Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Keski-Suomen maaseutugaalassa palkittiin ympäristötekoja

Lehdistötiedote   •   Syys 20, 2010 06:23 EEST

Keski-Suomen ensimmäinen maaseutugaala kokosi Tanssisali Lutakkoon Jyväskylään 200 maaseutuyrittäjää, maaseudun kehittäjää ja vaikuttajaa. Gaala järjestettiin lauantaina 18. syyskuuta.

Maaseutugaalan paneelikeskustelussa nostettiin esille ympäristöasiat ja kotimaisen ruuantuotannon jatkuminen. Gaalassa palkittiin keskisuomalaisia hankkeita ja yrityksiä, jotka ovat tehneet merkittäviä ympäristötekoja.

Gaala oli Keski-Suomen panostus Manner-Suomen Maaseutuohjelman Ympäristö-teemavuoteen. Gaalan järjestivät Keski-Suomen ELY-keskus ja ProAgria Keski-Suomi. Yhteistyössä gaalan järjestelyissä olivat Maaseutuverkosto, MTK Keski-Suomi sekä maaseutuohjelmasta rahoitetut EU-hankkeet.

Gaala järjestettiin ensimmäistä kertaa. Järjestäjät toivovat gaalasta jatkuvaa perinnettä.

Keski-Suomen maaseutugaalassa palkitut yritykset ja hankkeet sekä niiden palkitsemisperusteet:

Vuoden kehittämishanke: Ruokaa läheltä (Japa Ry)

Ruokaa läheltä -hankkeessa on kehitetty lähi- ja luomuruuan saatavuutta perustamalla lähiruokapiirejä. Piirejä toimii Tikkakoskella, Muuramessa ja tuoreimpana Laukaassa. Näin on syntynyt uusia yhteistyöverkostoja paikallisten tuottajien ja kuluttajien välille. Lähiruokapiiriin kautta välitettävät tuotteet on valittu siten, ettei niillä kilpailla olemassa olevien verkostojen tai kauppojen kanssa, vaan täydennetään niiden tarjontaa.

Hanke edistää kestävää kehitystä, sillä lähellä tuotetun ruuan suosiminen on myös ympäristöteko.

Hankkeen toimintaan osallistuneiden lähiruoasta kiinnostuneiden määrä on ylittänyt odotukset moninkertaisesti. Lähiruokapiirien toiminta on suunniteltu jo alusta pitäen siten, että ne voivat toimia omaehtoisesti ilman hankkeen tukea.

Ruokaa läheltä –hanketta hallinnoi JAPA eli Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda ry. Japa ry on jyväskyläläinen asukasyhdistysten perustama kestävää kehitystä edistävä yhdistys. Hanke on saanut Leader-rahoitusta Jyväsriihi ry:ltä ja Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Lisätietoja: JAPA ry:n koordinaattori Anna Sarkkinen, p. 040 593 8541, www.japary.fi

Vuoden ympäristöpanostus: Ylä-Tihtarin tila (Jyväskylä; Korpilahti)

 

  

  

  

 

 

 

Korpilahtelaisella Ylä-Tihtarin tilalla on pitkät ja arvokkaat perinteet. Ylä-Tihtarin tila on Oittilan kylän kantatila, joka on ollut perustamisvuodestaan 1561 asti saman suvun hallussa. Tilan pihapiiri on suojelukohde, jonka aittoihin kerätty kotimuseo tarjoaa kosketuksen eilispäivän arkeen. Ylä-Tihtarin kasvinviljelytila tuottaa viljaa, perunaa sekä siemenmausteita. Tilalta myydään suoramyyntinä perunaa ja viljatuotteita. Ylä-Tihtari on monialainen maaseutuyritys, joka harjoittaa myös metsätaloutta sekä tarjoaa majoitus-, ravitsemis- ja elämysmatkailutoimintaa.

Ylä-Tihtarin tilan pellot rajoittuvat Päijänteen vesistöihin. Tilalla on voimassa erityisympäristötukisopimuksia suojavyöhykkeiden, perinnebiotooppien sekä maiseman hoidosta. Muissakin asioissa otetaan huomioon kestävä kehitys, esimerkiksi lomamökeissä on käytössä kompostikäymälät.

Näillä monipuolisilla toimilla Ylä-Tihtarin tila vaalii alueen luonnon monimuotoisuutta, perinnemaisemaa ja vesistöjen suojelua.

Lisätietoja: Samuel ja Mari Uusitalo, puh. 040 5211 078, www.yla-tihtari.fi 

Kunniamaininta vuoden ympäristöpanostus: Lehtoniemen tila (Laukaa)

 

 

 

 

 

 

Lehtoniemen tila Laukaassa on peltoja luonnonmukaisesti viljelevä lihakarjankasvattaja. Tila käyttää hakelämmitystä talouskeskuksessa ja vuokrattavassa lomamökissä.

Noin puolet Lehtoniemen vuokrapelloista sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, josta saadaan vettä Jyväskylän kaupungin asukkaille. Siksi viljelysuunnaksi on valittu luonnonmukainen viljely. Tilan eläimet laiduntavat arvokasta perinnebiotooppialuetta. Tänä vuonna tila on hakenut sopimusta ei-tuotannollisten investointien monivaikutteisten kosteikkojen hoitoon.

Viljelijä Markku Pitkänen toimii EU-avustajana, välittää omaa tieto-taitoaan muille yrittäjille ja tekee muille viljelijöille ympäristötuen edellyttämiä viljelysuunnitelmia. Hän toimii myös puheenjohtajana MTK Laukaan tuottajayhdistyksessä.

Lisätietoja: Markku ja Sirpa Pitkänen, puh. 0400 789 245, www.lehtoniementila.fi

Kunniamaininta vuoden ympäristöpanostus: Uusitalon tila (Hankasalmi)

 

 

 

 

 

 

Uusitalon tila on luomukotieläintila Hankasalmella. Uusitalo on esimerkki isosta maatilasta, jonka tuotantosuunnaksi on valittu luomutuotanto. Tilan pellot ja laiduntava lihakarja elävöittävät Venekosken elämysreitin maaseutumaisemaa.

Tila on sitoutunut kestävään kehitykseen pitkäjänteisesti. Pellot ovat olleet luomutuotannossa vuodesta 1999 ja eläimet vuodesta 2007 lähtien. Tilalle on tehty 20-vuotinen laskeutusallassopimus sekä maiseman kehittäminen ja hoito –sopimus. Tila käyttää hakelämmitystä.

Lisätietoja: Juha Korhonen ja Terttu Liljamo-Korhonen, puh. 0400 860 765

Lisätietoja:
Maaseutu- ja energiayksikön päällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen, Keski-Suomen ELY-keskus puh. 0400 548 630
Johtaja Vesa Laitinen, ProAgria Keski-Suomi, puh. 0400 547 816

--
ELY-keskuksen viestintä: tiedottaja Tiina Riuttanen
, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 040 7790 273