Keva

Kevassa siirrytään asiakkaiden sinutteluun

Lehdistötiedote   •   Huhti 27, 2016 12:58 EEST

Keva siirtyy asiakkaiden teitittelystä sinutteluun vaiheittain vuoden 2016 aikana.

Sinutteluun siirtymisen tavoitteena on selkeyttää asiakasviestintää ja parantaa asiakkaiden saamien kirjeiden ymmärrettävyyttä. Keva on sinutteluun siirtymisen yhteydessä parantanut tekstien ymmärrettävyyttä muutenkin, mm. käytettäviä termejä on selkeytetty ja kirjeiden rakennetta on muutettu entistä asiakasystävällisemmäksi.

- Sinuttelu auttaa asiakasta ymmärtämään erityisesti ohjeistuksia eli sitä, miten asiakkaan tulisi toimia, kertoo asiakkuustoiminnan kehittämispäällikkö Tero Manninen.

Sinutteluun siirrytään vaiheittain

Eläkkeen saajien maksukirjeissä sinutteluun siirryttiin vuoden alussa. Asiakasneuvonnan kirjeissä sinuttelua käytetään huhtikuu puolivälistä alkaen. Eläkepäätökset ovat teknisistä syistä teititteleviä vielä vuoden 2017 alkuun saakka.

Koska kirjeissä ja päätöksissä sinutteluun siirrytään eri aikoina, Kevan asiakkaat voivat saada vuoden 2016 puolella sinuttelevan asiakaskirjeen ja teitittelevän eläkepäätöksen.

- Eläkeneuvonnan puhelinpalvelussa Kevan eläkeasiantuntijat käyttävät puhuttelumuotona pääsääntöisesti sinuttelua, mutta tilanteen mukaan myös edelleen teitittelemme asiakkaitamme. Olemme sinutelleet asiakkaita puhelimessa nyt muutaman kuukauden ja asiakkaamme ovat ottaneet sen hyvin vastaan, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Taina Uronen.

Sähköinen asiointi lisääntyy

Kevan tavoitteena on puolittaa asiakkaille lähetettävien paperikirjeiden määrä lähivuosina. Asiakkaat voivat lukea heille saapuneet vastaukset tai päätökset Omat eläketietosi -verkkopalvelussa. Palvelusta voi tilata itselleen tekstiviesti-ilmoituksen saapuneista asiakirjoista.

Eläkettä saavat henkilöt saavat kirjeet kuitenkin vielä aina paperisina, vaikka ne ovat luettavissa myös sähköisinä. Tekstiviesti-ilmoituksiakaan ei ole vielä saatavilla eläkkeensaajien kirjeisiin.

Lisätietoja:

Asiakkuustoiminnan kehittämispäällikkö Tero Manninen,
puh. 020 614 2688

Asiakaspalvelupäällikkö Taina Uronen,
puh. 020 614 2693

Keva on Suomen suurin työeläkevakuuttaja, joka huolehtii julkisen sektorin eli kunta-alan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan työntekijöiden eläkeasioista. Kevalla on noin 1,3 miljoonaa henkilöasiakasta. Kunta-alan tulevaisuuden eläkkeitä turvataan muun muassa sijoitustoiminnalla, ja sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2015 lopussa 44,2 miljardia euroa. Organisaation virallinen nimi on Keva. Kuntien eläkevakuutus –nimestä luovuttiin vuonna 2011.