Valtioneuvosto

Kirkkoministeri Wallin: Kansankirkon tulevaisuudesta päätetään nyt

Lehdistötiedote   •   Marras 08, 2010 14:55 EET

Evankelis-luterilainen kirkon kirkolliskokous on koolla Turussa 8.-12.11.2010. Kirkollisasioista hallituksessa vastaava kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin toi kokoukseen valtiovallan tervehdyksen. Wallin käsitteli puheessaan muun muassa seurakuntavaaleja, joissa on ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti käytössä 16 vuoden äänioikeusikäraja.

- Nämä seurakuntavaalit ovat ensimmäiset valtakunnalliset vaalit, jossa äänioikeusikärajana on 16 vuotta. Kirkolliskokous teki hyvin rohkean ja merkittävän päätöksen, kun se päätti äänioikeusikärajan alentamisesta 16 vuoteen. Tässä asiassa kirkko on ollut edelläkävijä, sanoi Wallin tänään Turussa.

- Vaalien suuren mielenkiinnon taustalla on myös vilkas keskustelu kirkon suhtautumisesta homoseksuaalisiin parisuhteisiin. Valitettavan monet ovat reagoineet esitettyihin näkemyksiin äänestämällä jaloillaan. Laajalla julkisuudella näyttää kuitenkin olleen se myönteinen vaikutus, että monet ovat tiedostaneet entistä paremmin seurakuntavaalien merkityksen ja haluavat nyt vaikuttaa kirkossa ja seurakunnassa tärkeinä pitämiinsä asioihin äänestämällä, pohti Wallin.

- Tämän kirkolliskokouksen yhteydessä kirkko harkitsee kantaansa seksuaalisiin vähemmistöihin. Kirkon jäsenet ja yhteiskunta seuraavat päätöksiä aivan eri tavalla kuin aikaisempina vuosina ja mitä luultavimmin jälkikeskustelu tulee olemaan kriittinen, oli päätös millainen hyvänsä. Jokatapauksessa kansankirkon tulevaisuudesta päätetään nyt, totesi Wallin.

- Vaaleja seurataan tarkasti myös siksi, että niissä nähdään ensimmäistä kertaa, miten aktiivisesti nuoret lähtevät vaaliuurnille. Seurakuntavaalien kokemuksesta voidaan tärkeää tietoa, kun harkitaan sitä, pitäisikö äänestysikärajaa alentaa myös esimerkiksi kunnallisvaaleissa, totesi Wallin.

- Kirkko on tehnyt suuren panostuksen tuoreeseen ja puhuttelevaan julkisuuskampanjaan, joka on suunnattu erityisesti ensimmäistä kertaa äänestäville nuorille. Internet ja sosiaalinen media ovat olleet kampanjassa tärkeitä kanavia. Viime maanantaina ennakkoäänestyksen alkua vauhdittivat useat tapahtumatempaukset eri puolilla Suomea. Olin itsekin mukana tällaisessa tempauksessa Turun Hansatorilla, kertoi Wallin.

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin, joka käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta koskevia asioita. Kirkolliskokouksen jäseniä ovat piispat ja kenttäpiispa, 96 hiippakunnista valittua edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita, saamelaiskäräjien valitsema edustaja sekä valtioneuvoston määräämä edustaja.

Lisätietoja:
erityisavustaja Susanna Korpivaara, p. 0400322432 tai s-posti susanna.korpivaara@minedu.fi