Rakennusteollisuus RT ry

Kiinteistö- ja rakennusalan hallitusohjelmatavoitteet julki - harmaa talous halutaan kuriin

Lehdistötiedote   •   Helmi 28, 2011 21:54 EET

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden vuoksi yhteiskunnalta jää vuosittain saamatta useita miljardeja euroja veroja ja muita lakisääteisiä maksuja. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA vaatii, että seuraava hallitus panee täytäntöön toimet, jotka on jo aiemmin esitetty muun muassa valtioneuvoston hyväksymässä talousrikollisuuden torjuntaohjelmassa.

 - Jotta harmaan talouden rikolliset toimijat saadaan kunnolla vastuuseen, tulee eri tahoilla tapahtuvaan valvonta- ja tutkintatyöhön saada lisää resursseja. Rikollisten kiinnijääminen on varmistettava, toteaa Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen.

KIRA-foorumin 13 jäsenjärjestöä ovat koonneet yhteiset hallitusohjelmatavoitteensa tämän kevään eduskuntavaaleja varten. Talousrikollisuuden torjumisen lisäksi tavoitteissa keskitytään kolmeen teemaan: energiatehokkuuden parantamiseen, osaamisen ja työvoiman saannin turvaamiseen sekä rakennetun ympäristön ministeriön perustamiseen. Uudessa ministeriössä yhdistyisivät nykyiset maankäytön, rakentamisen, asumisen ja liikenteen hallinnonalat eri ministeriöistä.

- Teemat vaikuttavat olennaisesti elämänlaatuumme ja kansakuntamme kilpailukykyyn. Siksi pidimme tärkeänä laatia kattavat ja yksimieliset tavoitteet, korostaa KIRA-foorumin johtoryhmän puheenjohtaja, Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.

Tavoitteissa korostuu osaavan työvoiman saatavuus suurten ikäluokkien eläköityessä.

- Koulutuksen aloituspaikkojen riittävä määrä tulee varmistaa erityisesti työvoimavaltaisilla kiinteistöpalvelu- ja rakentamisaloilla, kertoo Kiinteistöpalvelut ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén.

Energiatehokkuudessa päähuomio nykyisiin rakennuksiin

Kiristyvät normit ja alan yritysten omaehtoinen toiminta parantavat merkittävästi uusien rakennusten energiatehokkuutta. Toisaalta puolet vuonna 2050 käytössä olevista rakennuksista on jo nyt rakennettu. Siksi päähuomio energiatehokkuuden parantamisessa on kiinnitettävä olemassa olevien rakennusten käytön kehittämiseen, ylläpitoon ja korjausrakentamiseen. Toimenpiteiden tulee olla järkeviä ja kustannustehokkaita.

- Rakennusten kaikkiin merkittäviin remontteihin tulisi kuulua myös energiatehokkuuden ja sisäympäristön parantamisen tarkastelu, toteaa toimitusjohtaja Ilkka Salo LVI-talotekniikkateollisuudesta.

Kiinteistö- ja rakentamisalalla työskentelee yli puoli miljoonaa henkilöä, joista merkittävä osa on yrittäjiä. Suomen kansallisvarallisuudesta noin 70 prosenttia on rakennetussa ympäristössä, ja alan vuotuisen toiminnan arvo on noin 50 miljardia euroa. Rakennusten osuus suomalaisten energiankulutuksesta on noin 40 prosenttia ja hiilidioksidipäästöistä noin kolmannes. Meistä jokainen viettää elämästään yli 90 prosenttia rakennetussa ympäristössä.

- Kiinteistö- ja rakentamisalan kehitys tai kehittymättömyys koskettaa meitä jokaista, Tarmo Pipatti muistuttaa.

KIRA-foorumin hallitusohjelmatavoitteet kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteessa www.kirafoorumi.fi

 

Lisätietoja:

Johtoryhmän puheenjohtaja
Tarmo Pipatti
toimitusjohtaja
Rakennusteollisuus RT
puh. 09 129 9200
tarmo.pipatti@rakennusteollisuus.fiToiminnanjohtaja
Vesa Juola
Arkkitehtitoimistojen
liitto ATL
puh. 09 5844 4201
vesa.juola@atl.fiToimitusjohtaja
Helena Kinnunen
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto
RAKLI ry
puh. 09 4767 5711
helena.kinnunen@rakli.fiToimitusjohtaja
Pia Gramén
Kiinteistöpalvelut ry
puh. 09 1728 5201
pia.gramen@kiinteistopalvelut.fiToimitusjohtaja
Jukka Malila
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry
puh. 050 5112100
jukka.malila@kvkl.fiToimitusjohtaja
Ilkka Salo
LVI-talotekniikkateollisuus ry
puh. 09 192 3304
ilkka.salo@teknologiateollisuus.fiYliasiamies
Matti Rautiola
Rakennustietosäätiö RTS
puh. 0207 476 300
matti.rautiola@rakennustieto.fiToimitusjohtaja
Tero Heikkilä
Suomen Isännöintiliitto ry
puh. 0400 160 342
tero.heikkila@isannointiliitto.fiToimitusjohtaja
Harri Hiltunen
Suomen Kiinteistöliitto
puh. 09 1667 6216
harri.hiltunen@kiinteistoliitto.fiToimitusjohtaja
Helena Soimakallio
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto
RIL ry
puh. 020 7120 602
helena.soimakallio@ril.fiToimitusjohtaja
Timo Myllys
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen
liitto SKOL ry
puh. 020 5955 101
timo.myllys@skolry.fiToimitusjohtaja
Olli-Heikki Kyllönen
Sähkö- ja teleurakoitsija-
liitto STUL ry
puh. 09 5476 1409
olli-heikki.kyllonen@stul.fiToimitusjohtaja
Pekka Leskinen
Viherympäristöliitto ry
puh. 020 792 0841
pekka.leskinen@vyl.fi