Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kiskonjoen vesistön Natura-alueelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma – avoin yleisötilaisuus Salossa keskiviikkona 16.11.2011

Lehdistötiedote   •   Marras 14, 2011 13:53 EET

Salon ja pieneltä osin Raaseporin kaupungissa sijaitsevan Kiskonjoen vesistön Natura-alueelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka tavoitteena on ohjata alueen hoitoa ja käyttöä luontoarvojen turvaamiseksi. Suunnitelman laatiminen aloitetaan kaikille avoimella yleisötilaisuudella keskiviikkona 16.11.2011 klo 17.00 alkaen Salon kaupungin Perniön palvelupisteessä (ent. Perniön kunnantalo, valtuustosali).

Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla, jonka jälkeen klo 17.30 alkaen esitellään suunnittelusta vastaavan VELHO-hankkeen sisältö sekä miksi ja miten suunnitelma laaditaan.

Kiskonjoen vesistön alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon sekä linnuston että kohteella esiintyvien suojeltavien luontotyyppien perusteella. Alue on myös tärkeä virkistyskäyttökohde.

Maanomistajat ja alueen käyttäjät mukaan suunnitteluun

Suunnitelmassa sovitetaan yhteen luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja alueen muun käytön tarpeet. Suunnitelmassa arvioidaan mm. alueen hoitotarve ja -menetelmät sekä myös tarpeet ja mahdollisuudet alueen palvelurakenteiden kehittämiseen. Tavoitteena suunnitelmassa on arvioida ja ottaa huomioon myös vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutukset alueen luonto- ja virkistyskäyttöarvoihin.

Suunnitelma tehdään osallistavana suunnitteluna eli maanomistajilla ja alueen käyttäjillä on mahdollisuus olla mukana suunnittelussa. Suunnittelua varten perustetaan n. 10–15 hengen suunnitteluryhmä, johon eri sidosryhmien eli maanomistajien ja eri käyttäjäryhmien (kalastusseurat, luontoharrastusjärjestöt, metsästysseurat, mahdolliset kyläyhdistykset jne.) toivotaan ilmoittavan edustajansa. Suunnitteluryhmän kokoamisesta kerrotaan tarkemmin yleisötilaisuudessa.

Suunnitelman laatiminen on osa VELHO-hanketta

Hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan osana Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) johtamaa VELHO-hanketta, jonka tavoitteena on vesien- ja luonnonhoidon yhdistäminen ja kehittäminen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Hanke on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittama.

VELHOn (Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla) tarkoituksena on käynnistää vesienhoitoon tähtääviä toimenpiteitä ja kehittää siihen liittyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä, laatia hoito- ja käyttösuunnitelmat yhdeksälle Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle kosteikko- ja vesistökohteelle sekä toteuttaa uudenlaista ruovikoiden hyödyntämiseen tähtäävää yleissuunnittelua muutamilla ruovikkoisilla merenlahdilla. Suunnittelun lisäksi hankkeessa kehitetään vesiensuojelun ja luonnonhoidon työmenetelmiä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteistyökumppaneina hankkeen vesienhoito-osiota toteuttavat Suomen ympäristökeskus ja Pyhäjärvi-instituutti. Hanke kestää vuoden 2013 loppuun asti, ja sen kustannusarvio on hieman runsaat kolme miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

suunnittelija Marjo Perkonoja, p. 0400 329 626