiden tasoliittymää ja
useita vaarallisia yksityistieliittymiä. Vain Kehä III:n liittymä on eritasoliittymä. Tieyhteyden liikennemäärän arvioidaan kasvavan merkittävästi vuoteen 2020 mennessä.

Vuosina 2010–2013 tehtävän parannushankkeen aikana tieosuus muutetaan moottoritieksi noin 10 kilometrin matkalta. Leveämpi, kaksikaistainen tie sekä tieosuudelle rakennettavat uudet eritasoliittymät ja sillat vähentävät ruuhkia, helpottavat tielle pääsyä ja siten parantavat liikenneturvallisuutta. Tieosuudelle rakennetaan lisäksi riista-aita sekä valaistus koko matkalle, mitkä myös lisäävät tien turvallisuutta. 

Hankkeesta kerrotaan lisää osoitteessa: www.liikennevirasto.fi/kt51kiki

Lisätietoja:
Liikennevirasto: projektipäällikkö Jukka Hietaniemi, puh. 0400 422 251, jukka.hietaniemi(at)liikennevirasto.fi
Destia Oy: projektipäällikkö Jukka-Pekka Saikkonen, puh. 040 559 3775, jukka-pekka.saikkonen(at)destia.fi

Kehäradan rakentaminen käynnissä

Kehäradan rakennustyöt eivät vaikuta kesän aikana pääkaupunkiseudun liikenteeseen vilkkailla pääteillä. Syksyllä alkavat työt Hämeenlinnan väylän (valtatie 3) ja Kehä III:n risteyksessä tulevat aiheuttamaan poikkeusjärjestelyjä. 

Kehärata on Vantaalle sijoittuva pääkaupunkiseudun henkilöliikenteen rata, joka yhdistää Vantaankosken radan Helsinki–Vantaan lentoaseman kautta päärataan. Rata yhdistää seudun nykyisiä aluekeskuksia sekä asunto- ja työpaikka-alueita sekä mahdollistaa uusien asuin- ja työpaikka-alueiden keskittämisen tehokkaan joukkoliikenneväylän varteen.

Ympäristöllisiä tavoitteita ovat liikenteen energiankulutuksen ja haitallisten päästöjen vähentäminen. Parhaimpaan liikennejärjestelmäkokonaisuuteen päästään tukemalla eri liikennemuotojen yhteistoimintaa ja toteuttamalla samalla tarvittavat tieyhteydet ja joukkoliikenteen vaihtopaikat.

Hankkeesta kerrotaan lisää osoitteessa: http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/fi/Hankkeet/keharata

Lisätietoja:
Merja Vilska, puh. 040 749 4040, keharata@keharata.fi

Vuoden 2011 aikana tehtävät päällystystyöt

Alkukesän laajimmat päällystyöt pääkaupunkiseudulla tehdään Kehä II:lla Espoossa. Tiellä päällystetään kaikki kaistat ja pientareet. Toukokuun alussa alkaneet työt päättyvät kesäkuun puoleenväliin mennessä. Myös Kehä I:llä ja Kehä III:lla tehdään päällystystöitä kesä-elokuussa.

Päällystystöitä tehdään kuluvana vuonna yhteensä noin 500 kilometriä. Vilkkaille teille tehtäviä yhden kaistan päällystyksiä on noin 160 kilometriä, muita vilkkaiden teiden päällysteitä ja ramppeja on noin 220 kilometriä, rakenteenparantamiskohteita vähäliikenteisille teille on noin 100 kilometriä ja kevyen liikenteen väyliä noin 20 kilometriä. Päällystykset toteutetaan erillisissä urakoissa ja urakoitsijoina ovat NCC Roads Oy, SL Asfaltti Oy, Destia Oy ja Lemminkäinen Infra Oy. Lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen alueella päällystetään teitä elinkaarihankkeiden ja palvelusopimusten puitteissa.

Pääväylillä korjataan suurimmalta osalta urautuneita kaistoja ja ramppeja. Pääkaupunkiseudun vilkasliikenteisimmillä väylillä päällystystyöt tehdään yötöinä, jotta niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. Moottoriteillä ja kehäteillä tehtävien päällystystöiden aikana on aina yksi kaista käytössä. 

Päällystystöiden jälkeen tiemerkinnät, kuten esimerkiksi kaistamerkinnät puuttuvat. Nopeusrajoitukset pidetään normaalia alempina, kunnes tiemerkinnät on tehty valmiiksi. 

Tiemerkintöjen ylläpitotyöt ovat myös käynnistyneet ja ne jatkuvat koko kesän syyskuun loppuun saakka. Urakoitsijana on Cleanosol Oy. Linjamerkintöjä (reuna- keski -ja sulkuviivoja) maalilla merkittäessä käytetään vaahtohattaroita varoittamaan juuri maalatusta viivasta. Vaahtohattarat haihtuvat itsestään maalin kuivuttua. Varoituksilla pyritään välttämään ajoneuvojen tahriintumista.

Lisätietoja:
Uudenmaan ELY-keskus: projektipäällikkö Tuomas Vasama, puh. 040 5048713
tuomas.vasama(at)ely-keskus.fi

Kesän tiemerkintätyöt ovat käynnistyneet

Tiemerkintätöiden tekeminen Uudenmaan ELY:n alueella on aloitettu toukokuun alusta alkaen. Liikenteen sujuvuuteen merkintätöillä ei ole vaikutusta, mutta tienkäyttäjiltä edellytetään kärsivällisyyttä ja varovaisuutta merkintätyömaan läheisyydessä. Työt jatkuvat aina syksyyn saakka.

Pienet tiemerkinnät kuten suojatiet, nuolet ja symbolit eristetään ajoneuvo- ja kevyeltä liikenteeltä varoitusauton ja mahdollisten kartioiden avulla. Linjamerkintöjä kuten reuna-, keski- ja sulkuviivoja merkittäessä käytetään vaahtohattaroita varoittamaan juuri maalatusta viivasta.

Tiemerkintämaalin kuivuminen kestää viidestä viiteentoista minuuttia. Varoitushattarat haihtuvat itsestään maalin kuivuttua. Sateella on syytä huomioida, että uudet tiemerkinnät ovat etenkin märkinä liukkaita.

Varoitusautoissa ja merkintäkoneissa on kiinnitettynä tilapäisen nopeusrajoituksen ja pakollisen kiertosuunnan määräävät merkit sekä tietyömerkit. Lisäksi merkintäkoneissa on teksti ”tiemerkintä”.

Varoituksilla pyritään välttämään ajoneuvojen tahriintumista. Tiemerkintämateriaalit on kehitelty hyvin alustaansa tarttuviksi ja niiden poistaminen ajoneuvon korirakenteista on erittäin hankalaa.
 
Siltatyöt

Sipoonlahden poikkeusjärjestelyt voimassa koko kesän

Sipoonlahden siltojen ja tierakenteen korjaustöistä aiheutuu muutoksia Valtatie 7:n maantieliikenteelle, rampeille ja Eriksnäsintielle. Korjaustöiden aikana Helsingin ja Porvoon suuntaan menevällä liikenteellä on käytössä kaksi ajokaistaa. Poikkeukselliset tiejärjestelyt on merkitty alueelle ja pysyvät samoina koko kesän ajan Nopeusrajoitus on 50 km tunnissa.   

Sipoonlahden ja Eriksnäsin sillat sekä sadan metrin osuus ajorataa peruskorjataan kuluvan vuoden aikana. Korjauksella uusitaan muun muassa tierakennetta, siltojen kansien pintarakenteita ja vaurioituneita betonipintoja sekä siltojen kaiteet. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan lokakuun 2011 loppuun mennessä.

Työt jatkuvat tänä vuonna Porvooseen menevällä ajoradalla. Viime vuonna vastaavat työt tehtiin Helsinkiin menevällä ajoradalla. Hankkeessa korjataan viisi peruskorjausikään (35v) tullutta siltaa ja samassa yhteydessä Sipoonlahden itäpuolella oleva vanha puupaalupengerrakenne uusitaan.

Urakasta vastaa Lemminkäinen Infra Oy. Koko työn urakkahinta on 4,2 M€

Katso kartta: http://www.ely-keskus.fi/swe/tiedotepalvelu/2011/Documents/VT7_liikenneohjauskartta_%20vaihe%202.pdf

Lisätietoja
Lemminkäinen Infra Oy: vastaava mestari Magnus Björklund, puh. 050-433 4447, magnus.bjorklund(at)lemminkainen.fi
SWECO PM Oy: projektipäällikkö Pasi Orava, puh. 020 752 7253, pasi.orava(at)sweco.fi                   
Uudenmaan ELY-keskus: projektipäällikkö Timo Repo, puh. 0400-415 109, timo.repo(at)ely-keskus.fi

Juvanmalmin risteyssilta Kehä III:lla korjataan kesällä 

Juvanmalmin risteyssillan korjaustyöt ajoittuvat kesä-lokakuuhun. Samaan kokonaisuuteen kuuluvat Helsingin ja Stensvikin ramppisiltojen korjaustyöt ajoittuvat syys-marraskuuhun. Työt aiheuttavat muutoksia siltapaikan sekä kantatien 50 (Kehä III) liikennejärjestelyihin.

Vuonna 1984 valmistuneen Juvanmalmin risteyssillan korjaustyöt alkavat kesäkuussa. Korjauksessa uusitaan sillan pintarakenteet ja kaiteet, ja kunnostetaan reunapalkit.

Kesä-elokuulle ajoittuvan reunapalkkien korjaustyön aikana nopeutta työmaan kohdalla alennetaan ja ajokaistoja sekä kevyen liikenteen kulkuväylää kavennetaan. Tuolloin myös kantatie 50:lla tullaan tekemään lyhytkestoisia liikennejärjestelyjä reunapalkkien korjaustöissä tarvittavien suojarakennelmien teon yhteydessä.

Elo-syyskuulle ajoittuvan pintarakenteiden uusimistyön aikana maantien 21507 ajoneuvoliikenteen käytössä on kaksi ajokaistaa ja siltapaikalla on voimassa alennettu nopeusrajoitus (30 km/h).

Koko korjaustyön keston ajan kevyen liikenteen käytössä on 1,2 m leveä kulkuyhteys. 

Työt sillalla valmistuvat kokonaisuudessaan lokakuun loppuun mennessä.

Juvanmalmin risteyssilta
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=80000&text=Juvanmalmin+risteyssilta&srs=EPSG%3A3067&y=6683370&x=376198&lang=fi

Helsingin ja Stensvikin ramppisillat korjataan syksyllä

Vuonna 1964 valmistuneiden Helsingin ja Stensvikin ramppisiltojen korjaustyöt alkavat syyskuussa. Vierekkäin eritasoliittymän rampeilla sijaitsevien siltojen korjauksessa uusitaan pintarakenteet, ja kunnostetaan kaiteet ja reunapalkit.

Syys-lokakuulle ajoittuvan ramppisiltojen pintarakenteiden uusimistyön ajaksi liikenne ohjataan molemmilla silloilla yhdelle ajokaistalle. Tämä työvaihe kestää yhteensä noin 1,5 kuukautta.

Ramppisiltojen reunapalkkien ja kaiteiden uusimistyön ajaksi nopeutta työmaan kohdalla alennetaan (30 km/h) ja kaistoja kavennetaan.

Työt silloilla valmistuvat kokonaisuudessaan marraskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja

Destia Oy: työmaapäällikkö Janne Korkalainen,  puh.  0400 974 499
janne.korkalainen(at)destia.fi               
Laatukonsultit Oy: valvontakonsultti Arto Peltola, puh. 040 763 4017
arto.peltola(at)laatukonsultit.fi              
Uudenmaan ELY-keskus: projektipäällikkö Timo Repo, puh. 0400 415 109.
timo.repo(at)ely-keskus.fi    

Siltatyöt Lahden moottoritiellä Keravalla 

Yli-Keravan ja Nissilän siltojen korjaukset aiheuttavat muutoksia Lahden moottoritien liikennejärjestelyihin kevään ja kesän 2011 aikana. Korjausten yhteydessä molempien siltojen reunapalkit ja kaiteet sekä pintarakenteet uusitaan.

Eniten liikennejärjestelyihin vaikuttava työvaihe korjauksissa on pintarakenteiden eli vesieristeiden ja päällysteiden uusimistyöt. Työvaiheen aikana moottoritien kaistoja kavennetaan ja siirretään sivusuunnassa. Tällöin nopeusrajoitus työmaiden kohdalla alennetaan 60 kilometriin tunnissa. Lahden suuntaan menevien kaistojen osalta työvaihe aloitetaan kesäkuun alussa ja Helsingin suuntaan menevien kaistojen osalta heinäkuun alussa. Kummankin ajosuunnan osalta töitä tehdään noin kuukauden ajan. Siltatyöt valmistuvat kokonaisuudessaan elokuun loppuun mennessä.

Vuonna 1973 valmistuneiden siltojen työt aloitetaan reunapalkkien ja kaiteiden uusimistyöllä, jolloin nopeus työmaiden kohdalla alennetaan 80 kilometriin tunnissa ja kaistoja kavennetaan. Lahden suuntaan menevien kaistojen osalta tämä työvaihe aloitetaan toukokuun alussa ja Helsingin suuntaan menevien kaistojen osalta kesäkuun alussa. Työvaihe kestää kummankin ajosuunnan osalta noin kuukauden. 

Linkit siltapaikoille:

U-1185 Yli-Keravan silta W ja U-3185 Yli-Keravan silta E:

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&text=Yli-Keravan+sillat&srs=EPSG%3A3067&y=6699322&x=396704&lang=fi

U-1181 Nissilän silta W ja U-3181 Nissilän silta E:

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&text=Nissil%C3%A4n+sillat&srs=EPSG%3A3067&y=6696896&x=396690&lang=fi

Lisätietoja
Peab Infra Oy, työnjohtaja Ville Piirainen, puh. 050 3141 300
ville.piirainen(at)peab.fi
Siltainsinöörit TH Oy: valvontakonsultti Timo Turunen, puh.045 126 9961
timo.turunen(at)siltainsinoorit.fi                
Uudenmaan ELY-keskus: projektipäällikkö Timo Repo, puh. 0400 415 109
timo.repo(at)ely-keskus.fi