Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kokkolassa parannetaan liikenneturvallisuutta – asukkaiden toiveita kuultiin, yli 100 parantamistoimenpidettä ehdolla

Lehdistötiedote   •   Marras 16, 2011 11:08 EET

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Kokkolan kaupungin yhteistyönä laadittu Kokkolan liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys on valmistunut.  Suunnitelmassa esitetään toimenpiteitä Kokkolan liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Onnettomuudet aiheuttavat surua mutta myös taloudellisia menetyksiä

Kokkolan alueella tapahtui vuosien 2006–2010 aikana poliisiin tilastojen mukaan noin 1 300 liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista 12 johti kuolemaan ja noin 300 loukkaantumiseen.

Onnettomuudet aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja surua. ELY-keskuksen käyttämän onnettomuuskustannusmallin mukaiset liikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset ovat henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin 500 000 euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin 3 000 euroa. Kokkolassa tapahtuneet onnettomuudet maksavat vuosittain noin 30 miljoonaa euroa, joista kaupunki maksaa pääasiassa terveys- ja sosiaalityön kautta noin 15–20%, eli runsaat 5 miljoonaa euroa vuodessa.

Asukaskyselystä arvokasta tietoa liikenneturvallisuusongelmista

Liikenneturvallisuussuunnitelman lähtötietoina kartoitettiin ja selvitettiin keskeisiä liikenneturvallisuuden ongelmia asukaskyselyn ja onnettomuusanalyysin avulla.

Asukaskyselyssä liikenneympäristön osalta suurimmiksi ongelmiksi koettiin maanteiden, katujen ja kevyen liikenteen väylien kunto, talvikunnossapidon taso, näköesteet sekä kevyen liikenteen väylien puuttuminen. Vastaajat tunnistivat ongelmiksi myös autoilijoiden asenteet, jotka ilmenevät piittaamattomuutena kevyestä liikenteestä, ylinopeuksina taajama-alueilla sekä huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena ajamisena. Myös mopoilijoiden liikennekäyttäytyminen koettiin ongelmaksi. Lisäksi vastaajat kokivat, että turvalaitteiden, erityisesti pyöräilykypärän ja hands free-laitteen käytössä on parannettavaa. Lisäksi kyselyssä tuli esiin noin 550 liikenneympäristöä koskevaa ongelmaa.

Määrätietoisesti kohti tavoitteita

Kokkolassa toimii aktiivinen liikenneturvallisuusryhmä, jonka toiminta on tarkoitus laajentaa koskemaan myös liittyneiden kuntien alueita. Liikenneturvallisuustyössä pyritään kohti valtakunnallisesti asetettua nollavisiota, jonka mukaan tieliikenteessä ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti. Kokkolan liikenneturvallisuustyölle vuosien 2012-2013 painopistealueiksi on valittu kevyen liikenteen (mm. mopot) turvallisuuden parantaminen, oikea nopeustaso ja suojatiekäyttäytyminen, turvavälineiden käytön lisääminen sekä liikennevalojen noudattaminen (ei ajeta tai kävellä päin punaisia). Tavoitteiden toteutuminen edellyttää sekä fyysisen liikenneympäristön parantamista että määrätietoista liikennekasvatus- ja tiedotustyötä.

Liikenneympäristön parantaminen

Kokkolan liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelmassa esitetään toteutettavaksi yli 100 liikenneympäristön parantamiseen tähtäävää toimenpidettä. Näitä ovat mm. kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen etenkin koulujen kohdilla sekä liittymien turvallisuutta parantavat toimet. Suunnitelma sisältää myös uusia nopeusrajoituksia sekä nopeusrajoitusten noudattamista tukevia toimenpiteitä. Toimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä n. 15 miljoonaa euroa. Kyseessä on varsin pieniä, mutta vaikutuksiltaan tehokkaita toimenpiteitä, joiden toteuttaminen on mahdollista lähivuosien aikana.

Mopon paikka liikenteessä

Mopoilu ja sitä kautta mopo-onnettomuudet ovat lisääntyneet nopeasti Kokkolassa. Mopoilu on nykyisin sallittua monin paikoin kevyen liikenteen väylillä. Liikenneturvallisuussuunnitelman yhteydessä on laadittu suunnitelma, jolla mopoilu pääosin poistuu kevyen liikenteen väyliltä keskusta-alueella ja taajamissa, jossa nopeustasot ovat alhaiset.


Lisätietoja:

Liikenneturvallisuussuunnitelma: www.kuntakanava.fi\suunnitelmat\kokkola


Tilaajat:

  • Kjell Lind, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 538 3509
  • Jukka Harju, Kokkolan kaupunki, puh. 044 7809 328
  • Heikki Penttilä, Kokkolan kaupunki, puh. 044 7809 332

Konsultti:

  • Christel Kautiala, Destia, puh. 050 591 1605