Valtioneuvosto

Kilpailukykyneuvosto: Suomi tavoittelee edistystä EU-patentista

Lehdistötiedote   •   Loka 11, 2010 11:45 EEST

EU:n kilpailukykyministerit hakevat Brysselissä 11.-12.10.2010 ratkaisua EU-patentin kieliasetukseen. Kompromissiehdotus perustuu Euroopan komission ehdotukselle nk. kolmen kielen mallista englanti, saksa tai ranska, jota puheenjohtajamaa on edelleen tarkentanut. Neuvoston kokouksessa Suomea edustavat elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen ja työministeri Anni Sinnemäki.

Suomi voi tukea puheenjohtajan kompromissiehdotusta osana patenttijärjestelmän kokonaisuudistusta. Tavoitteena on nykyistä yksinkertaisempi ja kustannustehokkaampi patenttijärjestelmä. Kompromissiehdotus tukee näitä tavoitteita. Kokonaisuuden kannalta patenttituomioistuimen perustaminen on Suomen ensisijainen tavoite.  Patenttikysymyksissä Suomea edustaa ministeri Sinnemäki.

Ministerit keskustelevat nyt ensimmäisen kerran 6.10.2010 julkaistusta komission Innovaatiounioni-tiedonannosta. Se on yksi Eurooppa 2020 -strategia seitsemästä lippulaivahankkeesta. Tiedonannon tavoitteena on parantaa tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan toimintaedellytyksiä sekä parantaa rahoituksen saatavuutta sekä luoda nk. innovaatioiden sisämarkkinat. Hankkeella on tarkoitus linjata laaja-alaisesti innovaatiopolitiikkaa lähivuosiksi.

Suomi tukee vahvasti aloitetta ja sen pyrkimystä yhdistää tutkimus ja innovaatiot aikaisempaa vaikuttavamman politiikan aikaansaamiseksi. Suomi korostaa aloitteen tehokasta toimeenpanoa ja seurantaa. Asian valmistelu jatkuu marraskuun kilpailukykyneuvostossa. Innovaatiounioni-keskustelussa Suomea edustaa ministeri Pekkarinen.

Ministerit keskustelevat myös sisämarkkinoiden toiminnan kehittämisestä, sekä hyväksyvät neuvoston päätelmät matkailusta, EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmien houkuttelevuuden lisäämisestä sekä yhteistä ohjelmasuunnittelua koskevien aloitteiden käynnistämisestä. Lounaskeskustelun aiheena on "Aluepolitiikan panos kasvulle".

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Satu Keskinen, TEM, puh. 050 347 6438