Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Keski-Suomen ELY-keskukselta EU-rahoitusta yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteiseen innovaatiotoimintansa vauhdittamishankkeeseen

Lehdistötiedote   •   Helmi 16, 2011 11:27 EET

Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Keskisuomalaisten korkeakoulujen yhtenäisen innovaatio- ja hankekulttuurin luominen (KOHINA) –hankkeelle EU-tukea (ESR+valtio) 313 785 € (jatkorahoitusvarauksineen yht. 484 068 €).

Hankkeen tavoitteena on korkeakoulujen yhtenäisen innovaatio- ja hankekulttuurin luominen. Yhtenäinen kulttuuri näkyy korkeakoulujen yhteistyön syventymisenä, kohderyhmien tietoisuuden ja osaamisen kasvamisena sekä ajattelun, asenteiden ja arvojen muuttumisena.
Lisäksi tavoitteena on luoda aktiivista innovaatiotoimintaa ja edellytykset kaupallistettavaksi siirtyvien tutkimustulosten määrän kasvulle.

Hankkeella on lisäksi seuraavat tulostavoitteet: 
- yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyö hanke- ja innovaatiotoiminnassa on tiivistä ja toimintatavat sekä palvelukulttuuri yhteneväisiä
- innovaatio- ja hanketoiminnan johtaminen on kehittynyt
- ideoiden ja hankkeiden arviointi on kehittynyt
- tutkimus- ja opetushenkilöstön tiedot ja taidot innovaatiotoiminnassa ovat kasvaneet.

Hankkeen vaikutuksesta tietoisuus organisaatioiden toisiaan täydentävistä vahvuuksista lisääntyy ja yhteisten hankkeiden määrä kasvaa. Samalla innovaatio- ja hankekulttuuri juurtuu organisaatioihin, tukihenkilöstön osaaminen kasvaa, käytetään luotuja työkaluja johtamisen välineenä ja arvioinnin pohjana. Tukihenkilöstön ja tutkijoiden/opettajien roolit hankkeissa selkiytyvät. Rahoitusta saaneiden hakemusten laatu sekä määrä kasvaa ja tarvelähtöisiä tutkimusideoita on todennettu tai todennetaan. Kaupallistettavaksi tuodut tutkimus- ja kehitystyön tulokset ovat laadullisesti parempia ja myös niiden määrä kasvaa. 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jukka Nättinen, puh.  040 720 888