Fennia

Kesätyöntekijöiden turvallisuus: Ennakointi on tapaturmien hoitoa halvempaa

Lehdistötiedote   •   Touko 28, 2014 14:00 EEST

Kesätyö on monelle nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään. Kokemusta haetaan usein suorittavista töistä, kuten tehdastyöstä, rakennus- tai hoitoalalta. Jotta kesäpesti olisi myönteinen kokemus paitsi nuorelle, myös työnantajalle itselleen, kannattaa kesätyöntekijöiden tuloon valmistautua hyvin.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tilastojen mukaan alle 25-vuotiaille työntekijöille sattui vuoden 2012 kesäkuukausien aikana (kesä-elokuu) yhteensä 5 484 työtapaturmaa. Lukumääräisesti tapaturmaherkimpiä aloja olivat rakennusala, maaliikenne ja vähittäiskaupan ala. Valtaosa tapaturmista oli luonteeltaan sellaisia, että niistä toipuminen vaati 0–3 sairauslomapäivää.

Tapaturmavakuutus korvaa osan työtapaturmista aiheutuvista kustannuksista, mutta välilliset kustannukset, kuten töiden uudelleen järjestely, viivästymiset ja muut lisätyöt, jäävät yrityksen maksettavaksi. Onkin laskettu, että yksi sairauspäivä maksaa työnantajalle keskimäärin 350 euroa. 

– On ensiarvoisen tärkeää, että kesätyöntekijän työtehtävät on suunniteltu etukäteen ja että töihin liittyvät mahdolliset vaara- ja haittatekijät sekä tarvittavat turvallisuustoimenpiteet on arvioitu nuoren työntekijän näkökulmasta, sanoo riskipäällikkö Marja Kaari Fenniasta.

Myös perehdyttämissuunnitelma tulee olla olemassa ennen kuin nuori aloittaa kesätyönsä. Tapaturmien torjuntatoimenpiteisiin panostettu aika ja raha eivät ole hukkaan heitettyä pääomaa, sillä ne maksavat itsensä nopeasti takaisin. Samalla työntekijöiden työviihtyvyys paranee ja sairauspoissaolot vähenevät. 

Työturvallisuus on kahden kauppa 

Ensisijainen vastuu työntekijän turvallisuudesta on aina työnantajalla, ja siksi työturvallisuusasioiden läpikäyntiin on tarpeen varata aikaa.

Turvallinen työnteko on aina kahden kauppa, ja näin ollen myös kesätyöhön palkattu nuori vaikuttaa omilla toimillaan siihen, ettei vaaratilanteita synny. Esimerkiksi jo se, että töihin saapuu kunnon yöunet nukkuneena, vähentää työtapaturmien riskiä huomattavasti. Työ tuo mukanaan vastuun, joka ei koske vain omaa työnjälkeä, vaan ulottuu myös työympäristöön ja työkavereihin.

– Aktiivisuus on hyvä piirre työelämässä ja siihen myös nuorta työntekijää tulee kannustaa: kysymään, kun ei ole ihan varma siitä, miten tulisi toimia tai ilmoittamaan viipymättä mahdolliset turvallisuuspuutteet tai vaaratilanteet eteenpäin, Kaari neuvoo.

Näin edistät työturvallisuutta kesätöissä

Fennian riskipäällikkö Marja Kaari listasi työnantajan/esimiehen ja kesätyöntekijän varalle kolme neuvoa, joiden avulla työturvallisuusasiat tulevat huomioiduiksi kesätöissäkin.

Työnantaja/esimies

1. Perehdytä nuori asianmukaisesti

Huolehdi siitä, että kesätyöntekijä saa tarvittavan perehdytyksen ennen työn aloittamista. Muista myös tarjota riittävästi tukea ja opastusta koko kesätyöjakson ajan.

2. Luo avoin ja kannustava ilmapiiri

Positiivinen ja kannustava ilmapiiri takaa sen, että kesätyöntekijä kokee myös itse voivansa vaikuttaa työturvallisuusasioihin.

3. Toimi itse esimerkkinä

Omilla toimillasi osoitat, että työturvallisuusasiat ovat yrityksesi arvoasteikossa korkealla sijalla ja että työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille.

Kesätyöntekijä

1. Ole aktiivinen

Työturvallisuus on yhteistyötä. Myös sinä olet omilla toimillasi luomassa turvallista työpaikkaa ja edistämässä työturvallisuusasioiden toteutumista.

2. Noudata ohjeita ja käytä tarvittavia suojaimia

Jokaisella työpaikalla on omat työturvallisuusohjeensa ja -määräyksensä. Niiden tarkoituksena on ennaltaehkäistä vahinkoja, ei vaikeuttaa työntekoa. Muista myös työssä mahdollisesti tarvittavat turvallisuusvälineet ja henkilösuojaimet.

3. Älä epäröi kysyä

Ei kysyvä tieltä eksy, on vanha viisaus, joka pätee myös työelämässä. Kysymällä saat epävarmoissa tilanteissa asianmukaista neuvoa ja opastusta.


Lisätietoja: 
Riskipäällikkö Marja Kaari, Fennia, puh. 010 503 5651