Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma luonnosvaihessa

Lehdistötiedote   •   Marras 30, 2010 14:58 EET

Alustava suunnitelma kohdekarttoineen on nähtävillä kunnissa viikolla 49.

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (lumo-) ja kosteikkojen yleissuunnitelman laatiminen Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kuntien alueella on edennyt luonnosvaiheeseen. Yleissuunnittelun maastotyöt on saatettu päätökseen ja alustava suunnitelma kohdekarttoineen on nähtävillä kunnissa viikolla 49.

Suunnittelija Ilona Helle on tavattavissa
8.12. klo 10.00-15.00 Multian  kunnanvirastolla,
9.12.  klo 10.00-15.00 Petäjäveden kunnanvirastolla ja
10.12. klo 10.00-15.00 Keuruun kaupungin virastotalolla 
Hän  vastaa yleissuunnitelman kohteita koskeviin kysymyksiin.
Alustavia kohdekarttoja voi myös kommentoida Keski-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ymparisto.fi/ksu/lumo-yleissuunnittelu.

Maastotöiden aikana suunnittelualueeksi tarkentuivat: Keuruulla Haapamäen ja Riihon kylän alueet sekä Ristanjoen ympäristö, Petäjävedellä Piesalankylä, Kukkaronkylä, Kuivasmäki ja Kummunkylä sekä Petäjäveden ja Multian rajalla Pengerjoen-Merouvenjoen ympäristön maatalousvaltaiset alueet. Lisäksi yleissuunnittelua suunnattiin Multialla Soutujoen ja Tarhapäänjärven alueelle ja Uuraisilla Kyynämöisen kylän, Tehlon ja Kelloperän alueelle. Lisäksi yleisön ilmoittamille kohteille tehtiin maastokäynnit. Suunnitelma valmistuu tammikuussa.

Tavoitteena edistää monimuotoisuuden kannalta merkittävien kohteiden hoitoa ja kosteikkojen perustamista

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelun tarkoituksena on ohjata ja tehostaa maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden hoitoa. Yleissuunnittelussa selvitetään alueella sijaitsevat luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet ja esitetään toimenpidesuosituksia niiden hoidolle ja kunnostukselle.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet ovat yleensä pellon ulkopuolisia alueita, esimerkiksi perinteisesti laidunnettuja tai niitettyjä niittyjä, metsälaitumia tai hakamaita, erilaisia reunavyöhykkeitä, pellolla sijaitsevia metsäsaarekkeita tai uhanalaisien lajien esiintymiä. Yleissuunnittelussa on kartoitettu myös kohteita, joihin olisi mahdollista perustaa luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua edistäviä kosteikkoja. Suunnitelmassa on arvioitu myös suojavyöhykkeiden tarpeellisuutta.

Yleissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutus on aina vapaaehtoista. Pyrkimyksenä on kohdentaa maatalouden ympäristötuen erityistukia ja ei-tuotannollisten investointien tukia oikeisiin kohteisiin ja samalla innostaa viljelijöitä hakemaan kyseisiä tukia. Yleissuunnitelma toimii pohjana tarkemmille kohdekohtaisille hoitosuunnitelmille, ja esitetyt kohteet ovat rahoituspäätöksiä tehtäessä etusijalla.

Yleissuunnitelmat tuotetaan yhteistyössä maataloustuottajien ja muiden alueen maanomistajien, paikallisten ja ELY-keskuksen viranomaisten, MTK Keski-Suomen sekä ProAgria Keski-Suomen kanssa. Käytännön suunnittelutyöstä vastaa Keski-Suomen ELY-keskus. Hankkeen rahoittajana on maa- ja metsätalousministeriö. 

Lisätietoja: Suunnittelija Ilona Helle, puh. 040 152 9946