Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kiuruveden säiliöauto-onnettomuuden jälkihoitotoimet jatkuvat

Lehdistötiedote   •   Kesä 21, 2011 13:36 EEST

Kiuruvedellä tiellä 27 toukokuussa 2011 sattuneen säiliöauto-onnettomuuden jälkien siivous jatkuu edelleen. Vahinkopaikka sijaitsee kallioleikkauksessa ja tierakenteiden alla on kallion päällä louhekerros.  Onnettomuudessa vuotaneet noin 8 000 litraa dieselöljyä ja 2 500 litraa bensiiniä valuivat tien vieren ojanpohjan ja tien alapuoliseen louhekerrokseen, josta sen poistaminen on hankalaa. Vahingon jälkeen poistettiin tien vierestä louheen seasta pilaantunut maa-aines. Samalla alkoi louheesta valua polttoaineita tehtyyn kaivantoon. Kaivannosta ja myöhemmin paikalle rakennetuista kaivoista on polttoainetta pumpattu käsin pois. Arviolta on nyt saatu  kerättyä noin 6 500- 7 000 litraa vuotaneesta polttoaineesta. Pumppausta jatketaan edelleen käsin pari kertaa viikossa ainakin kesän ajan.

Jäljellä oleva vuotanut öljy on tien alla louhekerroksessa kallion päällä olevan vesipinnan yläpinnassa.  Havaintojen, tien rakennekuvien  ja maatutkaluotauksen  perusteella  veden virtaussuunta kallioleikkauksessa näyttäisi olevan länteen Pyhäsalmelle päin. Oletuksena  on nyt, että öljy kulkee vähitellen tien louherakenteissa  vesipinnan mukana. Lähiviikkoina onnettomuuspaikasta  Pyhäsalmen puolelle kallioleikkauksen päähän rakennetaan tien viereen öljynerotin. Erottimen ja asennettavien tarkkailukaivojen avulla  pyritään varmistamaan, ettei jäljellä oleva öljy leviä kallioleikkausalueen ulkopuolelle.

Jälkihoidossa on jouduttu huomioimaan monia asioita, kuten haihtuvan bensiinin pumppauksesta aiheutuvat vaarat, ohi kulkeva liikenne ja tien vieressä maassa kulkevat kaapelit. Onnettomuuden jälkihoidosta on vastannut  Kiuruveden kaupunki, mutta torjuntakulut korvataan nykykäytännön mukaisesti säiliöauton  liikennevakuutuksesta.

Lisätietoja

Ympäristövaikutusten osalta:

Ylitarkastaja Lea Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 040 775 6105, lea.koponen(at)ely-keskus.fi

Liikennevaikutusten osalta:

Aluevastaava Kalevi Lipponen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0400 275 469, kalevi.lipponen(at)ely-keskus.fi