Valtioneuvosto

Kestävän kehityksen toimikunta: Suomessa tarvitaan ihmisten todellista hyvinvointia kuvaavia mittareita

Lehdistötiedote   •   Helmi 16, 2011 21:29 EET

Ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö tiedottavat

"Tarvitsemme mittareita, joilla arvioida aidosti niitä asioita, joita arvostamme ja haluamme edistää: ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Näille mittareille pitäisi saada sama julkinen ja poliittinen vaikuttavuus kuin bruttokansantuotteella on ollut jo vuosikymmeniä", sanoi ympäristöministeri ja Suomen kestävän kehityksen toimikunnan varapuheenjohtaja Paula Lehtomäki tänään toimikunnan kokouksessa.

Suomen kestävän kehityksen toimikunta keskusteli kokouksessaan hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen mittaamisesta. Toimikunta linjasi, että kansallisen politiikan tavoiteasettelua ja seurantaa varten tarvitaan kestävää kehitystä monipuolisesti, luotettavasti ja mahdollisimman reaaliaikaisesti kuvaavia mittareita perinteisen taloudellista menestystä mittaavan bruttokansantuotteen rinnalle. Toimikunnan mukaan hyvinvointia ja kestävää kehitystä monipuolisesti kuvaavan mittarin tai mittareiden käyttöönottoon tulee sitoutua jo seuraavassa hallitusohjelmassa.

"Jos ihmisten hyvinvointiin olennaisesti vaikuttaville asioille ei ole mittareita, niihin ei pystytä vaikuttamaan poliittisilla päätöksillä tai toisaalta arvioimaan toimien onnistumista", toimikunnan puheenjohtaja, työministeri Anni Sinnemäki muistutti.

Tilastokeskuksen tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrenin mukaan mittarit tekevät näkyväksi asioita, joita on muuten vaikea arvioida: "Näkökulma on siirtynyt tuotannon määrän mittaamisesta kuluttajan hyvinvoinniin mittaamiseen. Olemme tottuneet siihen, että työ ja raha ovat arvokkaita ja mitattavia asioita. Aivan samoin aika on rajallinen hyödyke. Sitä halutaan käyttää asioihin, jotka ovat aidosti tärkeitä. Indeksien ja mittareiden avulla nämä tärkeät asiat tehdään myös taloustieteilijöille ja poliitikoille näkyväksi", Hoffren sanoi.

Suomi sijoittui kansainvälisessä kestävän kehityksen vertailussa viidenneksi

"Hyvinvointia voi olla monenlaista - se voi olla ympäristön ja ihmisten hyvinvointia, joita taloudellinen vauraus osaltaan edistää. Pyrkimys kestävään yhteiskuntaan tulisi ohjata ja määrittää kaikkea politiikkaa", sanoi kokouksessa puhunut Geurt van de Kerk.

Geurt van de Kerk on hollantilaisen Sustainable Society Foundationin perustaja. Säätiön tuottama Sustainable Society Index vertailee vuosittain eri maiden tilannetta kolmen osa-alueen - inhimillisen, ympäristön ja taloudellisen - hyvinvoinnin osalta. Suomi sijoittui viime vuonna 151 maan vertailussa viidenneksi. Edellä olivat Sveitsi, Ruotsi, Itävalta ja Norja.

Van de Kerk tapaa Suomessa muun muassa valtioneuvoston asettaman HYMY-työryhmän (Hyvinvoinnin ja ympäristön kehityksen mittaaminen talouskasvun rinnalla) asiantuntijoita. Työryhmän tehtävänä on selvittää miten suomalaisen hyvinvoinnin mittaamista voitaisiin kehittää sekä tehdä ehdotuksia toimista, joilla laajempi hyvinvointinäkökulma saadaan otettua mukaan julkiseen keskusteluun ja poliittiseen päätöksentekoon.

Suomen kestävän kehityksen toimikunta on laajapohjainen korkean tason keskustelufoorumi, joka tekee aloitteita ajankohtaisista asioista ja edistää kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttämistä kansalliseen politiikkaan. Toimikunnan puheenjohtajana toimii työministeri Anni Sinnemäki ja varapuheenjohtajana ympäristöministeri Paula Lehtomäki.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos, Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Sauli Rouhinen, ympäristöministeriö, puh. 050 565 8394, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ylitarkastaja Annika Lindblom, Suomen kestävän kehityksen toimikunta, ympäristöministeriö, puh. 0400 143 919, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ministeri Sinnemäen erityisavustaja Tarja Parviainen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 010 604 8012, etunimi.sukunimi@tem.fi

Ministeri Lehtomäen erityisavustaja Hanna Ekman, ympäristöministeriö, puh. 0400 873 743, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Lisää aiheesta:

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokousmateriaali 1/2011:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=376031&lan=fi&clan=fi